info

WerkgroepenWerkgroep Inspiratie & Bezinning is de nieuwe naam van de taakgroep Vorming & Toerusting

Voor meer algemene informatie over vorming en toerusting, klik HIERinspiratie

Een belangrijke taakgroep is die van de liturgie. Zij houden zich in de breedste zin van het woord bezig met de bezinning en toerusting binne  de kerk.

Meer informatie vindt u HIERliturgie