info

WerkgroepenWerkgroep Inspiratie & Bezinning inspiratie

Een belangrijke taakgroep is die van de liturgie. Zij houden zich in de breedste zin van het woord bezig met de bezinning en toerusting binne  de kerk.

Meer informatie vindt u HIERliturgie