info

Overige info


Maatschappelijke stage  -  Belijdeniscathegese  -  Jeugdpastoraat  -  evenementen  -  Adressen
Overige  informatie
Maatschappelijke stage


Enkele jaren geleden door onze regering bedacht met als doel dat jongeren
‘hun sociale competentie leren ontdekken en verder ontwikkelen’.
Mooi hè?  Tenminste als je begrijpt wat er mee wordt bedoeld.

Door middel van een korte stage, die je meestal in het derde leerjaar van de middelbare school moet doen, hoopt de regering dat jonge mensen maatschappelijk bewuster worden en dat ze een aantal sociale vaardigheden zullen versterken, dat ze hun zelfvertrouwen vergroten en iets voor een ander leren doen zonder daar direct iets voor terug te ontvangen.

Als kerken doen we dat natuurlijk al jaren. Daarom zou het heel gek zijn wanneer wij niet met een aanbod zouden komen.
We willen jou daarom graag de kans geven om misschien ook binnen je eigen kerk een leuke en zinvolle stage-ervaring op te doen.
Onderstaand hebben we een aantal mogelijkheden op een rij gezet:

Kindernevendienst Sionskerk assisteren of leiding geven T 0513 682604   0629128538

E wupkea@ots
Zie ons Team een thema begeleiden
Join Us samen met iemand anders een tienerdienst in elkaar zetten
Beamteam Sionskerk zelf een presentatie van de liturgie maken
Koffieteam Sionskerk
Na 1 januari 2022 is bekend of ook Trinitas een plek beschikbaar stelt
koffieschenken op zondagmorgen Sionskerk: Wupkea Ots
Sionskerk activiteiten organiseren voor kerk en wijk T 0513 682604   0629128538
E wupkea@ots
Sionskerk meehelpen met het project

‘Samen aan tafel’
Trinitas assisteren bij verhuur van de zalen
(zaal klaar zetten, catering verzor-gen, etc.)
Welmoed de Jong
T 0513 623463
E


Misschien heb je zelf een leuk idee. Er is veel mogelijk. Voor een goede planning en invulling is het handig om
vroeg in het seizoen (liefst vóór november) je verzoek kenbaar te maken.Belijdeniscatechese


Geloof je? En wat geloof je dan? Of geloof je niet? En wat geloof je dan niet? Vaak zal het niet zo zwart-wit zijn, maar zit er iets van beide in ons. Je bent van huis uit misschien opgegroeid met geloven, je ouders hebben je iets mee willen geven. Maar hoe sta jij daar nu zelf in? Hoe wil jij daar mee verder gaan?

Als je bij jezelf deze vragen herkent, en je wilt dat voor jezelf uitzoeken, dan is belijdeniscatechese iets voor jou en willen we je van harte uitnodigen om deel te nemen aan de belijdeniscatechese die we dit jaar weer willen aanbieden.

De belijdeniscatechisatie is in de eerste plaats een tijd om je bewust te worden van: wat geloof ik eigenlijk? En ook: wat geloof ik niet? Juist in het gesprek met anderen en door bewust tijd in te ruimen voor deze vragen, zul je merken dat je daarin meer helderheid voor jezelf krijgt.

Gedurende een aantal avonden zullen we stil staan bij de betekenis van het christelijk geloof. Binnen het programma is voldoende ruimte aanwezig voor je eigen inbreng. Ook als je misschien het gevoel hebt dat belijdenis doen voor jou veel te hoog gegrepen is, omdat je te weinig van de bijbel afweet, of omdat je best wel twijfelt over je geloof, ben je juist welkom.

Het zou prachtig zijn als je aan het eind van tot de conclusie komt dat geloven in jouw leven van waarde is en dat je ook belijdenis wilt doen. Maar ook als je tot de ontdekking komt dat belijdenis doen niet bij jouw past is dat goed. Het belangrijkste doel is niet dat jij belijdenis gaat doen, maar dat jij helder krijgt hoe jij geloven een plek in je leven wilt geven.

Als er genoeg deelnemers zijn om een groep te starten komen we begin november bij elkaar om afspraken te maken over wanneer we samenkomen en hoe vaak.

Informatie en opgave bij ds. Bindert de Jong
T 06 43110252
E
een berichtje via Facebook kan natuurlijk ook.Jeugdpastoraat


Als iemand tussen de 0 en 18 jaar in een vervelende situatie zit, ziek is, het moeilijk heeft, willen we daar vanuit de jeugdraad aandacht aan geven. Ook bij feestelijke dingen kan het op prijs worden gesteld dat een reactie vanuit de kerk komt. Deze reactie kan zijn: het sturen van een kaartje, maar ook een bezoekje. De predikanten, ouderlingen en ouders maar ook kinderen zelf kunnen situaties aan de jeugdouderling doorgeven.

 
Sionskerk Johan Wijnsma T 845690

E
Trinitas Carla Yntema
T 620392  06 29829935

E
Jelle Paulusma T 650507  06 51555273

E
Roelof Offringa T 06 44346168

E

EvenementenSamen werken in het bos

Het bos in

Zie je dit winterse plaatje voor je?    En stel je eens voor dat jij daar straks een dag aan het werk bent.

Samen met Staatsbosbeheer organiseren we als jeugdraad een ontspannen inspannende dag voor iedereen van onze gemeente – jong en oud- die mee wil doen. Onder toezicht en begeleiding van een boswachter gaan we een dag onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in het “Reigerbos” op het terrein van Oranjewoud.

Zo dragen we samen bij aan onze leefomgeving, zorgen voor natuur en milieu en geven handen en voeten aan het Groene Kerk zijn.

PROGRAMMA                 
09.00 uur            startbijeenkomst in de Sionskerk 

09.45 uur            op de fiets naar het bos

10.00 uur            aan de slag met de boswachter

12.30 uur            lunch (de catering wordt verzorgd)

15.00 uur            afsluiting

KOSTEN                              
geen

WANNEER                         
zaterdag 26 februari

OPGEVEN                          
vóór 16 februari
per e-mail: 
bel of app:  06 11206941  (Free Menzinga)

MEER NFO                         
Na de sluitingsdatum (16 februari) werken we de plannen verder uit en
zal er meer informatie volgen.

 
Buitenlandreis 2022buitenlandreis

Droom jij ook wel eens over hoe je samen met mensen in een ver land
hun leefomstandigheden kan helpen te verbeteren?
Laat het dan niet bij dromen maar ga mee.

Sluit je aan bij een klein groepje leeftijdsgenoten
dat al in de startblokken staat.

Er is ook al een keus gemaakt voor een project.
We gaan naar Patuja in Bolivia (Zuid-Amerika) om
samen met de plaatselijke bevolking een schoolgebouw
met 2 lokalen te bouwen.

Heb je belangstelling maar wil je eerst meer weten meld je dan bij de jeugdraad van de kerk.
mailto:j.

Doe dit wel vóór 15 december.

Een lid van de werkgroep neemt contact met je op om alle ”ins en outs” rond de reis met je te bespreken.  En dan zul je onder andere horen dat meedoen aan zo’n project voor iedereen haalbaar is.


Wil je je nu al inlezen in het project?
Ga dan naar Werkvakantie Bolivia   en https://www.worldservants.nl/
 


Adressen


Jeugdraad Trinitas Carla Yntema, voorzitter T 620391  06 29829935
Jeugdraad Sionskerk Johan Wijnsma, voorzitter T 845690  06 33382397
Crèche Trinitas Iris van der Heijden-Koekoek T 06 49749160
E
Crèche Sionskerk Irma van der Schaaf T 636563
E
Kindernevendienst Sionskerk Liesbeth Tigchelaar T 621101  06 10751756
E
Kinderkerk Trinitas Femmy Bergsma T 621189
Basisschoolclub Inge Boxum T 06 19910079
E
Zie ons Team Jan Ots T 682604  06 27011879
E

Church4You(th)
Fimmy de Vries T 06 19510546
E
Join Us Aukje Baas T 633216
E
Follow-up Fabienne  Smedinga E
Rootz Henk van der Leeuw T 06 43214975
E
Meet, Eat & Discover Peter en Marjon Gerrits T 06 41352322
E