info

Begraafplaatsen


Begraafplaatsen van de Protestantse Gemeente Heerenveen


De Protestantse Gemeente Heerenveen heeft 8 begraafplaatsen in eigendom en beheer.
Dit zijn :

·         Terband
·         Oudeschoot, Van Bienemalaan
·         Katlijk
·         Mildam
·         Brongergea
·         Nijehaske
·         Rottum
·         Skoattertsjerke (hier worden geen nieuwe graven meer uitgegeven)

De afgelopen jaren zijn alle begraafplaatsen grondig gerenoveerd. Dit betekent dat alle begraafplaatsen er goed verzorgd bijliggen. Op al onze begraafplaatsen worden overledenen naast elkaar begraven.

Iedereen (dus ook als u niet lid bent van de Protestantse Gemeente Heerenveen) kan in de toekomst gebruik maken van onze begraafplaatsen.  Wij adviseren u alvast een keer een wandeling te maken over 1 of meerdere begraafplaatsen, wij informeren u graag over de mogelijkheden en de gunstige tarieven. 

Openingstijden
De begraafplaatsen kunt u het hele jaar bezoeken: dagelijks tussen  07.00 tot 21.00 uur en alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Vragen en contact
Hebt u vragen over bijvoorbeeld bekendmakingen, grafrechten of andere zaken over de begraafplaatsen, dan kunt u bellen met het
Kerkelijk Bureau, 0513-651181.

Het reglement begraafplaatsen vindt u hier.

De administratie van de begraafplaatsen wordt verzorgd door het

Kerkelijk Bureau
Coehoorn van Scheltingaweg 1
8442 EZ Heerenveen
Telefoon: 0513-651181

Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09:00 – 12:00 uur
Email:

Praktische informatie

Begrafenis
Wij adviseren u eens één of meerdere begraafplaatsen te bezoeken. Onze begraafplaatsbeheerder kan u desgewenst meer informatie geven.
Omdat tijdens een overlijden men niet direct met praktische zaken als het zoeken en bepalen van een begraafplaats bezig is, adviseren wij iedereen tijdig de familie etc. kenbaar te maken wat de begraafplaats van uw voorkeur is.

Ook aan het begraven zijn kosten verbonden.
Informatie kunt u opvragen bij het Kerkelijk Bureau.

In geval van een overlijdensverzekering kunt u deze kosten indienen bij uw verzekering.

De rechthebbende
Na een begraving is de partner of een nabestaande (opdrachtgever) rechthebbende.
Als u de rechthebbende bent u van een particulier graf, dan zijn de grafrechten aan u uitgegeven. U hebt de rechten en plichten van een graf en u bent de contactpersoon voor het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Heerenveen.
Als rechthebbende van een particulier graf hebt u het recht tot begraven en het begraven houden. Ook beslist u over het gedenkteken en bepaalt u of de grafrechten verlengd worden. 

Grafrechten krijgt u voor 20, 30 of 40 jaar. Daarna kunt u ze verlengen met 10,  20 of 30 jaar.

Kosten eerste grafrecht
Voor het verlenen van het eerste grafrecht gelden de volgende tarieven.

Voor een periode van:

10 jaar  €    520,00  (urnengraf)
20 jaar  € 1.040,00
30 jaar  € 1.560,00
40 jaar  € 2.080,00

De grafrechten zijn inclusief algemeen onderhoud van de begraafplaats. U bent zelf verantwoordelijk voor het gedenkteken.

Grafrechten verlengen
U ontvangt ruim op tijd, voor het verlopen van de grafrechten, bericht van het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Heerenveen dat u de grafrechten kunt verlengen.
U kunt verlengen met een periode van 10, 20 of 30 jaar.  U ontvangt een formulier waarop u de keuze kenbaar kunt maken.  Indien u gebruik maakt van een verlenging ontvangt u een nieuw Grafbewijs.

Kosten verlenging grafrechten
Voor het verlengen het grafrecht gelden de volgende tarieven.

Voor een periode van:

10 jaar   €      520,00
20 jaar   €   1.040,00
30 jaar   €   1.560,00

Afstand doen van grafrechten
Als u afstand van grafrechten wil doen, moet u een verklaring van afstand ondertekenen.  
Het is van belang dat u deze beslissing neemt met instemming van andere familieleden of nabestaanden. Nadat u afstand heeft gedaan gaan de rechten terug naar de Protestantse Gemeente Heerenveen. In overleg met de begraafplaatsbeheerder kunt het gedenkteken, urn en/of eventuele andere voorwerpen ophalen.

Overschrijven grafrechten
U kunt als rechthebbende met toestemming van de Protestantse Gemeente Heerenveen,  uw grafrechten laten overschrijven, naar een ander. Daarmee moeten u (indien mogelijk) en de nieuwe rechthebbende akkoord gaan. Als een rechthebbende is overleden, wordt de erfgenaam wettelijk de volgende rechthebbende.

Nieuw adres doorgeven
Als u gaat verhuizen verzoeken wij u het nieuwe adres door te geven aan het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Heerenveen. Dit kan per telefoon 0513-651181 of per mail