info

Werkgroep Inspiratie & Bezinning

Werkgroep Inspiratie & Bezinning is de nieuwe naam van de taakgroep Vorming & Toerusting

Nieuws van de taakgroep V. en T.
Vorming en Toerusting gaat binnenkort een geheel nieuwe richting inslaan m.b.t. het cursusaanbod. Naast theologie en A.M.G.V.(algemene maatschappelijke en geestelijke vorming) biedt zij geheel gratis een korte en eenvoudige cursus boekhouding voor de aspirant penningmeester (m/v) aan.
Naast deze cursus wordt u tijdens de inwerkperiode zorgvuldig begeleid door de door ons gewaardeerde medewerker Koos Boschma.
Voor aanmelding en informatie kunt u terecht op het mailadres   of op het adres van onze taakgroep,   


Gratis koffie en thee in Trinitas!


U leest het goed. Dit fenomeen vindt plaats op de vergaderingen van de taakgroep Vorming en Toerusting.
Dan wordt gratis koffie en thee geserveerd en bovendien kunt u daarbij nog genieten van overheerlijke, door de fabriek zelf gebakken koekjes.
Maak van deze gelegenheid gebruik en bezoek onze vergaderingen. Als nieuwe penningmeester moet dit aanbod u aanspreken. Ook dit leest u goed en u begrijpt dat wij een nieuwe penningmeester zoeken.

Hoera!

Ja, hoera. Er komt weer ruimte in de taakgroep Vorming en Toerusting.
Dhr. Koos Boschma stelt na al die jaren zijn stoel beschikbaar.
De nieuwe (be)zitter wordt tevens de functie van penningmeester aangeboden. Een uniek kans op de gelegenheid en mogelijkheid om geld te tellen, zowel fysiek als virtueel.
Dit heeft u altijd al gewild. Nu kan het!
Reacties en vragen bij   en of bij Koos Boschma tel: 06-12895654

 
Een nieuwe vorm van be(ge)leidend lidmaat.

Hebt u altijd al beleid willen maken? Dan krijgt u nu de kans. Samen met prettige en deskundige collega’s bepaalt u wat wij als commissie V.en T. aanbieden als Vorming en Toerusting voor al onze gemeenteleden. Daarnaast krijgt uw stem extra gewicht, omdat u als de nieuwe penningmeester de kas mag beheren en geld mag uitdelen. Het innen lijkt niet zo moeilijk te zijn.

Maak van deze gelegenheid gebruik en geef u op als de nieuwe penningmeester V. en T. eer een ander u voorgaat of wij bij u aan de deur komen.
Voor vragen, inlichtingen en specifiek cursusaanbod, zie elders in dit blad.
Voor alle overige informatie kunt u uiteraard ook terecht in ons Bouwstenenboekje

 Een kerk is een lerende en levende gemeente van mensen die zich verbonden weten in hun gezamenlijk streven God te dienen. In praktische zin houdt dit in dat men ook elkaar dient.

De zondagmorgendienst noemt men niet voor niets godsdienstoefening. Een inspiratie en bemoediging om daarmee het geloof door de week in praktijk te brengen. In die week coördineert en stimuleert  “V. en T.” zogenaamde bouwstenen. Dit zijn activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen, cursussen en doegroepen etc. Dit om nog meer het geloof te vormen en de gelovigen vaardigheden aan te bieden die  gewenst zijn om de genoemde gemeente te kunnen realiseren en in stand te houden.


Mensen hebben verschillende behoeften om te leren, zoals:
- kennis/feiten vergaren, meer willen weten,
- oriënteren, een eerste kennismaking, grasduinen,
- vormen of aanscherpen van hun mening,
- verwerken van emoties,
- afrekenen met of opruimen van opgezadelde kennis,
- opdoen van contacten,
- sociale vaardigheden leren,
- technische vaardigheden leren.

Doelstelling:

Leren is een levenslang proces, waarin mensen zich verder ontwikkelen in kennis, houding, vaardigheden en gevoel. Het leidt tot veranderd handelen, tot groei in de ontmoeting met het Geheim, met elkaar, jezelf en je omgeving.

Uiteraard zal er in de gemeente ook aandacht zijn voor de toerusting van de vrijwillige medewerkers voor hun taak, bijvoorbeeld door cursussen in pastoraal gesprek, beleidsvorming, liturgie, verhalen vertellen, vergadertechniek.

 
 

Copyright © 2014 All Rights Reserved
Designed by GrB