info

4-12 jaar

Kinderkerk  Trinitas
kinderkerk
Elke zondag wordt er voor de kinderen van de basisschoolleeftijd kinderkerk georganiseerd.

De kinderen mogen eerst samen met de ouders in de kerk gaan zitten en na de kinderkerktune, mogen ze naar de kinderkerk.
Elke groep heeft een eigen, vaste ruimte binnen Trinitas.
Er wordt gewerkt met Bijbelbasics, wat aangeboden wordt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Er wordt samen gebeden, er wordt een verhaal verteld en daarna wordt er een verwerking passend bij het verhaal aangeboden. De ene keer een kleurplaat, de andere keer een puzzel of een spel.

Samen met Church4You(th) wordt er elk jaar een spaarproject uitgekozen. Dit seizoen sparen we voor Chances 4 Children. Informatie over dit spaardoel vind je op: www.chances4children.nl

Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk. Soms wordt er op het podium nog even verteld wat er tijdens de kinderkerk gebeurd is.
I.v.m. de maatregelen omtrent Corona kan een en ander op dit moment anders. Informatie hierover kun je vinden via de Kern, de app en Facebook.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femmy Bergsma:  T 0513-621189Kindernevendienst  Sionskerk

sionskerk 1

Iedere zondagmorgen, m.u.v. de zomervakantie, is er tijdens  de kerkdienst kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool.  

Vóór de bijbellezingen verlaten de  kinderen de kerkzaal en gaan ze naar één van de zalen van de kerk. Na de verkondiging komen ze terug in de kerkzaal.

Tijdens deze kindernevendienst wordt er gewerkt met Kind op Zondag en volgens het leesrooster, wat ook de predikant volgt, zodat er later gericht met de kinderen thuis over gesproken kan worden.

Ook hebben we in de periode voor Pasen en Kerst een speciaal project waarmee we tijdens de veertigdagentijd en de adventstijd naar Pasen en Kerst kunnen toeleven. In de kerkzaal laten we dit zien zodat ook de volwassenen hierin mee kunnen gaan.