info

Predikanten

ds de Buck 2 Ds. P.J. de Buck
Tel. 06 30382415
e-mail:
 
Sinds september 2016 ben ik, Pieterjan de Buck (1963), verbonden aan wijkgemeente Heerenveen van de Protestantse Gemeente Heerenveen.
Ik ben er erg gelukkig mee dat ik ben vrijgesteld om mijn tijd en energie ten dienste te stellen van de gemeente en van wie ik op mij pad vind. 
In de gemeente vieren we het vertrouwen dat God in ons heeft, leven we met de liefde en barmhartigheid die Jezus ons toont, en inspireert de Geest ons om te onder­schei­den waar het op aan komt.
Graag nodig ik jou en u uit om in geloof, hoop en liefde het rijk-gekleurde leven met elkaar te delen.
Met hartelijke groet, 
Pieterjan de BuckDs. A. M. Kobes-Gerritsen     
tel: 0513-785616
e-mail: 

Sinds februari 2014 ben ik verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Heerenveen. 
Mijn studie theologie deed ik aan de VU in Amsterdam, daarna volgde ik de predikantsopleiding in Kampen. Ds A M Kobes Gerritsen
Ondertussen leerde ik een hoop over leven en geloven tijdens mijn werk als jongeren- en tienerwerker.

Samen gaan we door het leven -
door lichtdoor schemer
steeds gedragen door die Ene die ons levensmoed geeft

Ik wandel graag een stukje met u en jou mee.
Om het leven te vieren, te gedenken, te overdenken.

Tot ziens!
Anne-Meta Kobes
Wil je meer zien en lezen kijk dan ook eens op https://domineekobes.nl/Ds. W. Bloemendaal                                       
tel. 0513-682727        
email:  

Beste bezoeker, Ds W Bloemendaal

Van harte welkom op deze pagina. Sinds mei 2020 ben ik tot mijn emeritaat in juni 2021 verbonden aan de pastorale wijk Noord. Als predikant hoop ik met de ouderlingen, pastorale bezoekers, wijkcoördinatoren en contactpersonen extra aandacht aan het pastoraat te kunnen geven.

Als predikanten hopen we zo goed mogelijk elkaars gaven en talenten in te zetten voor de opbouw van onze gemeente, zowel naar binnen als ook naar buiten. Ik hoop dat wij als voorgangers en als gemeente mogen bijdragen aan de ontdekking binnen en buiten de kerk, dat Gods Woord de weg wijst naar een leven dat niet alleen goed is voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen.     


Met hartelijke groet,
ds. Wim Bloemendaal

Ds. Dorette van Houten
tel. 06-22972598
email:
foto, digitale pasfoto dorette van Houten

Sinds mei 2020 ben ik dominee in en rondom de Sionskerk. 
Samen met de collega’s hierboven vorm ik het predikantenteam. 
Als dominee wil ik samen met u en jou Gods liefde ontdekken en delen.
Door mooie gebeurtenissen te vieren, samen stil te zijn in verdriet, ons te verzetten tegen onrecht of in gesprek te gaan over levensvragen. 
Ik ben benieuwd naar wat jou / u bezighoudt.
Kennis maken, iets te delen of te vieren, behoefte aan een luisterend oor of gedachtenuitwisseling, een vraag om gebed, goede ideeën voor de kerk of de buurt? Ik hoor het graag.

Contact:   / 06-22972598.

Hartelijke groeten,

Dorette