info

Predikanten

ds de Buck 2 Ds. P.J. de Buck
Tel. 06 30382415
e-mail:
 
Sinds september 2016 ben ik, Pieterjan de Buck (1963), verbonden aan wijkgemeente Heerenveen van de Protestantse Gemeente Heerenveen.
Ik ben er erg gelukkig mee dat ik ben vrijgesteld om mijn tijd en energie ten dienste te stellen van de gemeente en van wie ik op mij pad vind. 
In de gemeente vieren we het vertrouwen dat God in ons heeft, leven we met de liefde en barmhartigheid die Jezus ons toont, en inspireert de Geest ons om te onder­schei­den waar het op aan komt.
Graag nodig ik jou en u uit om in geloof, hoop en liefde het rijk-gekleurde leven met elkaar te delen.

Met hartelijke groet, 
Pieterjan de Buck
                                       

Ds. Dorette van Houten
tel. 06-22972598
email:
foto, digitale pasfoto dorette van Houten

Sinds mei 2020 ben ik dominee in en rondom de Sionskerk. 
Samen met de collega’s hierboven vorm ik het predikantenteam. 
Als dominee wil ik samen met u en jou Gods liefde ontdekken en delen.
Door mooie gebeurtenissen te vieren, samen stil te zijn in verdriet, ons te verzetten tegen onrecht of in gesprek te gaan over levensvragen. 
Ik ben benieuwd naar wat jou / u bezighoudt.
Kennis maken, iets te delen of te vieren, behoefte aan een luisterend oor of gedachtenuitwisseling, een vraag om gebed, goede ideeën voor de kerk of de buurt? Ik hoor het graag.

Contact:   / 06-22972598.

Hartelijke groeten,
Dorette

Ds. Bindert de Jong

Tel. 06-43110252


Bindert de jongSinds eind augustus 2021 ben ik een van de predikanten van de Protestantse Gemeente Heerenveen. Als predikant ben ik geïnteresseerd in wat mensen raakt en beweegt. Geloven begint ermee dat iets in ons dagelijks leven ons raakt en in beweging zet. Vaak zijn dat misschien kleine momenten: een lied dat je hoort, een ontmoeting die je hebt, een schilderij dat je ziet, een boek dat je leest, het licht van de zon, een woord dat blijft hangen. Maar ze brengen iets bij je teweeg, zetten iets in werking, doen je verlangen, doen je hopen, geven je iets in, laten je anders kijken. Wie dit soort ervaringen werkelijk proeft en als betekenisvol toelaat kan daarin soms zomaar iets van de aanwezigheid en de liefde van God ontdekken. Dus… wat heeft jou onlangs geraakt? Wat heeft jou onlangs in beweging gezet?

Goede groet!

Bindert


Roelien Hofsteenge-Huttinga
Pastoraal werker
Protestantse Gemeente Heerenveen, wijk Oost
Roelien Hofsteenge

06 51499464
Sinds augustus 2020 mag ik samen met de predikanten mijn steentje bijdragen aan de opbouw van uw mooie gemeente en meer specifiek aan het pastoraat in wijk Oost.
Ik ben benieuwd naar wat u bezighoudt, naar uw gedachten over leven en geloven en kijk er dan ook naar uit om u persoonlijk te leren kennen. 
Mijn inspiratie haal ik o.a. uit het volgende lied van Huub Oosterhuis:

Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon op eigen kracht

Bel me of mail me gerust, ik hoop u te ontmoeten!