info

Kerkenraad

Kerkenraad 1
Sinds 1 januari 2020 spreken we binnen de gemeente niet meer van 2 gemeenten maar is er 1 gemeente met 4 wijken (noord, oost, west en zuid)

Sinds 1 januari 2020 is de samenstelling van de kerkenraad ook verandert. In de bijlage hieronder vindt u alle namen en gegevens van de moderamen van de (kleine)kerkenraad. 
We spreken nu van De Sionskerk en Trinitas als de 2 belangrijkste vierplekken (naast Anna-Schotanus, Skoattertsjerke en de kapelle in Haskerdijken.

Samenstelling van de kerkenraad
Voorzitter: Bert v.h. Meer
Scriba: Fake Koekoek
Assessor:    
Aanspreekpersoon Trinitas Mieke van Heijkop
Aanspreekpersoon Sionskerk Stoffel Baas
 

Kerkenraad 2