info

Kerkenraad

Kerkenraad 1
De Protestantse Gemeente Heerenveen is één gemeente met 4 wijken (Noord, Oost, West en Zuid). We hebben 2 vierplekken: De Sionskerk in Oudeschoot en Trinitas in Heerenveen. 
Daarnaast worden er af en toe ook vieringen gehouden in de Skoattersjerke in Oudeschoot en in
De Kapelle in Haskerdijken.


De samenstelling van de Kerkenraad ziet er als volgt uit:

Samenstelling van de kerkenraad
Voorzitter: Bert v.h. Meer
Scriba: Fake Koekoek
Aanspreekpersoon Trinitas Mieke van Heijkop
Aanspreekpersoon Sionskerk Stoffel Baas
 


Kerkenraad 2