info

Kerkenraad

Kerkenraad 1
De Protestantse Gemeente Heerenveen is één gemeente met 4 wijken (Noord, Oost, West en Zuid). We hebben 2 vierplekken: De Sionskerk in Oudeschoot en Trinitas in Heerenveen. 
Daarnaast worden er af en toe ook vieringen gehouden in de Skoattersjerke in Oudeschoot en in
De Kapelle in Haskerdijken.
Samenstelling van het moderamen van de kerkenraad. 
preses Bert v.h. Meer
Scriba: Fake Koekoek
Assessor Stoffel Baas 
Predikant  Bindert de Jong 
Geen zitting in kerkenraad maar wel in moderamen.
Locatie coördinator.  Sionskerk Stoffel Baas
 


Voor verdere interesse in de samenstelling van de kerkenraad en andere functiuonarussen dan kunt u deze vinden door de Almanak raadplegen.


Kerkenraad 2