info

Kerkelijk Bureau

                                               Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Heerenveen

 
kerkelijk bureau blijf
 Contactgegevens:  
                                                                                                            
Coehoorn van Scheltingaweg 1
8442 EZ Heerenveen
Postbus 126
8440 AC Heerenveen
Telefoon: 0513-651181
E-mail: 

Openingstijden:

Maandag t/m donderdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur

Wat gebeurt er op het Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau verzorgt de administratie van de Protestantse Gemeente Heerenveen.
Dit bestaat o.a. uit de

  • Ledenadministratie
  • Administratie VVB / Kerkbalans
  • Financiële administratie
  • Administratie van onze begraafplaatsen
  • Collectemunten


Het Kerkelijk Bureau verzorgt ook de administratie van de Protestantse Gemeente van Tjalleberd-de Knipe.
Een aantal onderwerpen willen we graag toelichten.

De ledenadministratie:
wordt bijgehouden in LRP oftewel het Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk.
Dit is een landelijk systeem. Hierin worden de gegevens van de leden bijgehouden.

VVB / Kerkbalans:
Jaarlijks organiseren de Protestantse Kerken in Nederland de actie Kerkbalans. Via deze actie worden de toezeggingen van de jaarlijkse
Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) van de leden verzameld. De administratie hiervan wordt op het Kerkelijk Bureau bijgehouden.
Deze inkomsten zijn de belangrijkste inkomsten van de kerk. Wij verzoeken leden om de bijdragen via een automatische incasso te laten innen.
Attentie!
In de bijlage kunt ook de modelovereenkomst vinden voor een periodiek gift. Ook te vinden bij belangrijke links in het menu onder contact.


Andere betalingen aan de kerk
Naast VVB / Kerkbalans kennen we nog meer inkomsten van leden. Deze worden geïnd via de collecte of via een bankoverschrijving/automatische incasso.

Doel Omschrijving
Collecte collectegeld
Giften extra giften (dus niet VVB/Kerkbalans)
Wijkkas voor koffie na de kerkdiensten en attenties in de wijk
Solidariteitskas voor de jaarlijkse actie Solidariteitskas
De Kern het kerkblad De Kern

Voor een aantal van deze betalingen zijn eigen bankrekeningen gemaakt.
Deze staan vermeld in het kerkblad De Kern.

Voor de administratie is van belang om altijd duidelijk te vermelden waarvoor u betaald. Dit kunt u eenvoudig doen
door in de omschrijving het doel van uw betaling te vermelden. Gebruik daarvoor  de omschrijving uit de kolom “Doel” hierboven.
Deze omschrijving wordt door het computerprogramma herkend en de verwerking op het Kerkelijk Bureau wordt daarmee veel efficiënter.

Financiële administratie
Sinds 2020 wordt de financiële administratie van de kerk gevoerd met behulp van Exact Online. We voeren de administratie
zoals die aansluit op het door PKN voorgeschreven Financieel Informatie en Registratie Systeem (FRIS). Er zijn gescheiden administraties
van kerk, begraafplaatsen en zalencentrum.

Administratie begraafplaatsen
Voor de administratie van begraafplaatsen gebruiken we het programma Begraafplaats Administratie Manager (BAM).
Meer informatie over onze begraafplaatsen vindt u elders op deze website.

Collectemunten:
Deze zijn verkrijgbaar door het totaalbedrag van uw bestelling over te maken op onze bankrekening NL62 RABO 0330 757 202.
Er zijn munten verkrijgbaar van € 0,25, € 0,65, € 1,- en € 2-. De overschrijving dient minimaal 14 dagen voor het afhalen van de munten te zijn gedaan.
De bestelde munten kunnen van maandag tot en met donderdag worden afgehaald bij het kerkelijk bureau tussen 9.00 – en 12.00 uur.