info

Kerkelijk Bureau

                                               Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Heerenveen

 
kerkelijk bureau blijf
 Contactgegevens:                                                                              
Coehoorn van Scheltingaweg 1
8442 EZ Heerenveen
Telefoon: 0513-651181
E-mail:

Openingstijden: Maandag t/m donderdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur

 
Wat gebeurt er op het Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau verzorgt de administratie van de Protestantse Gemeente Heerenveen.

Dit bestaat o.a. uit de

Ledenadministratie
Kerkbalans
Financiële administratie
Administratie van onze begraafplaatsen
Collectemunten

Het Kerkelijk Bureau verzorgt ook de administratie van de Protestantse Gemeente van
Tjalleberd-De Knipe.

Een aantal onderwerpen willen we graag toelichten.

De ledenadministratie:
wordt bijgehouden in LRP oftewel het Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk.
Dit is een landelijk systeem. Hierin worden de gegevens van de leden bijgehouden.

Kerkbalans:
Jaarlijks organiseren de Protestantse Kerken in Nederland de actie Kerkbalans. Via deze actie worden de toezeggingen van de jaarlijkse Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) van de leden verzameld.
De administratie hiervan wordt op het Kerkelijk Bureau bijgehouden.
Deze inkomsten zijn de belangrijkste inkomsten van de kerk. Wij verzoeken leden om de bijdragen via een automatische incasso te laten innen.
Attentie!
In de bijlage kunt ook de modelovereenkomst vinden voor een periodiek gift. Ook te vinden bij belangrijke links in het menu onder contact.

Andere betalingen aan de kerk
Naast Kerkbalans kennen we nog meer inkomsten van leden. Deze worden geïnd via de collecte of via een bankoverschrijving/automatische incasso.
Als u een betaling of gift wil overmaken ten behoeve van de Protestantse Gemeente Heerenveen kan dit op één van onderstaande rekeningen :

Voor de kerk:
Rabobank NL81 RABO 0351 4490 94 O.a. giften en Kerkbalans
ING bank NL98 INGB 0007 2319 34  De Kern o.v.v. straatnaam/Kern
Rabobank  NL74 RABO 0351 4398 11  Solidariteitskas / Wijkkas

Voor de Diaconie:
Rabobank  NL89 RABO 0326 4754 27 Diaconie  
Triodosbank  NL95 TRIO 033861322 ZWO
   
 
Graag duidelijk het doel van uw bijdrage vermelden.

Voor de administratie is van belang om altijd duidelijk te vermelden waarvoor u betaald. Deze omschrijving wordt door het computerprogramma herkend en de verwerking op het Kerkelijk Bureau wordt daarmee veel efficiënter.

Financiële administratie
Sinds 2020 wordt de financiële administratie van de kerk gevoerd met behulp van Exact Online. We voeren de administratie zoals die aansluit op het door PKN voorgeschreven Financieel Informatie en Registratie Systeem (FRIS). Er zijn gescheiden administraties van kerk, begraafplaatsen en zalencentrum.

Administratie begraafplaatsen
Voor de administratie van begraafplaatsen gebruiken we het programma Begraafplaats Administratie Manager (BAM).Meer informatie over onze begraafplaatsen vindt u elders op deze website.


Collectemunten:collectemunten SKG
Collectemunten kunt u bestellen via de speciale bestelpagina.
Klik op : Bestellen collectemunten  en u kunt precies aangeven hoeveel munten u wilt bestellen.  Betalen gaat via IDEAL.   

Natuurlijk kunt het ook doen door het totaalbedrag van uw bestelling over te maken op onze bankrekening NL62 RABO 0330 757 202. Graag goed het aantal te bestellen munten aangeven.

Er zijn munten verkrijgbaar van € 0,65, € 1,- en € 2-. De overschrijving dient minimaal 14 dagen voor het afhalen van de munten te zijn gedaan.

De bestelde munten kunnen van maandag tot en met donderdag worden afgehaald bij het kerkelijk bureau tussen 9.00 uur en 12.00 uur.