info
dinsdag 21 mei 2024
15:00 

Lees- en studiekring

Lees- en studiekring DWA (Deze Wereld Anders)

Ook het komende jaar komen we weer bijeen als LEES- EN STUDIEKRING. Met elkaar lezen en bespreken we een boek. Het onderwerp is meestal theologisch/religieus en/of maatschappelijk/politiek van inhoud.

Iedereen is van harte uitgenodigd mee te doen.

We bestudeerden de afgelopen jaren boeken van de Britse rabbijn Jonathan Sacks (inmiddels overleden), o.a. over de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het vorige seizoen lazen we het boek ‘Geloof in de publieke ruimte’ van Rowan Williams, theoloog, dichter, hoogleraar, voormalig aartsbisschop van Canterbury. Hij breekt met de gangbare opinie dat religie en geloof thuishoren in de privésfeer. Volgens hem zouden ze juist een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een morele en verantwoordelijke samenleving.

Het komende seizoen gaan we van start met een nieuw boek. De titel is op dit moment nog niet bekend, maar wordt in De Kern van september meegedeeld.


 

--------------------

Data: oktober t/m mei: 

elke derde dinsdag van de maand

start op  17 oktober 2023

Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Locatie: Trinitas

Kosten:  de aanschafkosten van het te lezen boek

Contact: ds. Nel van den Briel, 0513-636007 of

en Dick Kleinhesselink, 0513-629510 of