info

Boottocht 5 juni 2024

Verslag boottocht 2024

                                                          Verbinding

Vanaf april is de jaarlijkse boottocht gepromoot in het Kerkblad De Kern, op de Nieuwsbrief en de Beamer. Deze wordt georganiseerd door de boottochtcommissie van de Diaconie en is op 5 juni gehouden. Circa 80 mensen uit Heerenveen, Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Katlijk, Oude- en Nieuwehorne, Bontebok en Jubbega schepen zich in. 

Zij worden enthousiast begroet door de Boottocht commissie en diakenen. Helaas waren er ook afmeldingen, door ziekte, of vanwege een sterfgeval.

Als iedereen aan boord is vertrekt de rondvaartboot De Toerist VI van Menno en Esther van der Werf van de Industriehaven Noord aan de Wetterwille te Heerenveen richting Sneek. 

De voorzitter van wijkdiaconie Zuid, Rinze Rijpkema heet iedereen hartelijk welkom. 

Heleen Koekoek  is mee als Pastor, en Lammert Mink en Myriam Lindemann met hun accordeon.

Het beloofd een mooie dag te worden.

 

Tijdens het varen worden bekende liederen, zoals Het Friezeliet, Droomland, het Kleine café aan de haven gespeeld en er wordt vrolijk meegezongen.

Nelleke heeft een woordzoeker gemaakt. Mieke gaat bij de tafels langs met het spelletje “Vier op een rij”. Muziek, samen zingen, puzzeltje, spelletje, dit geeft verbinding met elkaar.

 

De boot is 11.30 uur in Sneek waar er gedineerd zal worden. 

Voor het eten zal Heleen uit de Bijbel lezen en voorgaan in gebed. Maar eerst vraagt zij aan de gasten, “Wat betekent het wanneer een man de deur opent van zijn auto voor zijn vrouw?” Galant misschien? Nee, hij heeft of een nieuwe auto, of een nieuwe vrouw.

Hierna leest Heleen Ps. 8. “Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde” en bidt voor het eten waarna psalm 150 wordt gezongen “Looft God looft zijn naam alom” met begeleiding door de accordeonisten. 

 

Na het eten kan er een wandeling worden gemaakt in Sneek. Winkelen, een tweede kans winkel. Er is genoeg aanbod.

 

Om 14.00 uur komt ook Pastor Marijke de Vries aan boord. 

Dan is alweer tijd om terug te varen naar Heerenveen. 

 

Als de haven van Heerenveen al weer in het zicht komt bedankt Ludze iedereen en Marijke spreekt een dankgebed uit. Het is een fijne dag geweest. Wij voelen ons verbonden met elkaar, door een gesprek, het samen eten, een puzzeltje oplossen of een spelletje.

 

Namens de Boottochtcommissie

Mieke van Ginkel-Karsemeijer

alle 23 foto's tonen >>