info

Groene Kerk
fairtrade kerk
wij zijn een groene kerk logo transparant

ATTENTIE!!
Regioavond - groene kerk Heerenveen

klik hier voor meer informatie
Terugblik GroeneKerkendag 5 oktober 2019!!


groenekerkenfilm 2015


De blog van Dick Kleinhesselink vindt u hieronder.
(Op die manier kunt ook de eerder geplaatste verhalen ook lezen, we zullen een bewaartermijn van ca. 3 maanden aanhouden)


Onderaan de pagina vindt u in de bijlage het jaarverslag 2018-2019!
(definitieve vastgestelde Werk-versie / d.d. 30 sep.2019)   

                                                                                                                                                           JAARPLAN SEIZOEN DOELEN 2019-2020 / Cie DUURZAAMHEID PG-Heerenveen

Mission statement van de Protestantse Gemeente Heerenveen (van zomer 2017) stelt:                                                                                                          een diaconale instelling, leefwijze en betrokkenheid. Bij sleutelwoord nr.3 staat: BEWOGENHEID: “vanuit het evangelie willen we betrokken zijn bij mensen en bij de aarde, die ons is toevertrouwd”.

Doelstelling van de Cie-Duurzaamheid (Groene en FairTrade Kerk Prot. Gem. Heerenveen):

We zijn een aanjaaggroep en ‘luis-in-de-pels’, een TAAKGROEP, in het leven geroepen door de diaconie/CvD (in 2012/13), die ideeën signaleert, ventileert, oproept en aanreikt. En die bij de beide wijkgemeenten (= leden met haar bestuurders) bewustwording en actie hoopt te bewerkstellingen voor wat betreft verantwoorde (circulaire) bestedingen, houdbare duurzaamheid, milieu, zorg voor Gods’ Schepping en dergelijke. We hanteren daarbij o.a. de 6 ‘werkvelden’ van de GroeneKerkActie, dat zijn in min of meer willekeurige volgorde:                                        1) Schepping en Natuur, 2) Geloof en Inspiratie, 3) Energie en Klimaat, 4) Omgaan met (kerk)Geld,         5) Beleid en Aanpak en 6) Bewust Inkopen Doen.

Voor het reeds begonnen nieuwe kerkelijke seizoen komen we tot het volgende jaarplan:
Jaarplan, gestelde doelen en voornemens voor 2019-2020 (12 maanden-doelen):

1)      Regelmatig informeren van kerkleden op het gebied van Duurzaamheid (De Kern / de nieuwsbrieven / het bouwstenengidsje / de website en blogs PKN Heerenveen),     
2)      Regelmatig aandacht vragen voor duurzaamheid rondom beheer van de gebouwen en terreinen bij bestuurders en beleidsmakers van de wijkgemeenten Trinitas en Heerenveen-Zuid. Zoeken en overleggen over mogelijkheden voor het terrein en de tuin rondom Trinitas en Sionskerk, aandacht vragen voor een grotere biodiversiteit, zoals bijv. beplanting ten gunste van vlinders-, bijen en andere insecten.                                             
3)      Contacten onderhouden met Repair Café en anderen, zoals ook buurgemeenten i.v.m. verzoeken om informatie, en verder: deelnemen in de FT-stuurgroep van de burgerlijke Gemeente Heerenveen = [H]eerlijk Heerenveen].
4)      Bedenken en uitwerken van de activiteiten voor het winterseizoen, zoals genoemd in het bouwstenengidsje. Daarnaast mogelijk nog andere activiteiten of acties inlassen.                                             
5)      Samen met voorgangers o.a. aandacht tijdens vieringen of anderszins waar duurzaamheid, groengelovig en zorg voor Gods Schepping een rol kunnen spelen.    
6)      In het algemeen: bewustwording stimuleren voor de ecologische voetafdruk die we achterlaten (meer schone energie, energiebesparing, minder afval, minder vliegreizen, minder consumeren en duurzamer leven).
7)      Aankaarten van kerkelijk duurzaam sparen en beleggen, gesprekken over “groene” spaarrekeningen en “groen” bankieren.
8)      Bezoeken van relevante inspiratiedagen of conferenties.
Bij de start van het winterseizoen 2019-2020 bestaat de Taakgroep uit de volgende leden:              Martha Veldboom (diaken), Mathijs Langenberg (diaken), Marion Bloemendaal (wijk-Zuid) en   Dick Kleinhesselink (samenroeper) ) en 1 tot 3 tijdelijke en aanstaande vacatures.