info

Predikanten

ds de Buck 2 Ds. P.J. de Buck
Tel. 06 30382415
e-mail:
 
Sinds september 2016 ben ik, Pieterjan de Buck (1963), verbonden aan wijkgemeente Heerenveen van de Protestantse Gemeente Heerenveen.
Ik ben er erg gelukkig mee dat ik ben vrijgesteld om mijn tijd en energie ten dienste te stellen van de gemeente en van wie ik op mij pad vind. 
In de gemeente vieren we het vertrouwen dat God in ons heeft, leven we met de liefde en barmhartigheid die Jezus ons toont, en inspireert de Geest ons om te onder­schei­den waar het op aan komt.
Graag nodig ik jou en u uit om in geloof, hoop en liefde het rijk-gekleurde leven met elkaar te delen.
Met hartelijke groet, 
Pieterjan de BuckDs. A. M. Kobes-Gerritsen     
tel: 0513-785616
e-mail: 

Sinds februari 2014 ben ik verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Heerenveen. 
Mijn studie theologie deed ik aan de VU in Amsterdam, daarna volgde ik de predikantsopleiding in Kampen. Ds A M Kobes Gerritsen
Ondertussen leerde ik een hoop over leven en geloven tijdens mijn werk als jongeren- en tienerwerker.

Samen gaan we door het leven -
door lichtdoor schemer
steeds gedragen door die Ene die ons levensmoed geeft

Ik wandel graag een stukje met u en jou mee.
Om het leven te vieren, te gedenken, te overdenken.

Tot ziens!
Anne-Meta Kobes
Wil je meer zien en lezen kijk dan ook eens op https://domineekobes.nl/


In Wijk Oost is ook werkzaam: mw. Pytsje Boonstra

Sinds november 2017 werk ik bij Trinitas als pastoraal werker.

In Bolsward  heb ik de lerarenopleiding gevolgd in de vakken biologie, natuur en scheikunde. Daarnaast heb ik de HBO studie Theologie aan de NHL in Leeuwarden gedaan met als studierichting kerkelijk werker en pastoraat. Vervolgens ben ik aan de RUG in Groningen afgestudeerd als Master Geestelijke Verzorging.
In mijn werk als docent en geestelijk verzorger  heb ik veel ervaring opgedaan met het voeren van persoonlijke gesprekken, groepswerk, voorgaan in Pytsje Boonstrakerkdiensten, crisispastoraat en begeleiden van uitvaarten.
Sleutelwoorden in mijn werk zijn
Levensverhaal, toekomst, loslaten. angst, twijfel, hoop, teleurstelling, vertrouwen
Of gewoon een luisterend oor  zijn om over  het leven te praten
Met aandacht, dat voelt beter……
Pytsje Boonstra, 
Renbaan 1 te Bergum. Telefoonnummers zijn: 0511-462900/0681681995. E-mailadres is .
Ds. J. van der Veen                                      
tel: 0513-620145        
email: 


Ik ben geboren en getogen in Sneek. Mijn theologische opleiding heb ik gevolgd in Kampen, waar ik ook ben afgestudeerd.Ds J van der Veen
Heerenveen is mijn 4e gemeente. Daarvoor was ik predikant in Heeg, Leeuwarden-Huizum en Surhuisterveen.
Ik ben getrouwd met Harmke, en we hebben een zoon en een dochter, een schoonzoon en twee kleinkinderen.
Ik vind het belangrijk, wanneer mensen in en vanuit de kerk een stukje warmte en betrokkenheid voelen. 

Samen daaraan werken is mijn grote uitdaging.
Hartelijke groet,
Jan van der Veen


Ds. W. Bloemendaal                                       
tel. 0513-682727        
email:  

Beste bezoeker, 
Van harte welkom op deze pagina.  Sinds september 2000 ben ik verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Heerenveen-Zuid, waar ik met veel voldoening werk, samen met collega B. van Brug en een team van vrijwilligers.
We hebben ons voorgenomen om zo goed mogelijk elkaars gaven en talenten in te zetten voor de opbouw van onze gemeente, zowel naar binnen als naar buiten.

Sinds september 2013 ben ik voor een halve weektaak verbonden aan de Wijkgemeente Heerenveen, en dus ook voor een halve weektaak aan de Ds W Bloemendaalwijkgemeente Heerenveen Zuid.

Ik hoop dat wij als voorgangers en als gemeente mogen bijdragen aan de ontdekking binnen en buiten de kerk, dat Gods Woord de weg wijst naar een leven dat niet alleen goed is voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen.

Met hartelijke groet,

ds.Wim Bloemendaal
Pastor Wijkgemeente Heerenveen-Zuid
 
Pastor B. van Brug
tel. 0513-636415  
email: 
 
 
Geboren te Wons, een klein dorp in Friesland, vlakbij de afsluitdijk.Getrouwd met Marianne.
Samen hebben we vier kinderen en vier kleinkinderen. 
 
In de zomer van 2006 beroepen als pastor in de Protestantse wijkgemeente Heerenveen-Zuid. Daarvoor zestien jaar gewerkt als voorganger in de Vrije Bouke dec18Evangelische Gemeente te Nijverdal en dáárvoor zes jaar als stafmedewerker in dienst geweest van Youth for Christ Nederland.

 
Ik probeer te werken vanuit een positief Godsbeeld, een God die ik in Christus heb ontmoet. Maar wel met pijn in mijn hart vanwege de waanzinnige, ten hemelschreiende ellende in deze wereld.
Verder maak ik me zorgen om de afnemende betrokkenheid bij de gemeenschap rondom Jezus en ervaar tegelijk dat er enorme missionaire kansen zijn voor de huidige kerk. 
 
Daar zet ik mij graag voor in.
 
Bouke van Brug