info

College van diakenen

diaconie 2College van Diakenen

Het College van Diakenen houdt het besef van hulpvaardigheid en de het besef van onrust over allerlei onrecht gaande. Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld.

De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie Ordinantie 11, art. 4.

Freerk Hoekstra is secretaris van de diaconie 

Wilt u contact met het college van diakenen:
Het CvD (college van Diakenen)


diaconie 4


Hieronder een overzicht van alle diakenen die momenteelactief zijn:
Voorzitter Sjoerd Talsma

Anita Roelvink
Freerk Hoekstra (secreatris)
Geertje de Jong (jeugd)
Hinke Oenema
Jaap Visser
Jacob Feijen
Jan Andries de Vries
Jarig van der Veer
Joon en Ietsje Veenstra
Margreet Kersloot
Martha Veldboom
Mathijs Langenberg
Mieke van Ginkel
Nelleke de Raaf
Yvonne Kalsbeek
Aafke Jantje Annema
Genoveva Bikker
Matty Jager 
Clarie Jager 
Ludze de Jong
Michel Kok
Bouwe Kuit
Irma van der Schoot
Ronald Staal (secr. C. v. D.)
Jan de Vries
Griet van der Zee