info
zondag 28 nov. 2021
09:30 

dienst Sionskerk met Open doors

Bijzondere dienst op zondag 28 november 2021 in samenwerking met :
Open doors
 Deze dienst staat in het teken staat van de vervolgde kerk.
Een spreker van Open Doors vertelt over landen waar christenen worden gediscrimineerd,
bedreigd of zelfs gedood om hun geloof.


Een Bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten: het lijkt zo vanzelfsprekend.
Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een Bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een strafkamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in het geheim in kleine groepen samenkomen.

De spreker vertelt tijdens de dienst wat christenvervolging inhoudt en in welke landen christenen niet vrij hun geloof kunnen belijden. Aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel omlijst door verhalen van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen brengt de spreker een indrukwekkende boodschap over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

 
Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt.
Open Doors brengt Bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n zestig landen.

Meer informatie: www.opendoors.nl.

Deze themadienst kerk wordt gehouden in de Sionskerk en begint om 09.30 uur.Open doors 1
U bent van harte welkom deze dienst bij te wonen.

Collecte 28 November 2021                                                                                               
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk                                                                                                          
Derde collecte: Onderhoud gebouwen

Nieuwsbrief en Litrugie kan u hier vinden

‘Orange the World’ is de jaarlijkse internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. Om hier aandacht voor te vragen worden vanaf 25 november 10orange the world 2 dagen lang (overheids)gebouwen oranje aangelicht. De gemeente Heerenveen kleurt Crackstate op die manier oranje. Ook aan kerken is gevraagd om hieraan mee te doen. Daarom hangt bij De Sionskerk en Trinitas  de ‘Orange the World’ vlag uit tijdens de campagneperiode.

Het moderamen

https://www.orangetheworld.nl/