info
zondag 27 nov. 2022
19:00 

Jaarlijkse Zangdienst - Raad van kerken

 Jaarlijkse zangdienst  - Raad van Kerken

Lichtgewelf

Raad van kerken

Zangbijeenkomst: maandag 10 april
                            Uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen                            
 
Op deze eerste zondag in de Advent heeft de bijeenkomst het thema:
 
 
Lichtgewelf
Raad van kerken zangedienst 
Samen zingen van, over en onder die ene hemel waar de bijbel het over heeft, door Guido Gezelle zo mooi het ‘lichtgewelf’ genoemd. De liederen komen uit verschillende kerkelijke tradities en gaan over verleden, heden en toekomst, en verwijzen voornamelijk naar     Jesaja 11.
Muzikale leiding is in handen van Jan Luth;  met medewerking van Jenny Luth Havinga (viool) en Teun Veldman (orgel).
 
De bijeenkomst wordt ’s avonds om 19.00 uur gehouden in de Fonteinkerk,  Pres. Kennedylaan 15, Heerenveen
 Zingend en luisterend  proberen wij de liefde van God te ontdekken.
 
raad van kerken 5