info

Trinitas is beperkt weer geopend!


logo trinutas
 In verband met de maatregelen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen:

 

Trinitas is beperkt geopend!


TRINITAS open in CORONATIJD

Voor vrijwel iedereen heeft de coronacrisis tot gevolg dat zekerheden en vanzelfsprekendheden wegvallen en je op zoek moet gaan naar een nieuwe inrichting van je leven. Daarbij word je soms verrast door wat mensen doen en kunnen, en tegelijkertijd loop je heel geregeld aan tegen wat er niet kan en mag. Dat alles raakt ons diep.

Met ingang van 5 mei is Trinitas op drie dagen per week open om onderdak te vinden voor stilte en rust, in Triade een kaarsje aan te steken, tot jezelf te komen, te bidden, te hopen; om er thuis te zijn zoals velen er al jarenlang thuis zijn; om een kort gesprek te hebben met een vrijwilliger of een predikant. Uiteraard nemen we daarbij de richtlijnen van de overheid in acht (1,5 meter afstand, thuisblijven bij verkoudheidsklachten, geen groepsvorming).

Wees welkom! Trinitas is in eerste instantie geopend op dinsdag van 10-12 uur, woensdag van 19-21 uur, donderdag van 10-12 uur. Als behoefte, ervaring, maatregelen aanleiding geven tot aanpassingen dan worden die uitgevoerd.

 
 

 

De bloeddonatie bij Sanquin gaat op de geplande data WEL door. Trinitas is dan alleen voor personeel en bezoekers van Sanquin geopend.

Vragen? Mail naar of bel 0513 623463