info

Jeugd

Oudeschoot, september 2019

Beste mensen,

We staan weer aan het begin van een nieuw jeugdseizoen, van onze kerk in Heerenveen-Zuid / Oudeschoot.

Vorig seizoen zijn we met het Zie ons Team weer druk geweest met een surprise avond, adventure activiteiten, een film, een sportieve activiteit en met z’n allen in de bus naar attractiepark Slagharen.  Ook is er weer het Einde Vakantiefeest geweest.

Het programma voor de komende tijd staat verderop in ons boekje. We starten medio september. 

Iedere zondag is er kindernevendienst en crèche en om de veertien dagen is er Join Us in de kerk. Dit betekent dat de jeugd die niet meer naar de kindernevendienst gaat, tijdens de kerkdienst in het Zie ons Honk een eigen viering heeft. 
 
We hopen dat we een mooi en gezellig winterseizoen met de jeugd uit Oudeschoot, Heerenveen-Zuid, Nieuweschoot, de Akkers en de Heide mogen beleven. 

Met een hartelijke groet,  namens de jeugdraad,

Johan WijnsmaCrèche 
 
creche


Iedere zondagmorgen, m.u.v. de zomer- vakantie, is er tijdens de kerkdienst  kinderoppas in één van de zalen van de  Sionskerk voor kinderen van 0-4 jaar.Kindernevendienst
kindnevdienst
 

Iedere zondagmorgen, m.u.v. de zomervakantie, is er tijdens  de kerkdienst kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool.  

Vóór de bijbellezingen verlaten de  kinderen de kerkzaal en gaan ze naar één van de zalen van de kerk. Na de verkondiging komen ze terug in de kerkzaal.

Tijdens deze kindernevendienst wordt er gewerkt met Kind op Zondag en volgens het leesrooster, wat ook de predikant volgt, zodat er later gericht met de kinderen thuis over gesproken kan worden.

Ook hebben we in de periode voor Pasen en Kerst een speciaal project waarmee we tijdens de veertigdagentijd en de adventstijd naar Pasen en Kerst kunnen toeleven. In de kerkzaal laten we dit zien zodat ook de volwassenen hierin mee kunnen gaan. Gebeurt er verder nog wat?

Jazeker, er gebeurt héél wat, ook bij de kerk dit seizoen. En niet alléén op zondag.

In de kerk wordt niet alleen geleerd en gevierd, maar ook van alles gedaan, door mensen die onder de indruk zijn geraakt van Jezus, die het ons heeft voorgedaan.

Doen wij nog wat? Dat ligt er aan, als jij dat wilt. Aan óns zal het niet liggen in elk geval. Maar het hangt er natuurlijk wel vanaf of jij meedoet dit jaar.

Meedoen met wat? Nou met het Zie ons Team bijvoorbeeld, zo wordt de maandelijkse activiteit genoemd, die speciaal voor jou en voor jouw leeftijdsgenoten georganiseerd wordt door vrijwilligers van de kerk.

Wat gaan we dan doen?  
Zie ons Team
zieonsteam
 


Het ‘Zie ons Team’ is de uitdagende coole jeugdclub.

Daar wil jij toch ook bij horen? 

Het seizoen zit bomvol leuke  activiteiten en is bedoeld voor de leeftijdsgroep 8-15 jaar. Gemiddeld één keer per 6 weken op een vrijdag of zaterdag en telkens een wisselend thema.  

De thema’s zijn: Outdoor, Creative, Film, Food, Active en Travel. Wat dacht je van een actief uitje of een dagje op stap?  Op YouTube staan enkele (foto)filmpjes van verschillende activiteiten. Nieuwsgierig? Ga dan naar www.youtube.com en zoek op ‘Zie ons Team’. De filmpjes verschijnen boven in beeld.

Voor het begeleiden van het ‘Zie ons Team’ zijn verschillende personen betrokken die elk hun eigen thema verzorgen. Hierdoor worden de bijeenkomsten lekker afwisselend.

Aanmelden voor het ‘Zie ons Team’ kan als volgt: mail je naam, adres, leeftijd, e-mail en telefoonnummer naar . Je ontvangt dan nadere informatie.

Een heel jaar ‘Zie ons Team’ kost € 20,- per persoon. Je mag dan aan alle activiteiten deelnemen. Kom je af en toe een keertje, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. In dat geval gelden de volgende tarieven:

 •         Outdoor en Travel € 7,50 per keer

 •         Overige thema’s € 3,- per keer

Het progamma (wijzigingen voorbehouden)
Thema Wanneer
Outdoor 21/22 september zaterdagavond Kamperen De Geele Bosch
Creative 1 november vrijdagavond Creatieve activiteit
Food 13 december vrijdagavond Lekker eten met elkaar
Film 7 februari vrijdagavond Jeugdfilm
Active 13 maart vrijdagavond Actief bezig zijn
Travel ? juni nader te bepalen datum zaterdag Uitstapje

 


Join Us

 joinusVoor de jeugd van 12 jaar en ouder is er twee keer per maand op zondagmorgen tijdens de kerkdienst een tienerviering (Join Us).

Tijdens deze vieringen proberen we met elkaar te praten over allerlei verschillende zaken. Het is de bedoeling de vieringen zo te maken dat het jullie aanspreekt en stimuleert om met plezier naar de kerk te komen. Dit proberen we te bereiken door te werken met materiaal uit Kind op Zondag speciaal gericht op de jongere van vandaag. Ook wordt gebruik gemaakt van eigentijdse muziek, spellen, computer en beamer.

Dus ben je 12 jaar of ouder, heb je de kindernevendienst tijd achter je gelaten en voel je je in de kerk soms nog wel eens wat verloren of niet begrepen; je bent van harte welkom. Dan kunnen we er met elkaar iets moois van maken. 

De data van 2019 zijn:
 • 22 september
 • 06 oktober
 • 27 oktober
 • 10 november
 • 01 december
 • 15 december

De data van 2020 komen in het kerkblad, Je bent van harte uitgenodigd!Weten waar je voor staat: doe belijdenis

Tegenwoordig zijn er allerlei ontwikkelingen die voor enorme uitdagingen zorgen. Jong en oud heeft daar moeite mee. In wat voor wereld leven we en komen de kinderen terecht die nog geboren zullen worden? En wat wil je ze dan meegeven, waar sta je zelf voor? 

Als de ontwikkelingen van onze tijd één ding laten zien, is dat wel dat het belangrijk is om te weten waar je voor staat. Uitgerekend die vraag komt in de Bijbel voortdurend aan de orde. 
Daarbij staat de omgang met God en de medemens centraal. Het gaat om een geschiedenis van eeuwen. Wij kunnen daar veel van leren.
Belijdenis doen wil zeggen, dat je weet waar je voor staat. In een tijd waarin alles verandert, is dat misschien wel belangrijker dan ooit. Wil je hierover meepraten of van gedachten wisselen, neem dan contact op ds. Wim Bloemendaal. Maatschappelijke stage 

Enkele jaren geleden door onze regering bedacht en met als doel dat jongeren ‘hun sociale competentie leren ontdekken en verder ontwikkelen’. Mooi hè? Tenminste als je begrijpt wat er mee wordt bedoeld.

Door middel van een korte stage, die je meestal in het derde leerjaar van de middelbare school moet doen, hoopt de regering dat jonge mensen maatschappelijk bewuster worden en dat ze een aantal sociale vaardigheden zullen versterken, dat ze hun zelfvertrouwen vergroten en iets voor een ander leren doen zonder daar direct iets voor terug te ontvangen. 

Als kerk doen we dat natuurlijk al jaren. Daarom zou het heel gek zijn wanneer wij niet met een aanbod zouden komen.

We willen jou daarom graag de kans geven om misschien ook binnen je eigen kerk een leuke en zinvolle stage-ervaring op te doen. Meer weten? Neem contact op met Wupkea Ots. 

Onderstaand hebben we een aantal mogelijkheden op een rij gezet:

 •        Kindernevendienst: assisteren of leiding geven
 •        Zie ons Team: een thema begeleiden
 •        Join Us: samen met iemand anders een tienerdienst in elkaar zetten
 •        Beamteam: zelf een presentatie van de liturgie maken
 •        Koffieteam: koffieschenken op zondagmorgen of door de week
 •        Activiteiten organiseren voor kerk en wijk (bijv. meehelpen met de kerstmarkt)
 •        Meehelpen met het project ‘Samen aan tafel’

Misschien heb je zelf een leuk idee. Er is veel mogelijk. Voor een goede planning en invulling is het handig vroeg in het seizoen (liefst vóór november) je verzoek kenbaar te maken.Adressenlijst
 

Contactpersoon crèche
Irma van der Schaaf,                                     email 

Contactpersoon kindernevendienst 
Liesbeth Tigchelaar,                                      email       

Contactpersoon ‘Zie ons Team’
Jan Ots,                                                         email 

Contactpersoon ‘Join Us’
Aukje Baas,                                                   email 

Contactpersoon maatschappelijke stage
Wupkea Ots,                                                 email 

Predikanten
Ds. Dorette van Houten                                email

Ds. W. Bloemendaal,                                    email 

Jeugdouderling
Johan Wijnsma,                                            email