info

Reservering kerkdiensten

RESERVERING VOOR KERKDIENSTEN ÉN ALLE ANDERE BIJEENKOMSTEN


LEES ALSJEBLIEFT DEZE HELE TEKST DOOR VOORDAT JE EEN RESERVERING BOEKT!reserveren

 


Kerkdiensten vanaf 10 november 2021

Coronamaatregelen

De landelijke PKN is op 4 november 2021 gekomen met nieuwe coronamaatregelen en ‘s avonds vergaderde de kleine kerkenraad. In die vergadering is besloten om een aantal maatregelen voor de kerkdiensten weer aan te scherpen i.v.m. het fors toegenomen aantal besmettingen.

1.   In de Sionskerk worden voor de kerkdiensten 70 zitplaatsen beschikbaar gesteld, in Trinitas 150 plaatsen.

2.   We drinken na de kerkdienst geen koffie, omdat het moeilijk is om voldoende afstand te houden.

3.   Bij verplaatsingen in de kerk dragen we mondkapjes.

4.   Kerkgangers krijgen een zitplaats toegewezen op 1,5 meter afstand van elkaar (placeren); in de praktijk betekent dit dat er tussen mensen die niet uit hetzelfde huishouden komen twee zitplaatsen vrij worden gehouden.

5.   Voor de kerkdiensten hanteren we geen coronatoegangsbewijs.

6.   De laatste tijd komen nogal wat mensen in de kerk, die zich niet hebben opgegeven. Op zondag wordt niet meer gecontroleerd of iemand zich opgegeven heeft en daarom lijkt het of het niet zo belangrijk is. Maar het opgeven is wel belangrijk voor het aantal.

7.   U kunt zich opgeven via de app Protestants Heerenveen, via een telefoontje naar Tjits Rinsma 06-20731517 of bij het kerkelijk bureau van ma t/m do 10 -11 uur. Het liefst via de app.

Met betrekking tot de toegang tot de kerkgebouwen buiten de kerkdiensten om geldt met ingang van 6 november dat iedereen die naar binnen wil een coronatoegangsbewijs moet overleggen. Bij bijeenkomsten geldt dat de organisator van de bijeenkomst de check moet uitvoeren. Om het coronatoegangsbewijs te controleren kan gebruik worden gemaakt van de app “Scanner voor CoronaCheck” die je kunt downloaden uit de AppStore en GooglePlay.

Deze maatregel geldt zowel voor externen – zoals koren, kaartclubs, cursusorganisaties etc. - als voor kerkgebonden groepen. Voor kerkgebonden groepen geldt dus een ander regime dan op de zondag, waar we met mondkapjes, strikte toepassing van 1,5 meter en geen koffiedrinken buiten de QR-check kunnen blijven. Dat verschil is niet fijn, verwarrend ook wellicht, maar het heeft een reden.

Los van het feit dat wij te maken hebben met regelgeving die geldt voor koren en horeca, dragen wij ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van allen die in onze gebouwen te gast zijn en ook voor vrijwilligers en werknemers. Om die reden is het gelijktijdig hanteren van twee regimes onder één dak – dus: een QR-code voor externen en geen QR-code voor kerkmensen - wat wel is overwogen, geen optie. Die groepen mengen zich immers onvermijdelijk in de centrale ruimten en bovendien is 1,5 meter afstand in de zalen niet altijd goed te borgen.

We hebben ons afgevraagd of we door te vragen naar een QR-code niemand uitsluiten. Dat is niet het geval. Iedereen die – net als op veel andere plaatsen - kan laten zien dat hij/zij gevaccineerd is dan wel recent negatief getest is van harte welkom. We realiseren ons dat een coronacheck wat gedoe geeft als dat betekent dat mensen eerst een test moeten doen. Maar dat ongemak is weegt niet zwaarder dan de brede verantwoordelijkheid om goed op elkaar te passen. Andersom geldt dat we zeker kwetsbare mensen zouden uitsluiten als we niet een zo veilig mogelijke omgeving kunnen bieden.

Zoals gemeld wordt de coronacheck gedaan door de groepen zelf. Er staat dus geen suppoost voor de deur. We vragen alle interne en externe gasten zelf verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars veiligheid.

Verder wijzen we er op dat kerkelijke bijeenkomsten ook online kunnen worden gehouden. Niet ideaal, maar we hebben daar inmiddels wel goede ervaringen mee opgedaan.

Voor vragen kun je contact opnemen met scriba Fake Koekoek, of 0513-624214.


VOORAF
I
n verband met overheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus zijn kerken verplicht een registratiesysteem te gebruiken waarmee men zich kan aanmelden voor een kerkdienst, bijeenkomst of activiteit. Zo kan worden voorkomen dat het maximaal toegestane aantal aanwezigen wordt overschreden én kan in geval van nood worden nagegaan wie wanneer in de gebouwen aanwezig waren.
Voor de kerkdiensten geldt dat degenen die volgens een rooster een dienst vervullen zich niet hoeven aan te melden.


HOE VERLOOPT EEN RESERVERING?
Er zijn TWEE MANIEREN om door middel van aanmelding een plaats te reserveren voor kerkdiensten en bijeenkomsten ná 1 juli 2020. Uiteindelijk moeten voor het totaaloverzicht alle aanmeldingen terecht komen in de ‘verzamelbak’ achter de app Protestants Heerenveen. De gemakkelijkste en meest efficiënte manier voor reserveringen is om deze app zelf te gebruiken.


DE EERSTE MANIER
1. Als je een smartphone (mobiele telefoon met internet-mogelijkheid) hebt klik dan de AppStore of de PlayStore aan en zoek naar Protestants Heerenveen. Je ziet dan de app verschijnen en klikt daarop om de app te downloaden. Vervolgens klik je op ‘installeren’. Klik tenslotte op ‘open’.

2. Onderaan het scherm van de app zie je als eerste menuknop ‘Reserveer hier!’. Klik daarop.

3. Op het volgende scherm zie je twee regels: ‘Bekijk reservering(en)’ en daaronder ‘Maak reservering’. Klik op de onderste regel: ‘Maak reservering’.

4. Vervolgens zie je vier locaties genoemd (Trinitas, Sionskerk, Skoattertsjerke, Kapelle). Kies de locatie waar je een kerkdienst of activiteit wilt bijwonen. Kies daarna de kerkdienst of activiteit waarvoor je een plaats wilt reserveren en klik op ‘Boek’.

5. Als je nog geen account (emailadres + willekeurig wachtwoord) hebt aangemaakt, word je nu gevraagd om dat te doen.

6. Vul je telefoonnummer in en klik op ‘Verzenden’. Klik tenslotte op ‘Confirm’. Daarmee is je reservering voltooid en je ontvangt een email ter bevestiging.

Als een kerkdienst of bijeenkomst is volgeboekt dan krijg je daarvan in het scherm een melding. Je kunt dan proberen voor een volgende bijeenkomst een reservering te maken.

LET OP:
Op dit moment is het zo dat per emailadres per ‘reservering’ (kerkdienst of bijeenkomst) slechts één zitplaats geboekt kan worden. Bij bv. gezinnen moet elk gezinslid met zijn/haar eigen account (e-mailadres) op de eigen telefoon een zitplaats boeken. Er wordt aan gewerkt om deze beperking aan te passen.

 
DE TWEEDE MANIER

Als je niet in de gelegenheid bent om zelf via de app Protestants Heerenveen te reserveren, dan kun je iemand anders vragen om voor jou te reserveren (familie, buren, gemeenteleden). Ook zijn er TWEE CENTRALE TELEFOONNUMMERS waar je je reservering kunt doorgeven. Voor reserveringen in de Sionskerk kun je bellen met mw. Tjits Rinsma, tel. 0513-632284 of 06-20731517, bereikbaar op woensdag. Voor reserveringen in Trinitas kunt je bellen met het Kerkelijk Bureau: 0513-651181. De openingstijden van het Kerkelijk Bureau zijn doorgaans: maandag-, dinsdag-, woensdag-, en donderdagmorgen van 10.00–11.00 uur en woensdagmiddag van 15.00–16.00 uur.

TENSLOTTE

We hopen dat het zo zal zijn dat er steeds meer ruimte en vrijheid komt om elkaar ook in onze kerkgebouwen weer te ontmoeten en dat we elkaar daar weer zullen treffen!


De app Protestants Heerenveen zal regelmatig worden doorontwikkeld en aangepast.

Voor alle vragen over app en reservering: of 06-30382415.

In de bijlage bovenstaand verhaal om zelf nog te bewaren of uit te printen