info
zondag 19 apr. 2020
09:30 

Online Kerkdienst

Dienst online vanuit Trinitas of SionskerkVanuit vierplek Trinitas of vierplek Sionskerk zal per toerbeurt door onze predikanten een meditatief moment / viering plaatsvinden rond 09.30 uur.
mededeling:
In verband met de drukte op internet bij kerkonline zullen we proberen de diensten ook op deze pagina aan te bieden.
Tot er een nieuwe dienst is zal de laatste dienst die heeft plaats gevonden hier blijven staan

Deze diensten zijn ook te vinden op het aangemaakte youtubekanaal.
(U kunt dit natuurlijk ook nog beluisteren via de link van kerkonline, bv. tijdens een wandeling in het bos!. klik daarvoor HIER )


In deze online dienst zal voorgaan:


Voorganger Dominee W.S. Bloemendaal - Tijd:09.30 uur

Informatie over de collecte!
We gaan collecteren via de Givt-app. Meer informatie vindt u ook op de speciale informatiepagina op
onze website over digitaal collecteren. (Om de pagina overzichtelijk te houden wordt u doorgestuurd)

Of u kunt uw gift overmaken op: Protestantse Gemeente afd. diaconie  NL89RABO 0326475427
                                              en: Z.W.O. commissie Protestantse Gemeente Heerenveen: Triodos Bank NL95TRIO 0338761322
                                                    (vermelding: bijdrage of gift of datumcollecte)


De collecten van zondag 17 mei en donderdag 21 hebben de volgende bestemming:

Zondag             17 mei:  Kerk in Actie (Ghana)             Kerk      Onderhoud Gebouwen

Donderdag       21 mei:  Diaconie                                  Kerk      Onderhoud Gebouwen

U kunt uw gaven overmaken naar:

ZWO                  NL 95 TRIO 0338 7613 22            Kerk NL 20 ABNA 0474 3421 31

Diaconie            NL 89 RABO 0326 4754 27


unnamed
Alle datums24-05-2020 09:30
31-05-2020 09:30