info

Goede Week

Goede Week - alle informatie op een rij


goede week 2

We hebben als predikanten de diensten van de goede week nogmaals onder de loep genomen. Wie had vorig jaar kunnen denken dat we dit jaar nog online onze diensten zouden houden in de Goede Week en met Pasen? Hoe kunnen we deze bijzondere diensten zo goed mogelijk invulling geven nu het onlinediensten zijn en we wat betreft de avonddiensten n.a.w. nog rekening moeten houden met de avondklok?

 
Hier is het volgende aangepaste schema uit gekomen   

Witte donderdag (aanvang 19.30 uur)
Vierplek Trinitas
Viering met de Maaltijd van de Heer in Trinitas, voorganger Dorette, zang: Mozayk
In de nieuwsbrief (en bij de mededelingen de zondagen ervoor?) de uitnodiging thuis mee te vieren, eventueel kan men 1 persoon thuis uitnodigen.  
Er was al 1 viering gepland, voor Sionskerk hoeft niets afgezegd te worden


Goede Vrijdag (aanvang 19.30 uur)  
Vierplek Sionskerk
Goede vrijdag-dienstin de Sionskerk, voorganger:  Wim Bloemendaal, zang: Willemien Lolkema
Dus geen kerkdienst op locatie Trinitas: de medewerkers moeten worden afgezegd!


Paaswake: (aanvang 21.00 uur)

Vierplek Sionskerk + Trinitas
In Trinitas blijft ds. Pieterjan de Buck met ca. 10 volwassenen de nacht door waken, en in de Sionskerk waakt ds. Anne-Meta Kobes met ca. 10 jongeren.
Om 21.00 uur begint in beide kerkgebouwen een en dezelfde korte viering. D.m.v. internet zijn de mensen in Trinitas en in de Sionskerk én mensen thuis met elkaar verbonden. (waarin oa ontsteken Paaskaars op beide locaties en doopgedachtenis)
Na deze viering wordt de permanente koppeling tussen beide kerkgebouwen verbroken en vullen jongeren in de Sionskerk hun nachtwake in, en volwassenen in Trinitas die van hen. Ondertussen kan ieder vanuit huis met één groep of met beide groepen de hele nacht of een (klein) gedeelte daarvan via Zoom mee waken (met op gezette tijden actieve inbreng). Ook zullen gedurende de nacht verbindingen tussen Sionskerk en Trinitas worden gelegd.

I.v.m. de avondklok worden alle eerder ingeroosterde medewerkers van beide kerken afgezegd.


Pasen (aanvang 09.30 uur en Anna Schotanus 10.00 uur)  

Kerkdienst vierplek Trinitas met inbreng vanuit Anna Schotanus
Zang: Welmoed van der Molen (was gevraagd voor Sionskerk), voorgangers: Dorette, Pieterjan en online Anne-Meta (zie hieronder) 
En verder: lector vanuit Sionskerk en bloemengroet vanuit Sionskerk
Er is  tijdens de dienst inbreng vanuit de kerkdienst in Anna Schotanus: zo kunnen gemeenteleden ervaren dat in alle (te)huizen Pasen gevierd wordt. Dit wordt versterkt door het idee vanuit de Liturgiewerkgroep Sionskerk: tijdens zang door Welmoed van ‘U zij de glorie’ zijn er foto’s te zien van gemeenteleden (men kan zich aanmelden, uit alle wijken) die met één of enkele woorden van dat lied op de foto staan. Al die foto’s achter elkaar vormen dus gezamenlijk onze ‘zang’ van dit paaslied.

geen kerkdienst op locatie Sionskerk! Echter: zanger, lector en bloemengroet mensen NIET afzeggen. Dorette zal hierover met betrokkenen overleggen

 
Wij begrijpen heel goed dat het voor roosteraars vervelend is mensen af te moeten zeggen. En dat het voor organisten of anderen die op een inbreng hebben gerekend niet fijn is om afgezegd te worden. Maar wij doen dit omdat we denken dat we zo op de best mogelijke manier - allemaal apart in onze huizen en toch samen verbonden - deze bijzondere diensten van de Goede Week kunnen meebeleven. Voor de gezamenlijke Paasviering geeft het onszelf inspiratie om van deze zó bijzondere dag, ondanks alle beperkingen, een mooie dienst te maken.

Namens de predikanten, Dorette