info

Colleges

College van Diakenen en Kerkrentmeesters

Contactgegevens voor de volgende college's 


Zoek u contact met het college van diakenen:
Secretaris:Zoekt u contact met het college van Rentmeesters:
Secretaris:  F. Meindertsma