info

Boekbespreking 3 - Bouke van Brug

Nummer 3

Kleur bekennnen

Bezinnen voor we beginnenkleur bekennen voor en achterkant page1

 
‘Na ruim veertig jaar ervaring met allerlei vormen van kerkenwerk heb ik ontdekt, dat het voor menigeen lastig is om een passende opening te vinden voor bijvoorbeeld kerkelijke vergaderingen’, aldus Bouke van Brug in het voorwoord van zijn eerste boek: ‘Kleur bekennen’, dat binnenkort verschijnt. Daarvoor is dit boekje (82 pag.) dan ook in eerste instantie bedoeld. Omdat het juist daar om de inhoud gaat of zal moeten gaan.

 
Maar ook voor andere vormen van samenkomen binnen of buiten de kerk, voor huiskamergesprekken, Bijbelkringen, clubs en verenigingen kan dit boekje mogelijk behulpzaam zijn. En uiteraard ook voor persoonlijke bezinning en/of meditatie.

 
Inspirerend zijn bovendien de zelf geschreven gedichten bij ieder hoofdstuk, waarmee extra kleur gegeven wordt aan de inhoud daarvan.

 
Dit boek (€ 12,95 per ex.) kan nu al worden besteld via e-mail:   

of via whatsapp: 06-30751393 onder vermelding van het aantal exemplaren en van uw naam en adres.

 
 


Bouke van Brug (1953) was van 1984-1990 stafmedewerker bij Youth for Christ Nederland.

Waarna hij tot 2006 voorganger was bij de Vrije Evangelische Gemeente te Nijverdal. 

En daarna tot aan zijn pensionering in 2020 bij de Protestantse gemeente te Heerenveen.