info
woensdag 12 mei 2021
H:M 

            AFKONDIGING ZONDAG 9 MEI 2021Namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondiging:


Op de nieuwsbrief heeft u het nodige kunnen lezen over de stand van zaken met betrekking tot het beroepingswerk voor de vacature van ds Wim Bloemendaal.

 
Op vrijdag 7 mei hebben preses Bert van het Meer en scriba Fake Koekoek persoonlijk de beroepbrief namens onze gemeente overhandigd aan ds. Bindert de Jong uit Stadskanaal. En dit is zijn antwoord:

 Wij zijn als kerkenraad en gemeente blij en dankbaar met de komst van ds. De Jong naar onze gemeente. Wanneer dat precies zal zijn hoort u nog, maar dat zal in ieder geval na de zomervakantie zijn.

 

Wij wensen Bindert de Jong en zijn gezin Gods zegen toe voor deze nieuwe fase in hun leven en zien uit naar hun komst naar Heerenveen.