Werkgroep Eredienst

 

Huidige situatie / samenstelling

De Werkgroep bestaat momenteel uit 7 personen , waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Pastor van Brug is als vaste adviseur aan de Werkgroep verbonden, ds. Bloemendaal schuift zoveel als mogelijk bij de vergaderingen aan.

Werkwijze van de Werkgroep Eredienst

De Werkgroep Eredienst ziet het tot haar primaire taak om als een overkoepelend orgaan te functioneren en wil vooral initiëren, faciliteren en coördineren.

Bij de uitvoering van diensten zullen door gemeenteleden gevormde ad hoc-commissies ingeschakeld worden, die samen met de voorgangers diensten voorbereiden.

De voornaamste taken van de Werkgroep Eredienst

-              het functioneren als klankbordgroep voor de voorgangers en andere groeperingen die bij de eredienst betrokken zijn.

-              het (doen) evalueren van kerkdiensten en andere activiteiten.

-              verdieping in kennis van vorm en inhoud van de liturgie binnen de werkgroep.

-              bezinning op de vorm en inhoud van de eredienst en de gemeente daar waar mogelijk over informeren en de liturgie toelichten en werken aan bewustwording.

-              het onderzoeken van de mogelijkheden met betrekking tot het veranderen, aanpassen van de eredienst aan deze tijd.

Contactadres van de Werkgroep Eredienst

Bob Akkerman  

email: b.r.g.akkerman@kpnplanet.nl  

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved