Begraafplaatsen:

Oudeschoot rondom de Kerk, Oudeschoot van Bienemaleane, Katlijk, Mildam, Brongergea en Nijehaske,
Terband en Rottum

Informatie Kerkelijk Bureau 0513-651181

Reglement Begraafplaatsen

Copyright © 2014 All Rights Reserved