Kerkelijk bureau

Kerkelijk Bureau

adres: Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ  HEERENVEEN

Postbus 126, 8440 AC Heerenveen
Tel.  0513-651181
E-mailadres: kbpgh@xs4all.nl

Maandagmorgen        10.00 – 11.00 uur
Dinsdagmorgen          10.00 – 11.00uur
Woensdag                    10.00 – 11.00 uur en 15.00 – 16.00 uur
Donderdagmorgen     10.00 – 11.00 uur

Begraafplaatsen

Reglement begraafplaatsen PKN Heerenveen (jan2012)

Oudeschoot rondom de kerk
Oudeschoot van Bienemaleane
Katlijk
Mildam
Brongergea
Nijehaske
Terband
Rottum

Voor contact Kerkelijk bureau:                      tel: 0513-651181
Contactpersoon: M.J. v.d. Zwaag                 tel:  06-215 75 146

Reacties zijn gesloten.