Skip to content

Wie zoekt die vindt

Het licht schijnt sterker dan het donker
De liefde sterker dan de haat
Hoop gaat aan de wanhoop niet ten onder
De toekomst duurt voor wie het leven laat

Al lijkt de hemel soms van koper
Ten hemel schreiend het gemis
De kloven dieper en de bergen hoger
Het zal niet altijd zijn zoals het is

Daarom en toch zal ik geloven
Vertrouwen dat de twijfel overwint
Mijn hoop komt hoe dan ook van boven
Met een belofte dat wie zoekt die vindt

Veel meer mogelijk

Als dan de stermagnolia de sneeuw trotseert
de prunus en forsythia ons leert
dat na de winter straks de lente wederkeert
Dan is toch veel meer mogelijk?


Als dan de weidebloem het grauwe grasland kleurt
de kievit en de grutto in de velden wordt bespeurd
de milde lentezon het wolkendek verscheurt
Dan is toch veel meer mogelijk?

Als dan de vrede na de oorlog wordt gevierd
de wereld blijkbaar niet alleen in haat grossiert
de liefde van de een het leven van de ander siert
Dan is toch veel meer mogelijk?

Als dan de hoop de twijfel en de scepsis overwint
ruimhartig en gelovig als een kind
oprecht verlangen dat een samenleving bindt
Dan is toch veel meer mogelijk?

Als dan een boog van bovenaf de aarde raakt
na iedere nacht de morgen weer ontwaakt
gebrokenheid van hogerhand weer wordt gemaakt
Mijn God, dan is toch alles mogelijk?

Wanneer

Wanneer geen hoop meer troosten kan
geen antwoord geeft op je verdriet
geen enkel woord meer uitzicht biedt
wie is dan nog je herder

Wanneer geen taak of toekomstplan
je nog kan inspireren
geen goede wil om te waarderen
wie helpt je dan nog verder

Het leven is zoals het is
Je leeft vandaag ziet uit naar morgen
maar hoe die zijn zal blijft verborgen

Maar evenals de stralen van de zon
een wolkendek uiteen kan drijven

Soms wou je dat je ‘t kon
ondanks je zorgen toch geloven blijvenGeen aardse taal of hemels teken

Geen aardse taal of hemels teken
verklaart het menselijk begin
Geen wetenschap of technisch spreken
onthult het Godsgeheim daarin.

Geen logica belicht het wonder
van het waartoe of waar vandaan
Geen rede maakt het niet bijzonder
dat wij al eeuwenlang bestaan.

Geen denkend mens die nooit eens twijfelt
aan het vertrouwen in ons brein
Geen ongeloof dat nooit eens weifelt
of er wellicht niet meer kan zijn.

Geen zekerheid, alleen geloven
geldt als mijn enige bewijs
Geen ander woord dan dat van boven
is dat ik God als schepper prijs.

Woorden

Goede woorden spreken
Hoopvol visioen
Beloften niet verbreken
Vanzelfsprekend doen

Hoop om van te houden
Door geloof gevoed
Zal niet snel verflauwen
Voor wie liefde doet

Hemels woord van boven
Wordt rap misverstaan
Als door wie geloven
Er niets wordt gedaan

Verbroken verbondenheid

Verbroken verbondenheid
kan het heel worden gemaakt
met je hart er naar kijken
een veelbelovend begin

Geschonken verbondenheid
tot in de ziel zijn geraakt
voorbij jezelf kunnen reiken
geeft aan het leven weer zin

Sterk

Kwetsbaar en broos maar toch
dansend kom je
de gebrokenheid te boven

Van binnen sterk
van buiten sterker nog

wie ondanks alles toch
zijn Schepper nog kan loven

Swinglevend

Swinglevend

Nog lang niet uitgeblust
Het vuur brandt nog
na zoveel jaar

Van tweeën één geworden
Voorgoed vergroeid geraakt
Komen nooit meer los
van elkaar

Er was helemaal niets

Er was helemaal niets in het begin
geen zon geen maan geen sterren
geen dood geen leven of iets daar tussenin
het wachten was nog op de première

Totdat een stem de duisternis verbrak
de eindeloze nacht werd opgeheven
het licht schiep ruimte voor de dag
en warmte voor ontluikend leven

Hoe veelbelovend dat gegeven was
blijkt nog miljoenen jaren later
als bloemen bloeien in het dorre gras
en vissen zwemmen in het water

Geen mensenhand kwam er nog aan te pas
zelf pas daarna geboren en getogen
als allerlaatste die de aard’ betrad
en vorm mocht geven zienderogen

De koster

Zijn werk is niet in uren uit te drukken
Zijn taak niet alledaags en is nooit af
Geen kerkdienst zou goed kunnen lukken
Zonder zijn nauwgezette werk vooraf

Gastvrij en altijd klaar staan voor een ander
Welwillend, want dat wordt van hem verwacht
Vraagbaak voor iedere medestander
Die elke zondag weer wordt opgewacht

Een toevlucht voor wie voorgaat en wie luistert
Zorgt voor een goed verloop van iedere dienst
Waardoor de aandacht niet zal zijn verduisterd
En er geen gezeur of klachten zijn nadien

Kortom, het kosterschap kent veel facetten
Veelzijdig werk of meer nog, ’t is een ambt
Moet meestal veel onzichtbaar werk verzetten
Ons past daarvoor alleen oprechte dank.

Tweezaam mens

Een wereld te ontdekken
Een mens om van te houden
Een leven lang
Twee levens lang

Een doel om te bereiken
Een droom om te vervullen
Een droom van een mens
Tweezaam mens

Een ideaal om te volbrengen
Een visioen om voor te leven
Een hoop om waar te maken
Er is een hoop te doen

Een mens door God gegeven
Een beeld dragend medemens
Mens zijn omwille van de ander
Want liefde duurt het langst

Een nieuw getij begint

Winter
De zon staat laag
Als die al schijnt tenminste

En bij het minste of geringste
Verstart wat eerder twinkelde
Het leven wordt vertraagd

Lente
Natuur fleurt op
De knoppen staan op springen
Tijd om te hopen en te zingen
Verlicht wat schuil ging in de stilte
Ontluikt wat was verstopt

Zomer
De dag verlengt
De vogels lijken vrijer
De mensen schijnen zichtbaar blijer
De beesten feesten in de weide
En regen die de grond doordrenkt

Herfst
De tijd die krimpt
De schaduwen worden langer
De zomerzon kent geen vervanger
Gelukkig maar dat ieder jaar
Weer met een nieuw getij begint

Gestolde vrijheid

Loskomen van jezelf

Gestolde vrijheid
Eenmaal bedacht
Mens zijn is mens wórden
Met terugwerkende kracht

Zonder last van het verleden
Of van een toekomst ongewis
Daarmee gaat teveel verloren
Van wat nú voorhanden is

Vrijheid is niets moeten
Maar is mogen
Vol verwond’ring, gaandeweg

Ied’re dag opnieuw ontdekkend
Dat Gods wil geen wet is
maar een weg

Voor wie alleen

Voor wie alleen op deze wereld is
Voor wie moet leven met gemis
Voor wie van niets meer zeker is
Bid ik…

Op hoop van Zegen

Voor wie gekweld wordt door verdriet
Voor wie de vreugde niet meer ziet
Voor wie de hoop geen uitkomst biedt
Bid ik…

Om nieuwe wegen

Voor wie zichzelf met spijt bezeert
Voor wie door wroeging wordt verteerd
Voor wie geloof heeft afgeleerd
Bid ik…

Om nieuwe hoop daartegen

Voor wie angstvallig is en bang
Voor wie bezorgd is levenslang
Voor wie aan ‘t einde van de gang
Bid ik…

Dat het opnieuw licht mag wezenWie God is

Wie God ís weet ik niet
Het enige dat ik van Hem hoor
Dat is zijn zwijgen
Mijn vragen waar ik misschien wel nooit
Een antwoord op zal krijgen

Wie God ís weet ik niet
Dat is voor mij te groot
Te hoog voor mij om te beseffen
Ik kan alleen te midden van de dood
Een lied proberen aan te heffen

Wie God ís weet ik niet
Dat laat zich niet bewijzen
Wel word ik iets van Hem gewaar
Kan Hem daarom alleen maar prijzen

Wie God ís weet ik niet
Dat is en blijft voor mij een wonder
Maar doordat ik Hem zo nu en dan ervaar
Weet ik - ik kan niet zonder