Skip to content

Startzondag 23 september - 'In gesprek met'

Op 23 september beginnen we weer met het kerkelijk seizoen.
Het jaarthema het komend seizoen is “een goed gesprek”.
Op de startzondag gaan we ‘in gesprek met…’.
Ja, met wie eigenlijk?

Dat gaan we in ieder geval op 23 september feestelijk oefenen.
Voor de kerkdienst, tijdens de kerkdienst en na de kerkdienst.
Creatief, ludiek, diepzinnig en gezellig.
Een van de hoogtepunten van deze zondag wordt weer de maaltijd.
Bij uitstek een gelegenheid voor een goed gesprek.
Iedereen die van plan is te blijven, neemt mee naar vermogen en tijdens de maaltijd mogen we weer genieten van de overvloed.

Huishoudelijke mededelingen

- Vanaf 9.15 uur inloop op het plein met koffie en thee
- Om 10.00 uur begint de dienst, waarin pastor Bouke van Brug voorgaat, brassband Advendo de samenzang begeleidt en vocalgroup Sayonara voor ons zingt.
Klik hier voor de liturgie!


- Na de dienst is er weer koffie en thee met wat lekkers.
- Vanaf 11.45 uur beginnen er allerlei activiteiten rond het thema “in gesprek met”.

Waaronder, voor de kinderen én anderen die zich nog jong voelen “De Kliederkerk”.

- Om 13.00 uur gaan we dan samen eten.

Tot ziens op 23 september.

Zing een nieuw lied

‘Zing een nieuw lied voor God de Heer, want Hij bracht wonderen tot stand’. Aldus Psalm 98, in de berijmde versie van het aloude liedboek van Israël.
Een terugkerend, vast onderdeel van de zondagse viering is daarom het samen zingen. Want zingen verbindt. Wat je vaak niet of nauwelijks met eigen woorden uit kunt drukken, komt samen in de taal van een geestelijk lied. En bovendien, muziek is voor de ziel wat wind is voor de zeilen. Het neemt je mee, het tilt je op en het verbindt je met een hogere werkelijkheid. Met God? Dat mag je hopen ja. Dat is de kracht van de zondagse eredienst.

Je zou toch zeggen, met 1016 liederen in het nieuwe liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) en met tal van andere liedbundels, waar wij af en toe gebruik van maken, keus genoeg.
Toch worden veel liederen niet vaak of helemaal niet gezongen. Om de simpele reden dat ze, zonder de hulp van een cantorij, moeilijk aan te leren zijn binnen één enkele kerkdienst.

Om hierin toch een stap te maken hebben we binnen de werkgroep eredienst besloten om op de eerste zondag van de maand een bepaald (nieuw) lied centraal te stellen. Met behulp van een youtube filmpje op de beamer, vooraf aan de dienst, leren we het aan en zingen het zelf daarna. Om het vervolgens in de diensten later die maand een aantal keren terug te laten komen. Voor de maand september is dat Lied 286, met als veelzeggend refrein:

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht.
Zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Goede vieringen toegewenst.

Filmhuis Oudeschoot presenteert 'Dancer in the dark'

Op vrijdag 16 maart organiseert het filmhuis Oudeschoot weer een filmavond in een van de zalen van De Sionskerk, Marktweg 55 in Oudeschoot.
Deze keer met de indrukwekkende film ‘Dancer in the dark'.
Selma, een Tsjechische emigrante, woont met haar zoon Gene op het platteland van Amerika. Ze werkt in een fabriek. Selma’s passie is muziek. Langzamerhand verliest Selma haar gezichtsvermogen. Ook Gene heeft dezelfde klachten. Selma gaat extra werken om genoeg geld voor een operatie voor Gene bij elkaar te krijgen. Dan wordt haar spaargeld gestolen wat leidt tot een tragisch hoogtepunt!
Een film die je nog lang bij blijft.

Het 1e kopje koffie/thee en de entree zijn gratis.
Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar.
Welkom!

Top 2000 Kerkdienst

Wat is het geheim van de Top 2000? Is het de combinatie van nostalgie, herinneringen, het ‘weet-je-nog-wel’ gevoel, gecombineerd met de mooiste muziek die ooit gemaakt is? Hoe dan ook, veel van de nummers uit de Top 2000 raken je. Daarom krijgen ze soms ook een plek in de kerk.

Zo ook op zondag 19 februari aanstaande, ’s avonds om 19.00 uur
in de Protestantse Sionskerk in Oudeschoot (Heerenveen-Zuid)

De rockband Grace neemt ons, samen met ds. Gerard Rinsma, die voorgaat in deze dienst, mee op een reis door de tijd met de mooiste liedjes ooit gemaakt.

De kerk is open vanaf 18.30 uur, de toegang is gratis, zorg dat je op tijd bent!

Voor meer informatie:

- sionskerk@upcmail.nl
- www.top2000kerkdienst.nl
- www.gerardrinsma.nl/top2000


Veilig online

Communicatie, dat is wat je met een ander deelt, wat je elkaar meedeelt of nog ruimer: dat is dat je met elkaar verbonden bent. En dat gebeurt tegenwoordig op een andere manier dan vroeger. De tijd waarin berichten door middel van een heraut werden verspreid, ligt ver achter ons. En ook modernere communicatievormen als telex of telegram, ja zelfs het eervolle beroep van postbode, begint langzaam maar zeker uit ons straatbeeld te verdwijnen. We communiceren nu via e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram of Twitter. In luttele seconden staat we in contact met wie we maar willen, waar ook ter wereld. Hoewel, in contact? Het is natuurlijk niet zo, dat hoe beter de communicatiemiddelen, hoe beter de communicatie verloopt.

‘Nadat ik een tijd lang een tamelijk grote Facebookfan was begon er toch iets bij mij te knagen. Ergens klopte er iets niet aan ‘mijn vrienden’ op Facebook zo merkte ik’. Aan het woord is literatuurwetenschapper en schrijfster Stine Jansen in haar essay ‘Echte vrienden’. Met als ondertitel ‘Intimiteit in een tijd van Facebook, Wikileaks en Twitter’.
‘Intiem kapitaal’ noemt zij het, alles wat je eerder alleen met je beste vrienden deelde en wat tegenwoordig zomaar op internet wordt gezet. Er gaat veel van dat kapitaal verloren. Grenzen vervagen tussen privé en publiek. Wat is bij wie nog in veilige handen, welke informatie deel je met wie en waarom? Welke contacten, welke verbindingen, welke vriendschappen zijn in deze tijd nog intiem?

Ja het houdt ons allemaal bezig en terecht. Met de komst van Facebook en Twitter en andere zogenaamde sociale media komen woorden als vriendschap en naastenliefde steeds meer onder druk te staan.
Erg treffend en tegelijk meedogenloos is bijvoorbeeld het bekende filmpje van South Park op youtube.com: ‘You have 0 friends’.
Eén van de hoofdpersonen daarin, Kyle voegt Kip Drody toe als vriend op Facebook, iemand die nog nooit eerder een dergelijk vriendschapsverzoek heeft gehad. Met als gevolg dat Kyle’s andere vrienden, hém nu ook gaan verwijderen als vriend. De nieuwe werkelijkheid is hard.

Nee, we communiceren tegenwoordig niet meer zoals vroeger. De nieuwe werkelijkheid zet de wereld, met name die van jongeren, op zijn kop.
De vraag is, hoe voed je hen daarin op? Wat zijn de kansen en wat zijn de risico’s van deze nieuwe vormen van communicatie? Wat kun je voorkomen en wat niet? Wat is de rol van ouders of van school daarin?

Wij hebben het er over, tijdens de komende ‘Preek van de leek’. Een nieuwe open activiteit van de wijkgemeente Zuid, waarmee wij een aantal jaren geleden zijn gestart. Twee maal per jaar maken wij het podium vrij voor een deskundige op een bepaald gebied. Want je kunt niet overal verstand van hebben als kerk, maar je kunt wel gesprekspartner zijn van de samenleving en dat willen wij maar al te graag.

Woensdag 16 november a.s. ‘Preek van de leek’ in de Sionskerk.
Met als onderwerp: 'Veilig online' - mediaopvoeding voor iedereen.

Met als spreker deze keer Helprich ten Heuw, specialist mediaopvoeding en mediawijsheid. En internationaal coördinator van de opleiding Pedagogiek Windesheim Zwolle.
Over de uitdagingen en de gevaren van social media dus.

De avond begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.45 uur worden we verwelkomd met koffie en met muziek.

Welkom!


Filmhuis Oudeschoot presenteert... 'In this world'

Een film over twee Afghaanse vluchtelingen, die proberen met de hulp van mensensmokkelaars vanuit een kamp naar Engeland te vluchten, om daar een beter bestaan te kunnen opbouwen. Een eigentijdse overlevingsgeschiedenis, tegen de achtergrond van de miljoenen vluchtelingen, die jaarlijks hun lot in handen leggen van mensensmokkelaars.

Vrijdagavond 4 november 2016 in een zaal bij de Sionskerk, Marktweg 55, Oudeschoot
Aanvang 20:00 uur - toegang en 1 consumptie gratis

Zie verder Filmhuis Oudeschoot

Deel je leven - startzondag 18 september 2016 Heerenveen-Zuid (Sionskerk)

Ons leven delen, dat doen we met meerdere mensen. Met ons gezin, met onze vrienden, met collega’s, medebewoners, medegemeenteleden.
Wij gaan steeds weer nieuwe relaties aan en verbinden ons met andere mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons ook met de samenleving om ons heen.
Maar we delen ons leven dus ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en hun geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen. We delen in hun vreugde en in hun verdriet. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar die ons wel nodig hebben.
Kortom, een boeiend thema waar het niet alleen op de startzondag maar ook daarna, bv. tijdens de huiskamergesprekken dit seizoen over zal gaan.

Het programma voor de STARTZONDAG vind je hierna overzichtelijk in een schema gezet. Een korte toelichting daarbij.

De KLIEDERKERK dat is een nieuwe activiteit van de jeugd, die op onze website wel verder wordt uitgelegd. Wil je daar aan mee doen, geef je dan snel op en neem je vrienden en vriendinnen mee. Opgeven kan op dit adres: kliederkerkheerenveen@gmail.com

Wie mee wil doen met de gezamenlijke broodmaaltijd tot slot verzoeken wij om zelf daarvoor iets mee te nemen. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld: soep, belegde broodjes, hartige taart, wraps, salade, krentenbrood, suikerbrood, koude pasta, poffertjes of iets anders lekkers. Wees creatief. Liefst voor 2 personen en als het kan voor 1 persoon extra. Geef voorafgaand aan de dienst uw meegebrachte spullen af bij de bar in de hal, zodat we later die dag daadwerkelijk met elkaar kunnen delen.

Voor het verslag, achteraf aan de hand van de foto's kun je terecht op deze link

Preek van de leek 21 april - gezond ouder worden.

De Protestantse Wijkgemeente Heerenveen - Zuid, de Sionskerk te Oudeschoot, probeert door middel van allerlei laagdrempelige activiteiten herkenbaar te zijn voor de buurt en de eigen wijk en wil een serieuze gesprekspartner zijn voor de samenleving als geheel.

Eén van die open activiteiten is de zogenaamde ‘preek van de leek’. Twee maal per jaar wordt, op een doordeweekse avond, de preekstoel vrij gemaakt voor een bekend of in ieder geval maatschapelijk betrokken persoon, die vanuit de politiek, de sport of vanuit de samenleving, zijn of haar licht laat schijnen over een bepaald maatschappelijk onderwerp. Waarna er volop gelegenheid is voor nagesprek. De entree is gratis.

Na de eerste vier succesvolle afleveringen met o.a. burgemeester Van der Zwan, voetbaltrainer Foppe de Haan en met Sandra Roza van Kleurrijk Fryslân, is voor de volgende editie gekozen voor drie inleiders, namelijk: Krista Gemmink (huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde), Minke Rienstra (diëtiste ‘De Friese Meren’) en Jos de Vries (fysiotherapeut).
Zij zullen het onderwerp: ‘Gezond ouder worden’ kort inleiden, waarna er volop gelegenheid zal zijn voor het stellen van vragen en voor gesprek.

De avond wordt deze keer muzikaal omlijst met muziek van ‘Het Fries Brass kwintet’.

Heb lief en druk dat uit met je leven


In wezen is geloven niet iets waar je moeilijk over zou moeten doen. Maar iets wat terug te voeren is op slechts één woord en dat is liefde!

Maar misschien hebben wij het er juist daarom wel zo moeilijk mee soms.

Een tijdje geleden reed ik ’s morgens vroeg door de polder naar een vergadering in het midden van land, het was behoorlijk mistig.
Maar af en toe probeerde de zon er schuchter doorheen te breken.
Een mooi gezicht. Het leek wel op een gevecht, tussen het licht en de nevel. Misschien herkent u dat wel.

Zo voelen wij ons af en toe ook, als mens, als gelovige, in een schijnbaar godvergeten wereld. Overgeleverd aan de mist van ongeloof en twijfel om ons heen, waardoor wij het zicht op God en op Zijn bedoelingen met ons leven zijn kwijtgeraakt. Of waardoor dat op zijn zachtst gezegd belemmerd wordt.

De toekomst van de godsdienst ziet er somber uit. Tenminste wanneer je de onderzoeken moet geloven. En ik heb geen reden om dat niet te doen.
Toch willen wij ons daar niet door laten leiden. Niet door kille cijfers en door statistieken alleen, al kunnen wij daar natuurlijk wel van leren.
Misschien dat velen het nog wel willen aannemen dat er zoiets als een hogere macht is, maar of dat ook een God is die ons de liefde weer kan leren?
We leven in een tijd waarin dát niet meer zo vanzelfsprekend is. Toch geloof ik dat dat de essentie van de godsdienst is. Geloven in een God die liefde is. Die liefde raakt je, in de kern van je bestaan of doet dat niet dus. Je moet je er aan gewonnen geven, om daar iets van te kunnen zien.

‘Heb lief en druk dat eenvoudig uit met je leven’, aldus de broeders van een bekende kloostergemeenschap in het Franse Taizé.
Meer is het niet, maar ook niets minder. Je zult van Gods liefde weinig merken, wanneer je niet bereid bent om daar zelf aan mee te werken. Er is absoluut geen toekomst voor een kerk of voor welke geloofsgemeenschap dan ook, wanneer die niet in de liefde is gegrond en gebasseerd is op het delen van die liefde met de ander. Ja Gods liefde raakt je, in de kern van je bestaan. Het maakt iets bij je los. Of het doet dat niet natuurlijk.
Omdat je door omstandigheden, uit onwil of door eigen fanatisme niet geraakt wílt worden, door de liefde van de Ander.
Maar dan moet je er ook maar niet moeilijk over doen, dat je God niet ervaart. De mist zal in dat geval nog wel een tijdje blijven hangen vrees ik.

Over liefde gesproken dus, daar staat of valt het mee of wij wel of geen respect kunnen opbrengen voor de ander. Of wij onszelf in elkaar zullen herkennen. Met al onze verschillen, etnische afkomst en religieuze invalshoeken, als mens geschapen door dezelfde God, er is één Schepper en er is maar één aarde aan ons allen gegeven. Heb daarom die ene God en heb elkaar van harte lief en druk die liefde uit met je leven. Het kan wellicht een begin zijn van een nieuw, godsdienstig en vredelievend bestaan.

Ik dank u wel.Mijn bijdrage aan de interreligieuze viering van Kleurrijk Fryslân
op 21 maart 2016 in de Turkse moskee te Heerenveen

ZIGEUNERORKEST FRYSK CSÁRDÁS BIJ DE PREEK VAN DE LEEK IN DE SIONKERK TE OUDESCHOOT

Op woensdagavond 28 oktober wordt de volgende aflevering van ‘de preek van de leek’ gehouden in de Protestantse Sionskerk in Oudeschoot.
Na het succes van de vorige twee keer, waarin burgemeester Van der Zwan en voetbaltrainer Foppe de Haan het woord voerden, is het nu de beurt aan Sandra Roza, voorzitter van Kleurrijk Fryslân. Zij zal spreken over ‘Verbinding voor vrede’ en zal zeker ook ingaan op de actuele situatie rond de grote toestroom van vluchtelingen en wat dat allemaal losmaakt in onze samenleving.
Door de dialoog te bevorderen hoopt Kleurrijk Fryslân tot meer wederzijds begrip te komen en tot een grotere onderlinge solidariteit. Een multiculturele samenleving, waarin voor een ieder plek is en die aan iedereen gelijke kansen biedt, ongeacht ras, huidskleur, religie, sekse, culturele- of levensbeschouwelijke afkomst.
Het programma begint om 19.45 uur met meeslepende muziek van het bekende zigeunerorkest Frysk Csárdás. Ook tussendoor zullen zij voor de muzikale omlijsting zorgen. In het tweede gedeelte van de avond zal Sandra Roza ingaan op vragen en zo mogelijk in gesprek gaan met de zaal.
De toegang is opnieuw gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden voor Kleurrijk Fryslân.

Simmer yn Skoat

Een verrassende nieuwe activiteit in Oudeschoot, op zondagmiddag 14 juni a.s. voor alle dorpsbewoners en verder iedereen die wil, op het grasveldje tussen de Jan van der Heydenweg en de Costerweg. Noteer de datum!

Vanaf 13.30-15.30 uur staan sport en spel, diverse optredens en verschillende activiteiten op het programma. Volop sfeer en gezelligheid dus, voor jong én oud. Met als spectaculaire afsluiting een openluchtconcert van de bekende gospelband Sjem uit Buitenpost.

Simmer yn Skoat is een nieuw initiatief van de kerk, samen met Caleidoscoop, Plaatselijk Belang en enkele inwoners van Oudeschoot.
Voor meer informatie volg deze link.