Skip to content

Zien of inzien

‘Hoe kan iemand een wijs mens worden?’ vroeg eens een leerling aan zijn Joodse leermeester. Waarop deze antwoordde: ‘Wijsheid is slechts het vermogen om te herkénnen, om het ónzichtbare te kunnen zien’.
‘Maar wat moet ik dan herkennen’ vroeg de leerling weer. Waarop de rabbi zei:
‘Wijsheid is het vermogen om de vlinder in de rups te zien, de vogel in het ei en om de heilige in de zondaar te ontdekken’.

Over zien en inzien, daarover gaat het zondagmorgen 2 september in de Sionskerk.
Voor alvast een inkijkje in deze dienst, kijk onder kerkdiensten voor de liturgie.

Zing een nieuw lied

‘Zing een nieuw lied voor God de Heer, want Hij bracht wonderen tot stand’. Aldus Psalm 98, in de berijmde versie van het aloude liedboek van Israël.
Een terugkerend, vast onderdeel van de zondagse viering is daarom het samen zingen. Want zingen verbindt. Wat je vaak niet of nauwelijks met eigen woorden uit kunt drukken, komt samen in de taal van een geestelijk lied. En bovendien, muziek is voor de ziel wat wind is voor de zeilen. Het neemt je mee, het tilt je op en het verbindt je met een hogere werkelijkheid. Met God? Dat mag je hopen ja. Dat is de kracht van de zondagse eredienst.

Je zou toch zeggen, met 1016 liederen in het nieuwe liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) en met tal van andere liedbundels, waar wij af en toe gebruik van maken, keus genoeg.
Toch worden veel liederen niet vaak of helemaal niet gezongen. Om de simpele reden dat ze, zonder de hulp van een cantorij, moeilijk aan te leren zijn binnen één enkele kerkdienst.

Om hierin toch een stap te maken hebben we binnen de werkgroep eredienst besloten om op de eerste zondag van de maand een bepaald (nieuw) lied centraal te stellen. Met behulp van een youtube filmpje op de beamer, vooraf aan de dienst, leren we het aan en zingen het zelf daarna. Om het vervolgens in de diensten later die maand een aantal keren terug te laten komen. Voor de maand september is dat Lied 286, met als veelzeggend refrein:

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht.
Zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Goede vieringen toegewenst.

Begrijpen jullie het dan nog niet? (Marcus 8, 17)

Opmerkelijk misschien dat Jezus’ leerlingen Hem blijkbaar nog steeds niet goed begrepen. Maar zeg eens eerlijk, begrijpen wij Hem wel?
Wij doen a.s. zondag opnieuw een poging, zoals wij dat gewend zijn in de kerk.
Wij proberen ons te herkennen in de grote mensenmassa, de 1000en die op Jezus afkwamen, met al hun vragen en met al hun twijfels. Misschien zaten daar ook wel meelopers bij, avonturiers, sensatiezoekers, die een dagje Jezus wilden doen. Mensen die Hem wel eens een kunstje wilden zien doen, de zg. relishoppers, wij kennen ze wel. Constant op zoek naar een kerk, een gemeente die voor de meeste opwinding zorgt, gelovigen die uit zijn op de kick van het moment. Hoe dan ook, ze kunnen er kennelijk niet los van komen.
Nee, ze konden er niet los van komen, van het gevoel dat Jezus hen wat te bieden had, die mensenmassa in Marcus 8, maar wat?

Voor wie alvast een inkijkje wil in deze dienst, zondagmorgen 26 augustus a.s. om 9.30 uur in de Sionskerk, kijk dan hier.
En wie de dienst online wil volgen op zijn laptop of PC, klik dan op deze link