Skip to content

Palmpasen

Wie de godsdienst alleen maar gebruikt (of misbruikt) om het eigen gelijk, het eigen belang veilig te stellen, die loopt het gevaar daarmee het belang van God over het hoofd te zien. Anders gezegd: er kan geen sprake zijn van echte vreugde zolang wij geen oog hebben voor het verdriet van anderen.
Er is geen blijdschap zonder lijden, geen vrede zonder pijn, geen vrijheid zonder strijd.
Zoals er uiteindelijk ook geen leven zonder dood zal zijn. En daarom ook geen Pasen zonder kruis.
Wie onverschillig en net iets te gemakkelijk voorbijgaat aan het één, zal op den duur ook steeds minder vreugde beleven aan het ander!

Wij vieren zondagmorgen Palmpasen in de Sionskerk. Een dag met twee gezichten. De feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem vormt tegelijkertijd de opmaat voor de zogenaamde Stille Week.
Vandaag roepen de mensen nog ‘Hosanna’ en morgen ‘Kruisigt Hem!’

Tijdens de dienst vertrekken de kinderen van de kindernevendienst per huifkar naar het Gemeenteplein, in het centrum van Heerenveen. Waar ze samen met andere kinderen Palmpasen vieren.

Wie alvast een inkijkje wil hebben in de dienst, hier vind je de liturgie.

Trackbacks

Geen Trackbacks

Reacties

Geeft reacties weer als Lineair | Samengevoegd

Geen reacties

De auteur staat geen reacties toe op dit artikel