Skip to content

Huiskamergesprekken seizoen 2017-2018

Evenals voorgaande jaren waren er dit seizoen ook weer huiskamergesprekken in Wijkgemeente Heerenveen-Zuid. De opkomst was geweldig.
Meer dan 100 personen hebben deelgenomen aan één van de bijeenkomsten.
We gingen met elkaar in gesprek rond het thema “Open huis“ en deelden met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, ervaringen en ons geloof.
Ook de eigen roots (achtergrond) kwamen aan de orde. Dit naar aanleiding van een kort filmpje “vreemdelingen in Nederland” waaruit blijkt dat 98 % van de Nederlanders buitenlandse voorouders heeft. Iets om over na te denken.
Het waren waardevolle bijeenkomsten en we bedanken daarom de gespreksleiders en natuurlijk de gasten voor hun inbreng.
Voor het volgende seizoen willen we de huiskamergesprekken voortzetten en het thema, wat de Protestantse Kerk van Nederland heeft aangereikt, zal dan zijn: Een goed gesprek !
We zien er nu al naar uit en hopen dat dan weer veel gemeenteleden willen meepraten, meedoen enz.
Graag tot de volgende keer.

Trackbacks

Geen Trackbacks

Reacties

Geeft reacties weer als Lineair | Samengevoegd

Geen reacties

De auteur staat geen reacties toe op dit artikel