Skip to content

VAKANTIE-VONDST: de Eerste Stenen Tafel teruggevonden!

Op vakantie gebeurt je soms van alles.
Nog met ‘duurzaamheid’, ‘klimaat’ en ‘milieu’ in het hoofd trek je met een vol hoofd de natuur in, om de woestijn van je eigen leven te overzien.

‘Wat kun je in je eentje, wat moet je, en hoe ga je het doen?’

Je piekert je suf, en je komt jezelf tegen. En dan wil je gaan zitten rusten onder schaduw van een oude boom, je pakt een grote platte steen, draait die om, en probeert te ontcijferen wat je hebt ontdekt: de eerste 5 geboden.

Heb je gedroomd?

Leefregels voor elke dag. Misschien zijn er maar 5! Evengoed wel een ontdekking!

NIEUWS VAN DE WEEK: Scheiden in de kerk

Het echtpaar Gijs en Goede Bak-Vuil maakt het nu eindelijk openbaar, ook al omdat de kerk er om heeft verzocht: `We gaan scheiden. We hielden elkaar jarenlang stevig vast, door dik en dun, in goede en kwade dagen, maar dat kan nu niet langer! Je mag bij ons in de keuken komen kijken, we hebben niets meer te verbergen! We zijn uit elkaar`!

Er wordt in de keuken van onze kerken, op aangeven van het ´management´, nu afval gescheiden, in ´rest´ en ´groen´, zoals ons dat betaamt als GROENE KERK. Daarvoor zijn nu twee aparte bakken geplaatst. Het is even wennen, maar het gaat best lukken, zo´n scheiding!
We zijn samen ´Groene Kerk´. Draag het ook uit en lever ons s.v.p. ideeën aan!Categorieën: Groene Kerk

ACTUEEL: Natuur en milieu-problemen niet doorschuivenIn de net uitgesproken Troonrede zegt koning Willem Alexander:

`Net als met andere problemen mag ook de huidige milieu-problematiek niet worden afgeschoven op de volgende generatie`!

En daar heeft hij, namens de regering, groot gelijk in! Dus, aanpakken en vanaf vandaag beginnen!
We zijn samen ´Groene Kerk´. Laat ons weten waarmee je aan de slag wilt gaan!Categorieën: Groene Kerk

Echte winst is wat anders dan geld verdienen


`Welvaart is meer dan winst´ betoogde Volkert Engelman op Scheppingsdag 04 sep. j.l. in zijn Duurzame Troonrede. Hij zegt o.a.:
Maar ondertussen is het Nederlandse platteland dood, zoals een bekende natuurschrijver onlangs zei. De insecten zijn verdwenen en de regenwormen trekken zich diep in de hard geworden grond terug. Er heerst een diabetesepidemie. Kate Raworth beschrijft in haar boek 'Doughnut Economics' het economische systeem dat we gecreëerd hebben als een koekoeksjong dat zich in de samenleving heeft genesteld en parasiteert op de mensheid en de planeet. We denderen blind door Raworth's planetaire grenzen en sociale tekortkomingen heen. Daarmee ondermijnen we ons vermogen om in de toekomst te produceren. We lijken op een winstverslaafde junk die in zijn roes zijn eigen vitaliteit afbreekt.
Wilt u het hele stuk lezen, ga dan naar: https://www.trouw.nl/groen/duurzame-troonrede-2018-alles-draait-om-winst-maar-laten-we-dan-wel-netjes-rekenen~a87fe24b/
en https://evolutiegids.nl/kate-raworth-nieuwe-economie/
of bijvoorbeeld ook: https://destaatvandeboer.trouw.nl/

We moeten haast maken
Oud-preases Dr. Arjan Plaisier van de PKN schreef in 2015 al over de planeet AARDE:

We hebben er maar één van, en hoe ver je ook zoekt: een tweede zal je in het heelal niet vinden. Een groene planeet met zeeën, zoet water en een overvloed aan leven die met geen pen te beschrijven is. Dat is de planeet waarop wij mogen leven. We zijn erin binnen geleid door een liefdevolle hand. Hoe kostbaar is de gave van de Schepper. Hoe huiveringwekkend de gedachte dat deze kostbare gave kan worden verspeeld.
Wilt u het hele artikel lezen, ga dan naar:
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/wij-moeten-haast-maken6e blog (30-08/2018, Cie-Duurzaamheid / DK)

Categorieën: Groene Kerk


Een stelling van Obama die is blijven hangen:


Oud-president Barack OBAMA zei enkele jaren geleden al:

“Wij zijn de eerste generatie die iets merkt van klimaatverandering en de laatste die hier iets aan kan veranderen. We hebben maar 1 thuis en 1 planeet. Er is geen plan B.”

Meer lezen over klimaatsverandering en over afspraken, zie: https://www.groenekerken.nl/ en b.v. ook: https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/klimaatakkoord-van-parijs .(16/08/2018 Cie-Duurzaamheid / DK)

Categorieën: Groene Kerk

Vraag van de Maand:

Hoe sta jij erin?
Uit onderzoek blijkt dat mensen niet graag als eerste in hun omgeving iets extra’s doen voor het klimaat, zoals zonnepanelen plaatsen of minder vliegreisvakanties.
‘Wat heeft het voor zin als ik de enige ben?’, denken ze.
Maar als iedereen zo denkt, gebeurt er natuurlijk niets. Hoe sta jij daarin?

O Laat anderen het maar oplossen; het zal mijn tijd wel duren.

O Als mijn omgeving iets voor het klimaat doet, volg ik wel.

O Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid voor het klimaat.

O Ik loop graag voorop als het om een klimaat-neutrale toekomst gaat.


Meer lezen, zie: je eigen dagblad en ook https://www.kerkinactie.nl/........(04/08/2018 Cie-Duurzaamheid / DK)


Wat de Paus er van zegt

Wat Paus Franciscus er over zegt:Door opwarming van de aarde dreigt een 'destructie van ongekende omvang' waarvoor mensen zelf verantwoordelijk zijn. Klimaatproblemen leiden ook tot meer ongelijkheid en armoede. Dat is te voorkomen met een nieuwe economie met meer ethische principes en minder aandacht voor korte termijnwinst.

Meer lezen in het Nederlands, via: https://laudato-si.nl/pdf/Samenvatting_LS_-_uitgebreid.pdf(27/07/2018 Cie-Duurzaamheid / DK)

Categorieën: Groene Kerk

Bezuinigingstips bij zo'n mooie zomerTip-1: Droogtrommel uit, en de was buiten aan de lijn. Wat een mooi gezicht!
Tip-2: Met een bak het eerste (koude) water bij het douchen opvangen.
Nb: dit kan natuurlijk ook bij slecht weer!
Tip-3: Altijd je spulletjes op dezelfde plek in de koelkast leggen, dan is de deur korter open. Nb: dit tipte ds. Siebe Sijtsema in 2013/14, geplaatst in De Kern.(Cie-Duurzaamheid / DK)

Onze Wereld

We hebben deze planeet slechts in bruikleen gekregen, laten we er dus goed voor zorgen zodat onze kinderen er straks ook nog op kunnen leven