Skip to content

Einde Vakantiefeest 2017

Woensdag 30 augustus 2017 was de laatste woensdag van de zomervakantie, dus tijd voor het Einde Vakantiefeest in Oudeschoot. Een inmiddels jaarlijkse traditie voor basisschoolkinderen uit Oudeschoot, Heerenveen-Zuid en omgeving. Het was dit jaar met 35 aanmeldingen weer een groot succes, echter waren er wel een aantal afmeldingen vanwege het slechte weer.
Het thema dit jaar was Circus. De kinderen werden verwelkomd door de circusdirecteur en clown Lucie. Na een circusdierenspeurtocht was het tijd om te knutselen. Er werden o.a. hoedjes versierd en zakjes voor de popcorn gemaakt. Na de patat gingen de kinderen een circusact instuderen. Alle acts werden naderhand uitgevoerd in het bijzijn van de ouders. Leuk gedaan jongens en meisjes!
Deze jaarlijkse feestdag wordt georganiseerd door de jeugdraad van onze wijkgemeente Heerenveen-Zuid in samenwerking met een aantal vrijwilligers uit het dorp.
Dank aan alle vrijwilligers die deze dag hebben geholpen. Tevens dank aan de sponsoren die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt: Plaza Snackpaleis voor alle patat, snacks en ijs, OTS InterStudie voor het drukwerk en Plaatselijk Belang Oudeschoot voor hun financiële bijdrage!
Alle foto's (en dat zijn er heel veel) staan in het Fotoalbum

Zie ons Team naar Reddingmuseum in Den Helder

Zaterdag 24 juni vormde de afsluiting van het seizoen Zie ons Team. Het thema was Travel en de reis voerde naar Den Helder. Met totaal 19 personen gingen we op bezoek bij het Reddingmuseum. Aangezien het ook Sail was en tevens de Marinedagen werden georganiseerd, was het extra druk. Ca 10 km voor Den Helder moesten we overstappen in een pendelbus die ons naar de gezellige drukte bracht. Vervolgens moesten we nog een stevige wandeling maken, waarna we bij het museum kwamen. Een mooi interactief museum waar de kids hun eigen gang konden gaan. Een aantal belandde zelfs in de top 10 van beste redders! Zowel in het museum als buiten was dus genoeg te beleven zodat de tijd voorbij vloog. Tot slot natuurlijk nog even langs de Mac om het compleet te maken. Al met al een geslaagde dag! Bekijk de foto’s in het FOTOALBUM of op de facebookpagina van de kerk.
Jan Ots

"Zie ons Team" kampeert...

't Zie ons Team heeft in het weekend van 10/11 september gekampeerd bij de Geele Bosch. Het was prachtig weer. 's Avonds hadden we een groot kampvuur en ook mochten we genieten van patat met frikandel enz.
Op zondagmorgen gingen we, na het ontbijt, met elkaar in de huifkar van boer Johan naar de Sionskerk.
Het was een mooi weekend voor de jeugd en de leiding.

Alle foto's staan in het FOTOALBUM

Kleurrijk vieren – uitstapje catechisatie

Wij zijn op 21 maart met een uitstapje van catechisatie naar de Turkse moskee geweest voor een viering van Kleurrijk Fryslân. Zeven mensen vertelden daarin over hun geloof. Het was een bijeenkomst op de inernationale dag tegen Racisme en Discriminatie met als thema ‘Ik ben jij’. De zeven godsdiensten die werden besproken waren: Hindoeïsme, Boeddhisme, Soefisme, Jodendom, Christendom, Islam en het Humanisme. Pastor van Brug mocht een praatje houden voor het Christendom.

We kwamen binnen en moesten onze schoenen uitdoen en in een zaal op een groot en zacht kleed gaan zitten. Ook was er een koor. Er was een mevrouw die ons door het programma van die avond heen leidde. De mensen die iets over hun geloof mochten vertellen deden dat en tussendoor zong het koor een paar liederen. We hebben er veel van geleerd en het was erg interessant.
Ook vonden we het heel bijzonder dat er gewoon zeven mensen van een ander geloof naast elkaar konden staan zonder ruzie te maken!
Dat is op andere plekken in de wereld wel anders. Na de tijd waren er nog wat hapjes en deden we spelletjes. Toen we naar huis gingen kregen we een hele mooie roos mee.

Groetjes Silke en Regina

BEZOEK AAN DE VOEDSELBANK


Wij zijn op 14 december met de tienercatechisatiegroep van pastor Bouke van Brug naar de voedselbank geweest, samen met enkele ouders. De groep bestond uit: Steven, Elmar, Marit, Senne, Silke, Regina, Ronald, Irma, Bouke, Liesbeth en Jacqueline.
De voedselbank is een stichting die mensen wil helpen, die nauwelijks of helemaal geen geld hebben om eten te kopen. Er werken 35 vrijwilligers. Het is alleen bedoeld voor mensen in de gemeente Heerenveen. Ze delen 247 pakketten uit: de ene week brood en de andere week voedselpakketten. Ze krijgen de producten van leveranciers via Rotterdam naar Drachten en dan naar Heerenveen. Ze krijgen ook producten van Heerenveense bedrijven.
Tevens krijgen ze giften van particulieren, kerken en scholen.
De pakketten zijn in verschillende categorieën: A=1-2 personen, B=2-4 personen en C=5 personen. Er mag geen drank in de pakketten zitten. Als er iemand jarig is delen ze pakketten uit van de stichting Jarige Job. In januari gaat de voedsel bank verhuizen naar de Schans in Heerenveen.

Groet, namens de catechisatiegroep,
Bjorn Staal