Skip to content

Boottocht Wijkgemeente Trinitas op 15 juni 2017

Boot gemist??
Donderdag 15 juni 2017. Een strakke blauwe lucht. Vandaag is de boottocht van PKN Heerenveen wijk Trinitas en de buitendorpen.
Er zal gevaren worden met de rondvaartboot “De Waterpoort” uit Sneek, die afgemeerd ligt aan de kade van de Industriehaven Kanaal Noord in Heerenveen. Om 8.20 uur arriveren de eerste gasten. Zij worden hartelijk begroet door Margreet, Mieke, Ietsje, Jaap en Nelleke. Er stappen 144 passagiers aan boord. Sommigen zijn slecht ter been en worden ondersteund, zodat zij niet tussen wal en schip vallen. Voor wijk Trinitas zal Ds. Pieterjan de Buck inschepen en voor buitendorpen zijn dit Ds. Eize van der Sluis en pastor Koos Dijkshoorn. Om 9.00 uur gaan de trossen los.
De tocht begint in het Heerenveens Kanaal, langs het Industrieterrein en Jachthaven De Welle.
Aan de oevers staan waterplanten en daarachter zijn weilanden waarin vee loopt te grazen. Een zwerm zeemeeuwen vliegt over.
De tocht gaat via de Goingarypster Poelen en de Terkaplester Poelen langs het Kameleondorp. Bij Terhorne komt het schip in het Prinses Margrietkanaal, de hoofdvaarweg van Groningen naar Amsterdam. Dit kanaal loopt dwars door het Sneekermeer. Het is aan de Noordzijde afgescheiden door een sluis, die vrijwel altijd openstaat en waar het schip doorvaart.
Het water spat omhoog tegen de zijkanten van het schip waardoor er deining (reuring) ontstaat.
De ene passagier vaart mee een omdat hij/zij een dagje uit wil, andere mensen ontmoeten en een ander om even alles te vergeten en rust te vinden of over het water te turen.
Sommige mensen zijn in gesprek met elkaar, anderen zitten in de zon op het achterdek. Er wordt gepraat en geluisterd. Over alledaagse dingen in je leven, vreugde, verdriet, een onzekere toekomst. Opeens een arm om je heen in een troostend gebaar.
In Sneek wordt er afgemeerd aan de Oosterkade. Wie de boot in Heerenveen gemist heeft, kan hier nog opstappen. Het eten wordt aan boord gebracht door de cateraar. Voor het eten wordt een zegen gevraagd en een stukje uit de Bijbel gelezen in het Nederlands en in het Fries. Na de maaltijd wordt er een dankgebed uitgesproken.
Dan is er voor wie dat wil gelegenheid voor een wandeling in Sneek. De één gaat even shoppen, een ander zoekt drabbelkoeken, pakt een terrasje of loopt naar de oude Waterpoort , die dateert uit het jaar 1663.
Om half drie is iedereen weer aan boord en worden de trossen losgegooid.
Het schip vaart over de Houkesloot, langs verschillende recreatiehavens richting Het Sneekermeer.
Er varen zeilboten, skûtsjes en recreatiebakken met een punt. Kleine zeilbootjes met kinderen, voorzien van een zwemvest.
Ondertussen steekt een stevig windje op. Witte koppen op de golven die schitteren in de zon alsof er parels omhoog spatten. Aan boord gaat het er vrolijk aan toe. Lammert en Myrian spelen accordeon en Eize op zijn gitaar. De bekende liedjes worden meegezongen.
De boot vaart alweer richting Heerenveen. In de verte, verscholen tussen de bomen zie je de Kapelle in Haskerdijke. De haven is alweer in zicht. Het schip wordt afgemeerd. De passagiers worden uitgescheept en nemen afscheid, de een met een hand en een ander met een knuffel. Het was een fijne dag. Een dag vol parels. Parels in Gods hand.
Boot gemist? In 2018 zijn de data woensdag 13 juni en donderdag 14 juni. Alvast noteren.
Namens de boottochtcommissie
Alle foto's van deze dag staan in het FOTOALBUM
Verslag; Mieke van Ginkel-Karsemeijer. Foto: Nelleke de Raaf-Baijense


2016: Start kerkenwerkseizoen Wijkgemeente Trinitas

In het weekend van 17-18 september 2016 vierden we de start van het nieuwe kerkenwerkseizoen.
Met patat-eten in de kerk, een echte bonte avond, slapen in de kerk voor de jongeren, een feestelijke startdienst op zondag met vervolgens een infomarkt en lunch.
De grote finale vormde het slot van de Wereldrecordpoging Bijbellezen die we succesvol afsloten!
Thema van dit kerkenwerkseizoen is 'Deel je leven'. Dit weekend hebben we daar al een mooi begin mee gemaakt.


Meer foto's kunt u / kun jij bekijken in het FOTOALBUM: Deel 1 en Deel 2

Boottocht ouderen Trinitas op 16 juni 2016

Liefs uit . . .

16 juni 2016. Vandaag is de boottocht van wijk Trinitas Heerenveen en de buitendorpen Mildam – Katlijk – Jubbega – Oude- en Nieuwehorne. De zon schijnt. Schapenwolkjes aan de hemel.
Bij de boot aangekomen worden wij ontvangen door de goedlachse kapitein en zijn vrouw van de rondvaartboot “De Waterpoort” uit Sneek. De trossen worden losgegooid als iedereen is ingescheept.
Jaap heet de gasten welkom. Wij vertrouwen erop dat de kapitein ons veilig naar de haven zal brengen. Niet alleen de kapitein van het schip “De Waterpoort”. Er is nog een Kapitein waar wij op mogen vertrouwen.
Ook hartelijk welkom aan boord Heleen Koekoek voor wijk Trinitas, ds. Eise van der Sluis die meegekomen is met Mildam/Katlijk en de muziekanten Gosse van den Berg en Jo de Schiffard.
Andere jaren werd de muziek verzorgd door Lammert Mink en Myriam maar in verband met gezondheidszorgen van mevrouw Mink zijn zij er niet bij. Wij wensen hen veel sterkte.
“De Waterpoort” vaart door het Nieuwe Heerenveens Kanaal, het Meer van Lente langs Kameleondorp richting Terhorne.
Zeemeeuwen vliegen in de lucht en er staat een reiger aan de kant van het water op zoek naar prooi . De waterkant wordt omhuld door prachtige kleuren van groene kalmoes, gele lissen, blauwe vergeet-mij-nietjes, koninginnekruid, bloeiende rozenbottel- en meidoornstruiken.
In de weilanden langs het water grazen koeien en schapen.
Terwijl Gosse en Jo op de banjo en accordeon het bekende lied “Daar bij die Molen, die mooie molen” spelen varen wij langs windmolens die voor groene stroom zorgen.
De tocht gaat via het Prinses Margrietkanaal over de snelweg - het Aquaduct Mid Fryslân - naar Grou waar wordt afgemeerd.
Na het voortreffelijke driegangen diner gaan wij van boord voor een wandeling in Grou, een watersportdorp aan het Pikmeer. Het statenjacht, de boeier “Frisia”ligt afgemeerd en achter de jachthaven staat de Sint Piterkerk, een Romaanse kerk uit de dertiende eeuw, die nog elk jaar wordt bezocht door Sint Piter. Na een wandeling gaan wij weer aan boord. Aan vrolijke gezichten is te zien dat de mensen genieten van de dag. Dat de zorgen, het verdriet of de eenzaamheid even zijn vergeten. Een gesprekje of een bemoedigend woord, een arm om je schouder.
Dan spelen Eise van der Sluis gitaar en Jo op de accordeon. Mijn grootvaders klok, wij zingen mee, hebben weer energie en voelen ons weer even jong.
Ondertussen varen wij naar Heerenveen. Hoog in de lucht vliegt een buizerd. Aan de waterkant een akker met een bamboekwekerij.
Er wordt een woord van dank uitgesproken. Wij hebben vertrouwen gehad in de kapitein van het schip en die andere Kapitein, want “Als Gods kinderen reizen, lacht de Hemel”.
De “Waterpoort” wordt afgemeerd en de gasten uitgescheept.
Het was een bijzondere dag.

Meer foto´s van deze boottocht kunt u bekijken in het FOTOALBUM

Mieke van Ginkel-Karsemeijer
Boottochtcommissie