Skip to content

Liturgische schikking Aswoensdag Skoattertsjerke

Uitleg bloemschikking Aswoensdag 6 maart 2019

Aswoensdag
uit stof gevormd,
tot stof terugkeren,stof tot overdenken:
geheim van leven,
geen vorm zonder inhoud.

In eenzaamheid bidden is als een witte tulp die openstaat naar de hemel.
Een grove jute lap als herinnering aan het boetekleed.
De verdroogde Buxus symboliseert het vasten.
In de wintertijd is er veel snoeihout beschikbaar;
els en berk beginnen te bloeien en de wilgenkatjes verwijzen naar de lente.
Snoeien betekent: ruimte scheppen voor nieuw leven.
Snoeihout herinnert daaraan.

Boottocht 2018

Verslag Boottocht 14 juni 2018 PKN Heerenveen wijk Trinitas
Een unieke dag
Donderdag 14 juni 2018. Vandaag is jaarlijkse boottocht georganiseerd door de boottochtcommissie van Diaconie PKN Heerenveen, wijk Trinitas.
Er zal worden gevaren met de salonboot de Waterpoort uit Sneek die ligt afgemeerd aan de kade van de Industriehaven Noord in Heerenveen. Er staat een stevige wind en de zon speelt een spelletje met de wolken, zie je mij wel, of zie je mij niet.
Om 8.30 uur komen de eerste gasten aan boord. Uit Heerenveen, Oudeschoot, Mildam, Katlijk, Jubbega, Hoornsterzwaag en Oude- en Nieuwehorne.
Om 9.00 uur is iedereen ingescheept en worden de trossen losgegooid.
De boot koerst naar Grou.
De Kapitein vertelt welke route er gevaren zal worden. De gasten worden welkom geheten.
Lammert Mink en Myriam Lindemann spelen op hun accordeon en zorgen voor een gezellig sfeertje. Zij nodigen de mensen uit om mee te zingen met de bekende liederen, zoals De Wäldsang en als de fûgels striekes sjouwe.
De reis gaat voorspoedig. Alleen het zonnetje kruipt steeds verder achter de wolken totdat het niet meer tevoorschijn komt.
Ondanks de stevige wind zitten er gasten op het buitendek te genieten van de omgeving, de gevarieerde begroeiing aan de waterkant, de vogels in de lucht, het vee op het land en in de verte aan de horizon wat huizen, een kerkje waarvan de toren trots boven de huizen uit steekt.
Langs De Oude Schouw, gelegen aan de oorsprong van het vroegere getijdenwater van de Middelsee. Een van de oudste pleisterplaatsen (16e eeuw) van Friesland. Op dit moment kruist de rivier de “Boarne” hier het omstreeks 1946 gegraven Prinses Margrietkanaal. Op deze historische plek deed deze Waterherberg dienst als veerhuis gelegen aan de oude Rijksweg naar Leeuwarden. Hier werden gasten, reizigers, dieren, goederen en proviand door de herbergier met de veerpont overgezet. Nu kun je er eten en/of slapen.
De tocht gaat verder over het Prinses Margrietkanaal, onder de Spoorbrug door en over het aquaduct van de A32, de snelweg naar Leeuwarden.
Om 12.00 uur wordt er afgemeerd in Grou.
Het eten wordt aan boord gebracht, maar voordat de soep zal worden geserveerd leest Koos Dijkshoorn, pastor van de PKN Oude- en Nieuwehorne uit de “Bijbel in gewone taal” Marcus 1 vs. 16-20. Jezus kiest zijn leerlingen uit. Een korte meditatie, met als thema - ieder mens is uniek - en gaat voor in gebed. Na het eten wordt er een dankgebed uitgesproken in het Fries door Ds. Eize van der Sluis, predikant uit Mildam.
De zon heeft het spel verloren van de wolken. Het regent zachtjes.
In Grou kan er even gewandeld worden. In de haven van Grou is genoeg te zien. Het statenjacht ligt afgemeerd aan de steiger. Jonge watersporters op de kade. Er is reuring. Er staan twee auto’s geparkeerd met een AA nummerbord. Uit een van die koninklijke auto’s stapt Prinses Margriet die de jonge watersporters een bezoek brengt.
Na deze korte onderbreking worden de trossen weer losgegooid.
Het schip koerst richting Heerenveen waar om 17.00 uur wordt afgemeerd.
Het eind van een gewone dag, met unieke mensen en in Grou een Koninklijke gaste, die uniek is en toch zo gewoon.

Mieke van Ginkel-Karsemeijer Boottochtcommissie