Skip to content

Boottocht 2018

Verslag Boottocht 14 juni 2018 PKN Heerenveen wijk Trinitas
Een unieke dag
Donderdag 14 juni 2018. Vandaag is jaarlijkse boottocht georganiseerd door de boottochtcommissie van Diaconie PKN Heerenveen, wijk Trinitas.
Er zal worden gevaren met de salonboot de Waterpoort uit Sneek die ligt afgemeerd aan de kade van de Industriehaven Noord in Heerenveen. Er staat een stevige wind en de zon speelt een spelletje met de wolken, zie je mij wel, of zie je mij niet.
Om 8.30 uur komen de eerste gasten aan boord. Uit Heerenveen, Oudeschoot, Mildam, Katlijk, Jubbega, Hoornsterzwaag en Oude- en Nieuwehorne.
Om 9.00 uur is iedereen ingescheept en worden de trossen losgegooid.
De boot koerst naar Grou.
De Kapitein vertelt welke route er gevaren zal worden. De gasten worden welkom geheten.
Lammert Mink en Myriam Lindemann spelen op hun accordeon en zorgen voor een gezellig sfeertje. Zij nodigen de mensen uit om mee te zingen met de bekende liederen, zoals De Wäldsang en als de fûgels striekes sjouwe.
De reis gaat voorspoedig. Alleen het zonnetje kruipt steeds verder achter de wolken totdat het niet meer tevoorschijn komt.
Ondanks de stevige wind zitten er gasten op het buitendek te genieten van de omgeving, de gevarieerde begroeiing aan de waterkant, de vogels in de lucht, het vee op het land en in de verte aan de horizon wat huizen, een kerkje waarvan de toren trots boven de huizen uit steekt.
Langs De Oude Schouw, gelegen aan de oorsprong van het vroegere getijdenwater van de Middelsee. Een van de oudste pleisterplaatsen (16e eeuw) van Friesland. Op dit moment kruist de rivier de “Boarne” hier het omstreeks 1946 gegraven Prinses Margrietkanaal. Op deze historische plek deed deze Waterherberg dienst als veerhuis gelegen aan de oude Rijksweg naar Leeuwarden. Hier werden gasten, reizigers, dieren, goederen en proviand door de herbergier met de veerpont overgezet. Nu kun je er eten en/of slapen.
De tocht gaat verder over het Prinses Margrietkanaal, onder de Spoorbrug door en over het aquaduct van de A32, de snelweg naar Leeuwarden.
Om 12.00 uur wordt er afgemeerd in Grou.
Het eten wordt aan boord gebracht, maar voordat de soep zal worden geserveerd leest Koos Dijkshoorn, pastor van de PKN Oude- en Nieuwehorne uit de “Bijbel in gewone taal” Marcus 1 vs. 16-20. Jezus kiest zijn leerlingen uit. Een korte meditatie, met als thema - ieder mens is uniek - en gaat voor in gebed. Na het eten wordt er een dankgebed uitgesproken in het Fries door Ds. Eize van der Sluis, predikant uit Mildam.
De zon heeft het spel verloren van de wolken. Het regent zachtjes.
In Grou kan er even gewandeld worden. In de haven van Grou is genoeg te zien. Het statenjacht ligt afgemeerd aan de steiger. Jonge watersporters op de kade. Er is reuring. Er staan twee auto’s geparkeerd met een AA nummerbord. Uit een van die koninklijke auto’s stapt Prinses Margriet die de jonge watersporters een bezoek brengt.
Na deze korte onderbreking worden de trossen weer losgegooid.
Het schip koerst richting Heerenveen waar om 17.00 uur wordt afgemeerd.
Het eind van een gewone dag, met unieke mensen en in Grou een Koninklijke gaste, die uniek is en toch zo gewoon.

Mieke van Ginkel-Karsemeijer Boottochtcommissie


Boottocht Wijkgemeente Trinitas op 15 juni 2017

Boot gemist??
Donderdag 15 juni 2017. Een strakke blauwe lucht. Vandaag is de boottocht van PKN Heerenveen wijk Trinitas en de buitendorpen.
Er zal gevaren worden met de rondvaartboot “De Waterpoort” uit Sneek, die afgemeerd ligt aan de kade van de Industriehaven Kanaal Noord in Heerenveen. Om 8.20 uur arriveren de eerste gasten. Zij worden hartelijk begroet door Margreet, Mieke, Ietsje, Jaap en Nelleke. Er stappen 144 passagiers aan boord. Sommigen zijn slecht ter been en worden ondersteund, zodat zij niet tussen wal en schip vallen. Voor wijk Trinitas zal Ds. Pieterjan de Buck inschepen en voor buitendorpen zijn dit Ds. Eize van der Sluis en pastor Koos Dijkshoorn. Om 9.00 uur gaan de trossen los.
De tocht begint in het Heerenveens Kanaal, langs het Industrieterrein en Jachthaven De Welle.
Aan de oevers staan waterplanten en daarachter zijn weilanden waarin vee loopt te grazen. Een zwerm zeemeeuwen vliegt over.
De tocht gaat via de Goingarypster Poelen en de Terkaplester Poelen langs het Kameleondorp. Bij Terhorne komt het schip in het Prinses Margrietkanaal, de hoofdvaarweg van Groningen naar Amsterdam. Dit kanaal loopt dwars door het Sneekermeer. Het is aan de Noordzijde afgescheiden door een sluis, die vrijwel altijd openstaat en waar het schip doorvaart.
Het water spat omhoog tegen de zijkanten van het schip waardoor er deining (reuring) ontstaat.
De ene passagier vaart mee een omdat hij/zij een dagje uit wil, andere mensen ontmoeten en een ander om even alles te vergeten en rust te vinden of over het water te turen.
Sommige mensen zijn in gesprek met elkaar, anderen zitten in de zon op het achterdek. Er wordt gepraat en geluisterd. Over alledaagse dingen in je leven, vreugde, verdriet, een onzekere toekomst. Opeens een arm om je heen in een troostend gebaar.
In Sneek wordt er afgemeerd aan de Oosterkade. Wie de boot in Heerenveen gemist heeft, kan hier nog opstappen. Het eten wordt aan boord gebracht door de cateraar. Voor het eten wordt een zegen gevraagd en een stukje uit de Bijbel gelezen in het Nederlands en in het Fries. Na de maaltijd wordt er een dankgebed uitgesproken.
Dan is er voor wie dat wil gelegenheid voor een wandeling in Sneek. De één gaat even shoppen, een ander zoekt drabbelkoeken, pakt een terrasje of loopt naar de oude Waterpoort , die dateert uit het jaar 1663.
Om half drie is iedereen weer aan boord en worden de trossen losgegooid.
Het schip vaart over de Houkesloot, langs verschillende recreatiehavens richting Het Sneekermeer.
Er varen zeilboten, skûtsjes en recreatiebakken met een punt. Kleine zeilbootjes met kinderen, voorzien van een zwemvest.
Ondertussen steekt een stevig windje op. Witte koppen op de golven die schitteren in de zon alsof er parels omhoog spatten. Aan boord gaat het er vrolijk aan toe. Lammert en Myrian spelen accordeon en Eize op zijn gitaar. De bekende liedjes worden meegezongen.
De boot vaart alweer richting Heerenveen. In de verte, verscholen tussen de bomen zie je de Kapelle in Haskerdijke. De haven is alweer in zicht. Het schip wordt afgemeerd. De passagiers worden uitgescheept en nemen afscheid, de een met een hand en een ander met een knuffel. Het was een fijne dag. Een dag vol parels. Parels in Gods hand.
Boot gemist? In 2018 zijn de data woensdag 13 juni en donderdag 14 juni. Alvast noteren.
Namens de boottochtcommissie
Alle foto's van deze dag staan in het FOTOALBUM
Verslag; Mieke van Ginkel-Karsemeijer. Foto: Nelleke de Raaf-Baijense