Skip to content

Een middag voor ouderen in Wijk Heerenveen-Zuid

Verslag van de Ouderenmiddag van de Protestantse Wijkgemeente Heerenveen - Zuid,
op woensdagmiddag 22 november 2017

Om 14.30 uur kon Bert van het Meer een volle zaal in Herema State welkom heten.
Na gebed en het zingen van Lied 971 is er een overdenking van Heleen Koekoek,
over "Wat heeft zingen met geloof te maken?":Wij brengen God lof met zingen en via zingen krijgen wij bemoediging.
Na het zingen van Lied 704 volgt er een pauze, waarin we even met elkaar kunnen praten en genieten van een kopje thee of koffie.
Ondertussen treedt het duo "Jij en ik"voor ons op met bekende liederen uit onze jeugd en Hinke Baas vermaakt ons daarna met 3 verhalen uit "Stikelstokkies"van Johan Veenstra.
Het wordt nu wel spannend, want er wordt een Mistery Guest aangekondigd.
Het is.....Sinterklaas met 2 knechtjes.
Niet alleen kinderharten gaan sneller slaan bij het zien van de Sint met zijn boek, die wel niet zo dik is, maar toch, je zult er maar in staan!
En dat waren dhr. van Dijk, die op zijn scootmobiel rijdt als een ervaren buschauffeur,
Heleen Koekoek die wordt geprezen voor het werk wat zij voor onze gemeente doet,
dhr. van der Molen,die een uitstervend beroep uitoefende, nl. smid.
De dames Cats en Kuipers die bedankt worden voor het bibliotheekwerk wat zij in Herema State jarenlang gedaan hebben, en ook mevr. Bakker, onze 102 jarige werd even toegesproken, evenals Eppie Dijkstra,de super - vrijwilliger van Herema State en Douwe Annema, die niet wilde geloven dat de Sint Fries kon spreken.
De Sint heeft nog 1 wens: meer stouterds de volgende keer, zodat zijn boek dikker wordt!
Wij zijn toegekomen aan de afsluiting, want gezelligheid kent geen tijd, maar toch willen we nog een laatste optreden van "Jij en ik".
De medewerkers krijgen een bos bloemen aangeboden en er is een applaus voor de vele vrijwilligers.
We horen nog een gedicht over Lied 416 en zingen dit lied als slotlied.
Met een tevreden gevoel en een kleine attentie kunnen wij voldaan huiswaarts keren.
Met dank aan de organisatie,
Lieneke Knol - Rinsma.
Alle foto's van deze middag kunt u bekijken in HET FOTOALBUM

Startzondag 17 september 2017 Sionskerk

Wat een top start!
Met het thema "een open huis?" en letterlijk een open kerk zijn wij gestart voor het nieuwe seizoen.
Voorganger was ds. W. Bloemendaal. Aan de dienst werkten mee: Engbert en Peter Braam.
Voor de jeugd was er KLIEDERKERK.
Een prachtige dag. Meer foto's kunt u bekijken in het FOTOALBUM

Vrijwilligersavond Wijkgemeente Heerenveen-Zuid

Vrijwilligersavond druk bezochtVrijdag 23 juni werd een leuke avond georganiseerd voor alle vrijwilligers van onze wijkgemeente Heerenveen-Zuid. De organisatie was in handen van de jeugdraad. De jeugdraad heeft jaarlijks een eigen afsluiting, maar vanuit de kleine kerkenraad kwam de vraag of het dit jaar iets breder aangepakt kon worden. Dat was natuurlijk geen probleem en zo werd iedereen uitgenodigd die vrijwilliger is, in welke mate dan ook. Dit resulteerde in ruim 100 aanmeldingen, die allemaal van harte welkom waren in de MFA in Oudeschoot. Na inloop met een kopje koffie of thee was er rond 19.00 uur een heerlijk en uitgebreid koud- en warm buffet van Plaza Snackpaleis. Dat liet menigeen smaken! De muzikale omlijsting werd verzorgd door duo Tekke & Lucia. Al snel zat de sfeer er goed in en leek iedereen in een opperbeste stemming. Alle aanwezigen, bedankt!
Foto’s van deze avond zijn te zien in het FOTOALBUM van wijkgemeente Heerenveen-Zuid.
De jeugdraad

‘Samen aan Tafel’ gaat met vakantie.

Vrijdag 9 juni is de laatste maaltijd van ‘Samen aan Tafel’ voor de vakantie.
Daarna gaan we weer los op 8 september a.s.
En de volgende data zijn ook al bekend: 13 oktober, 10 november en 8 december.
In de afgelopen periode hebben we elke maand weer kunnen genieten van een lekkere warme maaltijd en gezelligheid, met heel veel gasten.
Zo voor de vakantie is het goed om even terug te kijken en heel veel mensen en commissies te bedanken.
De Sionskerk voor het steeds weer beschikbaar stellen van de ruimte, het gebruik van de keuken, de verwarming enz.
Plaatselijk Belang en de commissie Parkeren voor hun mooie financiële bijdragen.
De feestcommissie voor het beschikbaar stellen van het vlees dat overgebleven was van de afsluitende barbecue bij het dorpsfeest. De buurtsuper die het vlees zo lang voor ons wilde bewaren in hun vriezer.
Alle vrijwilligers die zich inzetten als kokers, gastvrouw of commissielid.
En natuurlijk al die mensen die elke keer weer komen eten.
Al met al kunnen we terug kijken op een heel mooie periode.
Na de vakantie gaan we weer vol energie aan de slag. Tot ziens!

Pasen in de Sionskerk

Na een gezellig en smakelijk paasontbijt, met ruim 50 deelnemers, een prachtige paasdienst meegemaakt.
Mede dankzij de medewerking van de Lords Moor Singers.
Een ieder mag het weten:
De Heer is waarlijk opgestaan!
Alle foto's van deze dag staan in het FOTOALBUM

Liturgische schikking veertigdagentijd

In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. De berg is groot, machtig en sterk. Hij straalt kracht uit maar is ook plaats van stilte, van verwondering.
De berg is een dragend symbool en wordt in de schikking vormgegeven door middel van drie schijven van een boom.
In de schijven is de kracht van de boom nog te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht.
Sommige schijven hebben een barst. Deze barst herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan.
De jaarringen geven die groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.


Zondag 16 april;
Pasen


Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.
Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht breekt door het donker van de dood heen,
licht raakt ons aan, kom, sta op,
deel het leven, deel vertrouwen.
God van licht en leven in Jezus,
is de dood overwonnen,
in die kracht mogen wij staan.








Liturgische Schikking
Verpleeghuis Anna Schotanus.
PASEN












Zondag 9 april;
zesde zondag van de veertigdagentijd

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de schikking ligt een gekleurde doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over nederigheid.





Zondag 2 april;
vijfde zondag van de veertigdagentijd

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen.
Johannes vertelt over de zieke Lazarus.

In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen.
Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.






Zondag 26 maart;
vierde zondag van de veertigdagentijd


Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen.
Jezus opent ogen om te kunnen zien.




Zondag 19 maart;
derde zondag van de veertigdagentijd
Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.
In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt.
De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft


Zondag 12 maart;
tweede zondag van de veertigdagentijd

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden.
In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.




Zondag 5 maart;

eerste zondag van de veertigdagentijd


Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking.
Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele gloriosa – zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

ouderenmiddagen in Heremastate en Anna Schotanus


Door de Protestantse Wijkgemeente van Heerenveen-Zuid werd een gezellige middag voor
bewoners van Verpleeghuis Anna Schotanus, de Wente en de Sânhichte georganiseerd.
Een 50 tal gasten verzamelde zich in de kerkzaal.
Na welkom en zingen van een paar liederen uit het Liedboek was er een korte overdenking door ds. W. Bloemendaal met als thema "Ere wie ere toekomt"
naar aanleiding van Openbaring 5:1-14.
Daarna volgde een pauze met koffie / thee en een koek.

Er werden enkele stukjes opgevoerd en tussendoor was er luistermuziek gespeeld op het nieuwe orgel van verpleeghuis Anna Schotanus door Willem Kuipers (organist)
Uit volle borst zongen de aanwezigen mee met o.a. "Daar bij die waterkant" , "Wat gaan we doen met de dronken zeeman"
en "In een blauw geruite kiel". Tussendoor vertelde Bob Akkerman een verhaal: DE BOOT.

In weer een pauze kregen alle aanwezigen nog een glaasje fris met chocolaatje.
Helaas liet toen de techniek ons in de steek en kon het toneelstukje "Figaro" niet doorgaan maar dat bewaren we wel voor een volgende keer.
Irma van der Schaaf las nog een gedicht en zongen we ter afsluiting Lied 257 vers 1: Halleluja, eeuwig dank en ere.

De "artiesten" en vrijwilligers werden nog bedankt voor hun inbreng en kregen bloemen.
Hoewel het programma iets uitliep kunnen we terugkijken op een geslaagde middag.

Foto's van deze middag kunt u bekijken in het FOTOALBUM
De foto's van de ouderenmiddag in Heremastate kunt u ook vinden in het FOTOALBUM



19 februari: Top2000 dienst in de Sionskerk

En dan is het zover!! Zondagavond 19 februari is de aftrap van de Top2000 dienst- dienst georganiseerd door de missionaire werkgroep Heerenveen-zuid.
Ds. Gerard Rinsma heeft de leiding m.m.v. Rockband Grace.
Het is een volle bak en er hangt een verwachtingsvolle sfeer! Met 'Ik Kan het Niet Alleen' van De Dijk en 'Iedereen is van de wereld van Blof begint de dienst waarna de stemming er meteen goed inzit.
Er volgen nog vele bekende nummers zoals Halleluja (Leonard Cohen), Let it be (Beatles), In the name of Love (U2) en van Adele 'Make you feel my love'. Alle nummers staan
op de beamer en er wordt uit volle borst meegezongen en geklapt. We horen over dromen en luisteren naar de bekende woorden van ds. Martin Luther King 'I have a dream.'
We sluiten af met 'In Nije Dei' van De Kast! Een prachtige sprankelende dienst met na afloop vele enthousiaste reacties!
Meer foto's van deze dienst kun je vinden in het FOTOALBUM