Skip to content

Startzondag 17 september 2017 Sionskerk

Wat een top start!
Met het thema "een open huis?" en letterlijk een open kerk zijn wij gestart voor het nieuwe seizoen.
Voorganger was ds. W. Bloemendaal. Aan de dienst werkten mee: Engbert en Peter Braam.
Voor de jeugd was er KLIEDERKERK.
Een prachtige dag. Meer foto's kunt u bekijken in het FOTOALBUM

Vrijwilligersavond Wijkgemeente Heerenveen-Zuid

Vrijwilligersavond druk bezochtVrijdag 23 juni werd een leuke avond georganiseerd voor alle vrijwilligers van onze wijkgemeente Heerenveen-Zuid. De organisatie was in handen van de jeugdraad. De jeugdraad heeft jaarlijks een eigen afsluiting, maar vanuit de kleine kerkenraad kwam de vraag of het dit jaar iets breder aangepakt kon worden. Dat was natuurlijk geen probleem en zo werd iedereen uitgenodigd die vrijwilliger is, in welke mate dan ook. Dit resulteerde in ruim 100 aanmeldingen, die allemaal van harte welkom waren in de MFA in Oudeschoot. Na inloop met een kopje koffie of thee was er rond 19.00 uur een heerlijk en uitgebreid koud- en warm buffet van Plaza Snackpaleis. Dat liet menigeen smaken! De muzikale omlijsting werd verzorgd door duo Tekke & Lucia. Al snel zat de sfeer er goed in en leek iedereen in een opperbeste stemming. Alle aanwezigen, bedankt!
Foto’s van deze avond zijn te zien in het FOTOALBUM van wijkgemeente Heerenveen-Zuid.
De jeugdraad

Boottocht 2017 Heerenveen-Zuid.

Op woensdag 14 juni jl. lag in de haven van Heerenveen de Waterpoort weer klaar. Want ja het was weer de dag voor de bootreis van de 70 plussers van wijkgemeente Heerenveen-Zuid. Nadat iedereen de controle was gepasseerd en bleek dat er geen verstekelingen aan boord waren kon de reis beginnen. Of toch nog niet, Minne was er nog niet met een lift. Dus wachten geblazen maar er kon natuurlijk al we heel wat afgepraat worden tijdens het wachten. Uiteindelijk is alles weer goed gekomen en koos de boot het ruime sop. Ludze sprak een hartelijk woord van welkom aan alle opvarenden. Speciaal welkom was er voor Heleen Koekoek onze dominee vandaag, Lammert en Mirjam als muzikanten en Jan Zwep die 14 jaar deze bootreis heeft mee georganiseerd en vandaag als gast mee mocht.
En wat is dan het volgende onderdeel van het programma, juist koffie. Inmiddels was er ook al wat duidelijkheid over de route van vandaag.
We gingen richting Langweer. Onder een stralende hemel was het achterdek al gauw gevuld met zonaanbidders. Daar en binnen werd heel veel besproken, serieuze, maar ook vrolijke onderwerpen vlogen over de tafel. Inmiddels waren onze muzikanten aan hun muzikale rondreis begonnen. En zoals het hoort op zo’n dag met heel veel bekende liedjes. Dus meezingen geblazen, wat is er nog een zangtalent in onze wijkgemeente.
Inmiddels waren we in Langweer aangeland en daar stond de cateraar klaar om aan boord te komen. Aardappelen, groente van allerlei soort en een schnitzel die door de schipper persoonlijk op ieders bord werd gedeponeerd. Wat niemand voor mogelijk had gehouden, gebeurde nu: het was bijna stil aan boord, want er moest genoten worden van de maaltijd.
Daarna werd de reis hervat via het Sneekermeer, Uitwellingerga en de sluizen van Terhorne. De dames van de catering kwamen langs met thee en daarna als een extra verrassing ook nog met ijs. Grote sorbets, kleine ijsjes voor iedereen was er wel wat in de aanbieding.
Maar ja aan alles komt een einde en zo ook aan deze boottocht. Heerenveen kwam weer in zicht en dus was het uitstappen of hoe het van boord gaan ook maar heet.
Voor de bediening en de kapitein werd nog even met muts rondgegaan en het hartelijke dankwoord voor die mensen werd ondersteund met een warm applaus. En dit gold uiteraard ook voor de organisatie van de tocht.
Zeer terecht, het was prima voor elkaar. Volgend jaar maar weer!

Bedankt...

Bedankt al die vrijwilligers die zich deze keer weer hebben ingezet tijdens de actie op het kerkplein en tijdens de Open Kerk afgelopen pinkstermaandag. Of diegene die cake hebben gebakken of zich op een andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor deze actie. Het was hartverwarmend te ervaren dat wij als commissie op zoveel mensen mogen rekenen, die zich willen inzetten voor het slagen van deze actie. En dat de inzet van zovelen resultaat heeft gehad blijkt wel uit de prachtige netto opbrengst van € 3.400.00. Dit geweldige bedrag is bestemd voor de Voedselbank van Heerenveen.
Heel erg bedankt iedereen namens de werkgroep Diaconie en de Missionaire werkgroep.

Liturgische Bloemschikking Pinksteren


Schikking Sionskerk.


De Geest blijft niet alleen actief binnenin de mens (de cirkel), maar breekt naar buiten en gaat verder (de gerbera’s).
De Geest laat zich niet opsluiten in de mens.
De apostelen en alle andere leerlingen werden vervuld van de Heilige Geest.
Niet om het voor zichzelf te houden en verder te zwijgen, maar om het met luide stem door te geven.


Schikking Verpleeghuis Anna Schotanus.

‘Samen aan Tafel’ gaat met vakantie.

Vrijdag 9 juni is de laatste maaltijd van ‘Samen aan Tafel’ voor de vakantie.
Daarna gaan we weer los op 8 september a.s.
En de volgende data zijn ook al bekend: 13 oktober, 10 november en 8 december.
In de afgelopen periode hebben we elke maand weer kunnen genieten van een lekkere warme maaltijd en gezelligheid, met heel veel gasten.
Zo voor de vakantie is het goed om even terug te kijken en heel veel mensen en commissies te bedanken.
De Sionskerk voor het steeds weer beschikbaar stellen van de ruimte, het gebruik van de keuken, de verwarming enz.
Plaatselijk Belang en de commissie Parkeren voor hun mooie financiële bijdragen.
De feestcommissie voor het beschikbaar stellen van het vlees dat overgebleven was van de afsluitende barbecue bij het dorpsfeest. De buurtsuper die het vlees zo lang voor ons wilde bewaren in hun vriezer.
Alle vrijwilligers die zich inzetten als kokers, gastvrouw of commissielid.
En natuurlijk al die mensen die elke keer weer komen eten.
Al met al kunnen we terug kijken op een heel mooie periode.
Na de vakantie gaan we weer vol energie aan de slag. Tot ziens!

Pasen in de Sionskerk

Na een gezellig en smakelijk paasontbijt, met ruim 50 deelnemers, een prachtige paasdienst meegemaakt.
Mede dankzij de medewerking van de Lords Moor Singers.
Een ieder mag het weten:
De Heer is waarlijk opgestaan!
Alle foto's van deze dag staan in het FOTOALBUM

Liturgische schikking veertigdagentijd

In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. De berg is groot, machtig en sterk. Hij straalt kracht uit maar is ook plaats van stilte, van verwondering.
De berg is een dragend symbool en wordt in de schikking vormgegeven door middel van drie schijven van een boom.
In de schijven is de kracht van de boom nog te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht.
Sommige schijven hebben een barst. Deze barst herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan.
De jaarringen geven die groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.


Zondag 16 april;
Pasen


Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.
Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht breekt door het donker van de dood heen,
licht raakt ons aan, kom, sta op,
deel het leven, deel vertrouwen.
God van licht en leven in Jezus,
is de dood overwonnen,
in die kracht mogen wij staan.
Liturgische Schikking
Verpleeghuis Anna Schotanus.
PASEN
Zondag 9 april;
zesde zondag van de veertigdagentijd

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de schikking ligt een gekleurde doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over nederigheid.

Zondag 2 april;
vijfde zondag van de veertigdagentijd

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen.
Johannes vertelt over de zieke Lazarus.

In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen.
Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.


Zondag 26 maart;
vierde zondag van de veertigdagentijd


Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen.
Jezus opent ogen om te kunnen zien.
Zondag 19 maart;
derde zondag van de veertigdagentijd
Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.
In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt.
De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft


Zondag 12 maart;
tweede zondag van de veertigdagentijd

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden.
In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.
Zondag 5 maart;

eerste zondag van de veertigdagentijd


Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking.
Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele gloriosa – zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

ouderenmiddagen in Heremastate en Anna Schotanus


Door de Protestantse Wijkgemeente van Heerenveen-Zuid werd een gezellige middag voor
bewoners van Verpleeghuis Anna Schotanus, de Wente en de Sânhichte georganiseerd.
Een 50 tal gasten verzamelde zich in de kerkzaal.
Na welkom en zingen van een paar liederen uit het Liedboek was er een korte overdenking door ds. W. Bloemendaal met als thema "Ere wie ere toekomt"
naar aanleiding van Openbaring 5:1-14.
Daarna volgde een pauze met koffie / thee en een koek.

Er werden enkele stukjes opgevoerd en tussendoor was er luistermuziek gespeeld op het nieuwe orgel van verpleeghuis Anna Schotanus door Willem Kuipers (organist)
Uit volle borst zongen de aanwezigen mee met o.a. "Daar bij die waterkant" , "Wat gaan we doen met de dronken zeeman"
en "In een blauw geruite kiel". Tussendoor vertelde Bob Akkerman een verhaal: DE BOOT.

In weer een pauze kregen alle aanwezigen nog een glaasje fris met chocolaatje.
Helaas liet toen de techniek ons in de steek en kon het toneelstukje "Figaro" niet doorgaan maar dat bewaren we wel voor een volgende keer.
Irma van der Schaaf las nog een gedicht en zongen we ter afsluiting Lied 257 vers 1: Halleluja, eeuwig dank en ere.

De "artiesten" en vrijwilligers werden nog bedankt voor hun inbreng en kregen bloemen.
Hoewel het programma iets uitliep kunnen we terugkijken op een geslaagde middag.

Foto's van deze middag kunt u bekijken in het FOTOALBUM
De foto's van de ouderenmiddag in Heremastate kunt u ook vinden in het FOTOALBUM