Skip to content

Vredesweek 2019: 21 tot en met 29 september

Vredesweek 2019: 21 tot en met 29 september.
Thema: Vrede verbindt over Grenzen

Dit jaar organiseert de Ambassade van Vrede Heerenveen de volgende activiteiten.

Vrijdagavond 20 september 20.15 uur Vredesconcert in Trinitas dat in het teken staat van aandacht voor en vieren van de Vrede en Vrijheid. Uitvoering door koor en orkest van de Nederlandse Bach Academie en de koorscholen Roden Girl Choristers en Martini Jongenskoor
Zie voor meer informatie www.nederlandsebachacademie.nl.

Op zondagavond 22 september om 19.00 uur een Vredesbijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk, voorbereid door de liturgie commissie van de Raad van Kerken. Thema: Vrede verbindt over grenzen. Een avond van verhalen en een gesprek over een aantal indringende vredesvragen. Muzikale medewerking door een vocaal ensemble van het Apostolisch Genootschap.

Woensdagavond 25 september om 19.30 uur in het gebouw van het Apostolisch Genootschap een interactieve inleiding door Dion van den Berg, beleidsadviseur PAX, met
als thema: Hoe draag jij bij aan de vrede.
Hoe worden we ons bewust van gedachten en uitingen die polariserend, stigmatiserend, discriminerend e.d.zijn. En hoe op een dusdanige manier op maatschappelijke verschijnselen en gebeurtenissen te reageren die de vrede dichterbij brengt. Daarnaast meer inzicht in redenen, drijfveren, gevoelens die mensen kunnen aanzetten tot negativisme, agressie, zich afzetten tegen en geen verantwoordelijkheid nemen. Hoe daarmee om te gaan als je in contact bent met deze mensen.

Zaterdagmiddag 28 september om 14.30 (met inloop vanaf 14.15 uur) een Walk of Peace met als thema Vrede Verbindt. Begin en einde Wijkcentrum De Kempenaer.
Wandeling waarbij deelnemers vragen over het onderwerp 'vrede verbindt' krijgen die tijdens de wandeling met elkaar besproken kunnen worden.
Tijdens deze wandeling wordt een bezoek gebracht aan de Turkse Moskee. De Walk of Peace incl. bezoek aan de moskee duurt anderhalf uur, afstand ca. 3 km.

Vredesmarkt 28 september 16.00 tot 17.30 uur, terrein de Kempenaer.
Bij regenweer is de markt binnen, anders buiten op het plein. Hier presenteren zich organisaties die verbindingen tot stand brengen en bruggenbouwers zijn.

Aan de activiteiten van de Ambassade van Vrede Heerenveen werken mee:
Vluchtelingenwerk Heerenveen, Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
Apostolisch Genootschap Heerenveen en Raad van Kerken Heerenveen.

Trackbacks

Geen Trackbacks

Reacties

Geeft reacties weer als Lineair | Samengevoegd

Geen reacties

De auteur staat geen reacties toe op dit artikel