Skip to content

Ga voor ons uit …. Naam die ons duurzaam gaande houdt!

Ga voor ons uit …. Naam die ons duurzaam gaande houdt!
De stammen van het oude volk Israël hebben het al ervaren bij de uittocht uit Egypte, het: “ga voor ons uit”! Ook wij bidden erom of zingen ervan in de kerk en maken het mee in ons eigen leven: ‘de Naam die ons duurzaam gaande houdt’!

Als GROENE KERK is het 4e aandachtsdoel GELOOF & INSPIRATIE.
De Bijbel en de Leefregels, zoals de 10 geboden, zijn daarbij voor ons als Duurzame, Groene Gemeente en FairTrade Kerk hele belangrijke leidraden. In de ‘Groene Bijbel’ is Psalm 8 zo ongeveer het ‘groenste’!
Zie: Bijbelgenootschap/ groene bijbel.

In die bijbel-uitgave staan getuigenissen van een groot aantal natuurbewuste personen.

Zo zegt bij pag. 288 de heer Aart Vos -opruimer van andermans rotzooi- :
‘De aarde is ons toevertrouwd, zoals een kind je wordt toevertrouwd. Verzorgen en koesteren zou dan onze eerste neiging moeten zijn’.

En Ambrosius van Milaan (340-397 n.Chr.) schreef in ‘De Nabuthe 3’: ‘De aarde behoort aan allen toe en niet alleen aan de rijken’.

Deze blog begon met ‘voorgaan en gaande houden’. Dat er in de kerk en het gemeenteleven nog wel wat werk aan de winkel is zal duidelijk zijn.
Lees b.v. ook:
Een groene kerk, wat duurzaamheid betreft is er in de kerk nog een wereld te winnen.
Heeft u ideeën om ons daar bij voort te helpen, dan horen we dat graag. .

Vacature bij de Raad van Kerken Heerenveen

Aan het einde van dit seizoen zal de secretaris van de Raad van Kerken Heerenveen haar functie neerleggen na een lange staat van dienst.
Wij zoeken zo spoedig mogelijk een nieuwe secretaris om alle activiteiten die de Raad in Heerenveen organiseert ook in de toekomst doorgang te laten vinden. Om een goede overdracht van de werkzaamheden te waarborgen komen wij graag in contact met iemand die ook het belang ziet van de waardevolle samenwerking tussen de verschillende kerken in Heerenveen die in de loop van de afgelopen 50 jaar is opgebouwd.
Bent u iemand, of weet u iemand, die oecumenisch is ingesteld, goed kan organiseren en coördineren, handig is met mail en tekstverwerking, contacten kan onderhouden en niet gauw opgeeft? En die bovendien wel wat tijd heeft om in het bestuur van de Raad van Kerken te steken? Dan willen wij graag kennis maken met u of uw kandidaat.
Wilt u meer weten over wat de Raad van Kerken in Heerenveen zoal doet?
Kijk op onze website www.raadvankerkenheerenveen.nl. Het jaarverslag van 2018 staat integraal op de site.
Laat van u horen! Reacties kunnen naar de voorzitter Brigitte Spierings, b.spierings@planet.nl.

”GELD DAT STOM IS ……”, geldt dat wel?!

We kennen de waarde van geld. ‘Geld maakt gelukkig’ zeggen we ook. Geld is van waarde.
Gebrek aan geld kan veel ongeluk veroorzaken.

Als GROENE KERK is één van de duurzaamheidsdoelen om te bekijken hoe we met onze gelden omgaan:
- we geven aan goede doelen, waar de medemens beter van gaat worden.
- we stimuleren duurzame investeringen zoals OIKOCREDIT.
- we bevelen ‘schoner bankieren’ bij u aan.
- we doen aan FairTrade, eerlijke handel, eerlijke producten.


Geld is een instrument om te sturen, te kiezen, zo wel thuis, in de winkel en in de kerk.
Wie we zijn wordt mede bepaald door wat we met ons geld doen. We zijn wat we eten en wat we kopen.
Waar bankiert u? Met welke banken doen we, ook als kerk, zaken mee?

Zie als tip: https://www.hetkanwel.net/top-5-meest-duurzame-banken/ ,
of:https://top10-lijstjes.nl/duurzame-banken-nederland/ ,
en http://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/ .

Onze diaconie heeft al jaren een flinke som geld belegd bij OikoCredit.
Kijk ook eens wat uzelf kunt doen om op die manier gerechtigheid te bevorderen. En zoek je meer: https://www.oikocredit.nl/

Kent u de Stichting STRO ook? Van harte aanbevolen! .
Informatie via: www.socialtrade.nl , www.facebook.com/socialtrade ,
en bv. via www.youtube.com/SocialTradeOrg .

Vrijheidsmaaltijd op 5 mei

“Dona Nobis Pacem”.

Dat zongen we. In canon met behulp van het duo Myla. Die ‘we’ dat zijn zij die zondagavond 5 mei in Trinitas waren om niet alleen te zingen ”Geef ons vrede” maar er ook daadwerkelijk een begin mee te maken.
“Dona Nobis Pacem” zing je niet zo maar in drie partijen. Dat kunnen we niet en dat durven we niet. Maar we deden het wel! En het klonk! Fantastisch? Technisch volmaakt? Misschien niet, maar het was een beleving. Hartverwarmend.
Je kunt om vrede vragen, maar je kunt ook vrede geven. Dwars tegen alle wantrouwen in.


Triade de kleinere kerkzaal van Trinitas, was versierd met vlaggetjes en ingericht als feestelijke eetzaal.
De commissie, ingesteld door de Raad van Kerken en voor de helft bestaand uit Doopsgezinde dames, was vol verwachting.
Hoe zal het gaan?
Hoeveel mensen komen er?
Wat nemen ze mee?
Om zes uur bleek dat ze waren gekomen, jong en oud!
En ze hadden meegenomen.
De liturgietafel stond boordevol lekkers.Het landelijk comité 4 en 5 mei had ons initiatief gehonoreerd met speciale vrijheidsbekers en speldjes met als voorwaarde,
dat we voor de maaltijd gezamenlijke een toost zouden uitbrengen op vrede en vrijheid.

Ds. Anne-Meta riep ons dus op om zo samen het feest te beginnen.

Er werden herinneringen opgehaald, er werd gezongen en geluisterd naar muziek.

De vrede werd gepraktiseerd en de tijd liep volledig uit de hand.
Ook degenen die drie kwartier te laat kwamen, werden gastvrij
onthaald en tot hun verrassing getrakteerd op spijs en drank.
En daarvoor zij ieder dank!
Zo ook de gastkerk die op feestelijke wijze haar medewerking verleende.

Namens de Raad van Kerken
Siep van der Zee.

“…Ooit zal het vrede zijn…”

“…Ooit zal het vrede zijn…”
Dat was het zeer toepasselijke thema bij de kerkdienst op Bevrijdingszondag 5 mei in de Sionskerk in Heerenveen-Zuid.
Deze bijzondere dienst werd geleid door ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
en de Chr. Brassband Advendo, o.l.v. dirigent Chris te Hennepe, zorgde voor de muzikale ondersteuning en begeleiding.
We zongen liederen over vrede, zagen een filmpje over de bevrijding van ons land in 1945 ,
maar ook indringende beelden van de oorlog in Syrië: we vroegen ons af wanneer zij hun bevrijdingsdag mogen vieren…..
Vóór in de kerk stond de zgn. Vredesmuur en ds. Kobes nodigde de kerkgangers uit om de bij binnenkomst uitgedeelde enveloppen ( met daarin een pen ) te beschrijven met een woord of een gedachte die bij je opkomt als het om begrippen als oorlog en vrede gaat.
De beschreven enveloppen werden ingezameld en op de Vredesmuur geplakt.
Ds. Kobes las daarna een aantal van deze teksten voor, de foto geeft hiervan een kleine impressie.

Ook de kinderen van de Kindernevendienst hebben tijdens hun eigen dienst ook erg hun best gedaan :
op vlaggenlijnen hebben ze hun eigen woorden over het thema oorlog en vrede geschreven.


Onder het slotlied werd de Vredesmuur, helemaal volgeplakt met de op de enveloppen geschreven teksten, naar de hal gebracht.
Veel kerkgangers hebben bij het verlaten van de kerk nog even bij de Vredesmuur met teksten gekeken.
We kunnen terugzien op een bijzondere dienst, op een bijzondere dag!

Werkgroep Eredienst Prot. Wijkgemeente Heerenveen-Zuid.