Skip to content

Terugblik Kerstnachtdienst Skoattertsjerke 24-12-2018

“…Wees niet bang…”, dat was het centrale thema in deze dienst.
In de eerste twee hoofdstukken van het Lucas-evangelie lezen we dat een engel namens God een bericht aan Zacharias, aan Maria en aan de herders brengt.
En elke keer gaat die boodschap vergezeld van de woorden: “…Wees niet bang…”.
Maar er is vandaag de dag nog zoveel om bang voor te zijn, er is zoveel dat ons angst aanjaagt.
Op de liturgietafel was met “stenen” een begin van een muur van angst opgebouwd.
Op verschillende plekken in de kerk bleken nog tien “stenen” te liggen, met daarop begrippen die met bang en angst te maken hebben.
Ds. Bloemendaal vroeg de kerkgangers die stenen te laten zien, ze werden bij de andere “stenen” op de tafel gelegd en zo ontstond er een “muur van angst.”Aansluitend op het bouwen van deze muur zongen we :

Een muur van angst, stenen vol zorgen,
duistere nacht – geen enkel licht.
Mens zonder hoop – geen zicht op morgen,
door angst en vrees gaan deuren dicht.

Maar het wordt Kerst! De geboorte van Jezus zet alles op z’n kop!
Bang zijn en angst hebben zullen niet het laatste woord hebben!
Daarom hebben we de muur van angst afgebroken en een nieuwe muur gebouwd,
met als basis “stenen” met de tekst “muur van hoop”.
Deze “muur van hoop” hebben we verder opgebouwd van “stenen” waarop de tekst :
“…Want in de stad van David is een Redder geboren…”We hebben de uitwerking van het thema “…Wees niet bang…” afgesloten met het zingen van de volgende woorden :

Stenen vol hoop, muur vol vertrouwen,
God zond zijn Zoon voor ons op aard.
Hij zal zijn plan voor ons ontvouwen,
is onze liefde meer dan waard.
Immanuël : Ja, God is met jou,
zo klonk toen eens Gods woord :
nog wordt die stem gehoord.

Liturgische schikking Kerst Sionskerk en Anna Schotanus

Thema: Licht op aarde in een mens Kleur: wit

Licht breekt door
in het duister van de nacht
en straalt in een klein kind,
in een kleine stad.

Een kind
dat als Licht van de wereld
op aarde verschijnt,
als een kiem van nieuw leven
in het Licht van de Ene

Eeuwige, kwetsbare,
brood voor ons.
Schenk ons ogen
voor dit Licht
opdat ook wij stralen.

Licht van ons leven,
geschonken in een kind,
richt ons kijken,
leer ons zien,
beschouwen en doen.Liturgische schikking 4e Advent

De ontmoeting
Kronkeltakken als symbool van onrecht en verlatenheid.
Kaapse viooltjes als symbool van bescherming en ontferming.

Als twijfel ons raakt
als wij roepen om de ander
om trouw en ontferming
Ontsteek dan het licht van de vierde kaars.
Licht sta ons bij en leid ons naar
de ontmoeting en het nieuwe begin.

Opening ontvangsthal Sionskerk 12-1-2019


Het heeft veel langer geduurd maar dan heb je ook wat. Zo langzamerhand naderen we het eind van de verbouw van de hal van de Sionskerk. Een heel ander binnenkomen met veel licht en veel uitnodigender dan de oude hal. Stapje voor stapje hebben wij de verandering kunnen zien en kreeg de hal steeds meer de uitstraling die we voor ogen hadden.
Is alles nu klaar ? Nee, nog niet ! Hier en daar moeten de puntjes nog op de i gezet worden en dient zich het volgende project aan namelijk: het aanpassen van het parkeerterrein. Hier wordt nu over nagedacht en er worden plannen gemaakt.
De opening van de nieuwe hal willen wij vieren in het weekend van 12 en 13 januari .
Op zaterdagmiddag 12 januari om 14.00 uur willen wij dat officieel doen en daarbij het dorp betrekken.
Op zondagmorgen 13 januari na de dienst willen wij dat vieren en s’avonds is er dan een Top 2000 dienst.

Groet namens de wijkkerkenraad Stoffel Baas.

Kerstmis en duurzaamheid

Wat hebben Kerstmis en duurzaamheid met elkaar te maken? U denkt hierbij mogelijk aan de wijze waarop we Kerstmis vieren.

Hoe zit het met de milieuvriendelijkheid van de kerstboom? Hoe bereiden we een milieuvriendelijk kerstdiner? Hoe besteden we onze wintervakantie? Allemaal vragen die nu aan de orde zijn en die alles te maken hebben met Kerstmis en met duurzaamheid.
Toch wou ik het over iets anders hebben, over de geboorte van Jezus Christus, over de menswording van God. Wat betekent dat voor de schepping?
Wij zien de schepping als een kostbaar geschenk. De schepping is het werk van God. Hij heeft haar aan ons gegeven.
Het gaat nog verder: ook wij zelf zijn schepping. Wij maken deel uit van de door God geschapen werkelijkheid. Hij heeft ons het leven gegeven. Dat alles heeft in een lange geschiedenis van miljarden jaren plaatsgevonden: vanaf het begin tot op de dag van vandaag. En dan nu KERST: Gods Zoon wordt mens. De Schepper wordt schepping. Zijn liefde voor het werk van zijn handen is zo groot dat Hij zich er concreet mee verbindt en er deel van wordt. Nu is de schepping niet meer alleen datgene wat Hij gemaakt heeft. Nu heeft Hij zich er onlosmakelijk mee verbonden. De Schepper is opgegaan in zijn schepping. “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” (Joh 1,14)

En wil je praktische tips voor deze dagen? Zie: https://www.duurzaamthuis.nl/tien-tips-voor-duurzame-kerstdagen , en https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/vijf-tips-voor-een-groene-kerst en ook tips om ADVENT te vieren: https://visie.eo.nl/2017/12/7-tips-om-advent-te-vieren-in-je-gezin/

Volg de Ster...Jozef en Maria op reis naar Bethlehem

Jozef en Maria namen ons, in de mooi versierde Sionskerk, mee op reis naar Bethlehem.
Een zware reis omdat Maria in verwachting was. Het lukte Jozef niet een ezel te vinden maar gelukkig...er was een rolstoel aanwezig.
Wat fijn dat ze onderweg zoveel lieve mensen (engelen) tegen kwamen. Van de één kregen ze een dekentje, een ander gaf een flesje water of een kussen om op te zitten...
ook was er iemand die, toen Jozef was gevallen, een pleister op zijn broek kwam plakken !
Het was een lange reis. In Bethlehem was het druk en waren alle hotels vol geen slaapplek meer te vinden. Hoe moest dat nu?
Gelukkig was er nog een schuurtje waarin ze mochten slapen.

Die nacht werd het kindje Jezus geboren.
En bij een geboorte is er altijd kraamvisite. Eerst kwamen er herders. Ze hadden van engelen gehoord dat Jezus was geboren en dat ze Hem konden vinden door de ster te volgen. Daarna kwamen ook enkele koningen en koninginnen. Het feest was compleet.Tussen alle hoogtepunten door zongen we samen, met de muziekband Tjapie, bekende kerstliederen. Het gezamenlijk muziek maken, met verschillende muziekinstrumenten, viel bij iedereen erg in de smaak.
Door de rockband van Ateliers Majeur was het feest compleet. Zij speelden de sterren van de hemel. Geweldig wat waren ze goed ! Het bleef nog lang onrustig in de Sionskerk.

Organisatie: Zorgpastoraat.nl -- Voor meer informatie: info@zorgpastoraat.nl

Symboliek bloemschikking 2e Advent

nieuw begin
Hangende berenklauw als symbool dat alles wat Gods bedoeling onderdrukt, omgekeerd wordt. Cyclaam staat bekend als de Mariabloem, zij draagt het leven. De vlekken op het blad zijn voorboden van de vroegtijdige dood van haar zoon.
Als wij in onrecht uitzien naar
Omkeer
Respect
Verzoening
Ontsteek dan het licht van de tweede kaars.
Licht sta ons bij en leid ons
Naar geloof in een nieuw begin.

Weggooien? MOOI NIET! Repair Café helpt.

Teveel spulletjes belanden tegenwoordig bij het afval wanneer ze nog lang niet versleten zijn. Soms is er alleen maar een draadje los of een zekering kapot. Dan is het met een kleine ingreep door de mannen zo weer gefikst. UW APPARATEN EN SPULLETJES ZIJN EEN 2e LEVEN WAARD!

Het REPAIR CAFE vindt u in TRINITAS, elke 1e en 3e woensdag van de maand.Zie: www.repaircafeheerenveen.nl .


Het reparatiewerk zelf is gratis, er moet voor nieuwe onderdelen worden betaald.

REPAIR CAFE is goed voor het milieu en voor uw portemonnee. De afvalberg wordt er mee verkleind, en er wordt op grondstoffen en materialen bespaard. REPAIR CAFE is een begrijpelijk en praktisch voorbeeld, en staat daarmee aan de basis van de circulaire economie.
Daarnaast kunt u bij het ONTSPULLEN uw goede 2e handse inboedel, kleding, gereedschappen, apparatuur en wat af niet meer, inleveren bij kringloopwinkels bij u in de buurt. U kent ze vast wel!
WARM AANBEVOLEN! GAAN DOEN!Categorieën: Groene Kerk