Skip to content

De tijd terugzetten? Het roer om? Ja: VOORUIT KIJKEN!

Het wordt herfst, de bladeren vallen, en zo voorts. Tijd om terug te kijken, of toch vooral ook al weer vooruit? Beide is nodig voor ‘duurzaamheid’, ‘een circulaire maatschappij inrichting’ en ‘het milieu’.
Jonathan Sacks zegt het als volgt:
“In het huidige religieuze en politieke klimaat is het van groot belang dat wij onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor medemensen en de samenleving als geheel”.
Zijn boek ‘EEN GEBROKEN WERELD HEEL MAKEN’ is een aanrader. Zie ook bouwsteenboekje 2018-2019 blz. 25.