Skip to content

NIEUWS VAN DE WEEK: Scheiden in de kerk

Het echtpaar Gijs en Goede Bak-Vuil maakt het nu eindelijk openbaar, ook al omdat de kerk er om heeft verzocht: `We gaan scheiden. We hielden elkaar jarenlang stevig vast, door dik en dun, in goede en kwade dagen, maar dat kan nu niet langer! Je mag bij ons in de keuken komen kijken, we hebben niets meer te verbergen! We zijn uit elkaar`!

Er wordt in de keuken van onze kerken, op aangeven van het ´management´, nu afval gescheiden, in ´rest´ en ´groen´, zoals ons dat betaamt als GROENE KERK. Daarvoor zijn nu twee aparte bakken geplaatst. Het is even wennen, maar het gaat best lukken, zo´n scheiding!
We zijn samen ´Groene Kerk´. Draag het ook uit en lever ons s.v.p. ideeën aan!Categorieën: Groene Kerk

Het ontruimen van het Kerkplein

Maandag 24 september zijn 12 vrijwilligers de hele dag druk geweest met het ruimen van de tegels van het kerkplein en met de tuin van Pastor van Brug.
Hierbij een foto-impressie


Liturgische bloemschikking Startzondag 23 september 2018Samenbinden
Twee rozen en drie stammen
Je gedragen weten door geloof, hoop en liefde, of zo je wilt door Vader, Zoon en Geest: drie berkenstammen, samen gebonden met band, vormen de basis.
De witte roos is door haar schoonheid en geur een symbool van liefde.
De groene slinger verbindt het geheel.

Een mens,
een tochtgenoot
die lief en leed deelt,
die ruimte schept
voor eigen leven.
In vertrouwen
samen en alleen
vrucht dragen,
samen binden,
woord en antwoord zijn.
Daar bloeit liefde.

ACTUEEL: Natuur en milieu-problemen niet doorschuivenIn de net uitgesproken Troonrede zegt koning Willem Alexander:

`Net als met andere problemen mag ook de huidige milieu-problematiek niet worden afgeschoven op de volgende generatie`!

En daar heeft hij, namens de regering, groot gelijk in! Dus, aanpakken en vanaf vandaag beginnen!
We zijn samen ´Groene Kerk´. Laat ons weten waarmee je aan de slag wilt gaan!Categorieën: Groene Kerk

Echte winst is wat anders dan geld verdienen


`Welvaart is meer dan winst´ betoogde Volkert Engelman op Scheppingsdag 04 sep. j.l. in zijn Duurzame Troonrede. Hij zegt o.a.:
Maar ondertussen is het Nederlandse platteland dood, zoals een bekende natuurschrijver onlangs zei. De insecten zijn verdwenen en de regenwormen trekken zich diep in de hard geworden grond terug. Er heerst een diabetesepidemie. Kate Raworth beschrijft in haar boek 'Doughnut Economics' het economische systeem dat we gecreëerd hebben als een koekoeksjong dat zich in de samenleving heeft genesteld en parasiteert op de mensheid en de planeet. We denderen blind door Raworth's planetaire grenzen en sociale tekortkomingen heen. Daarmee ondermijnen we ons vermogen om in de toekomst te produceren. We lijken op een winstverslaafde junk die in zijn roes zijn eigen vitaliteit afbreekt.
Wilt u het hele stuk lezen, ga dan naar: https://www.trouw.nl/groen/duurzame-troonrede-2018-alles-draait-om-winst-maar-laten-we-dan-wel-netjes-rekenen~a87fe24b/
en https://evolutiegids.nl/kate-raworth-nieuwe-economie/
of bijvoorbeeld ook: https://destaatvandeboer.trouw.nl/