Skip to content

19-3-2018 oer it libben en it wurk fan Fedde Schurer

“…. As in mosk yn it sân…..”.

Maandag 19 maart was dit het thema voor een avond in de Sionskerk over Fedde Schurer. Deze datum was bewust gekozen omdat Schurer vijftig jaar geleden, 19 maart 1968, is overleden. Een programma dus over het leven en het werk van Fedde Schurer. Deze avond was georganiseerd door de taakgroep Eredienst van de Sionskerk.
Medewerking werd verleend door het Kwartettekoar onder leiding van Hindrik van der Meer. Met muzikale begeleiding van Akkelyn Bouma, fagot. Anneke Dijkshoorn, fluit en Johannes de Graaf aan de piano. En declamatie door Tjitske Rinsma.
Een mooi aantal bezoekers werd welkom geheten namens de taakgroep Eredienst door Bob Akkerman. Tevens gaf Bob een toelichting op het programma. In blokjes van vier werd een overzicht gegeven van het leven en werken van Schurer. Het koor zong dan een aantal liederen en Tjitske Rinsma las elke keer een gedicht voor. Dit alles dan in het echte Fries van Schurer.
Bob Akkerman startte de avond met het leven van Schurer in Vogelvlucht. Daarna zong het koor een aantal liederen van Schurer. De muziek hiervoor was gecomponeerd door de dirigent Hindrik van der Meer. Er was ook nog een geluidsfragment te horen over een gesprek met Fedde Schurer.
Het volgende blokje werd geopend door Bob met Fedde Schurer: de onderwijzer. Bij sommige van de liederen mocht de zaal meezingen en daarvan werd volop gebruik gemaakt. Dit blokje werd afgesloten met de topper “It feintsje fan Menaam”. Onnodig te zeggen dat dit door iedere aanwezige het welkbekende refrein uit volle borst mee werd meegezongen. Dit ging dan als volgt: “No ja, no ja, Want sin en wille is mear as jild yn bosk en iepen fljild”. Volgens mij is dit na afloop nog wel in veel huiskamers nog eens herhaald.
Na de pauze vervolgde Bob met Fedde Schurer: de Politikus. En het laatste blokje was Fedde Schurer: dichter en schrijver. Hierbij werd een overzicht gegeven wat er zoal uitgegeven was met werk van de dichter en schrijver.
Het laatste vers dat Tjitske las was “Ferkeard besteld”, verkeerd bezorgd. Dat gold niet voor de bezoekers van deze avond. Die waren echt op hun plaats. Want iedereen heeft volop kunnen genieten van alles wat hier werd gebracht. Een daverend applaus was dan ook een terechte beloning voor iedereen die aan de voorbereiding en de uitvoering had meegewerkt.

Enkele foto's van deze avond kunt u vinden in het FOTOALBUM

Trackbacks

Geen Trackbacks

Reacties

Geeft reacties weer als Lineair | Samengevoegd

Geen reacties

De auteur staat geen reacties toe op dit artikel