Skip to content

Cantatedienst 26 november 2017

Uitgaande van de Raad van Kerken wordt er op
zondagavond 26 november a.s. om 19.00 uur in de Rooms Katholieke kerk een cantatedienst gehouden. Uitgevoerd wordt de cantate:

“Ich hatte viel Bekümmernis” - Johann Sebastian Bach.

De cantate heeft een bijzonder troostend en ontroerend karakter en past dan ook heel goed bij deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. In samenwerking met de liturgiegroep van de Protestantse gemeente Heerenveen zal er in deze dienst weer gelegenheid worden geboden om overleden dierbaren te gedenken.
De cantate wordt uitgevoerd door Projectkoor Collegium Vocale Fryslân met als solisten Ginet Tuinder (sopraan) en Jeroen Helder (tenor). De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Barokorkest Florilegium Musicum. Het geheel staat onder leiding van Gerben van der Veen. Voorganger in deze dienst is pastoor Jan Alferink.

De uitgangscollecte is voor de bestrijding van de onkosten van deze viering.

Trackbacks

Geen Trackbacks

Reacties

Geeft reacties weer als Lineair | Samengevoegd

Geen reacties

De auteur staat geen reacties toe op dit artikel