info

Lezingenavond(en) door prof. Dr. A. Bruggink: ‘Naar 10 miljard duurzame mensen?’

Bouwsteen 3:
Lezingenavond(en) door prof. Dr. A. Bruggink:
‘Naar 10 miljard duurzame mensen?’


Hierbij presenteren wij u de derde lezing van het seizoen Door Dr. A. Bruggink.

De grote groei van de wereldbevolking is er weliswaar uit, maar
de bijna 8 miljard van nu zullen tegen 2050 toch wel 10 miljard zijn
geworden. Wij staan voor de uitdaging van een duurzame en
harmonieuze samenleving met 10 miljard mensen, met voldoende
energie, grondstoffen, voedingsmiddelen en onderwijs voor iedereen.
Wetenschap en technologie hebben voldoende mogelijkheden in huis om
die duurzame doelen te bereiken. Er is al een begin gemaakt, maar we zijn
er nog lang niet. Moeten we nog drastischer te werk gaan? Bijvoorbeeld
door de eerste twee van de Tien Geboden om te keren? Ze zijn immers toch
gelijk. Hoe zou de wereld er uit hebben gezien als door de eeuwen heen was
gepredikt: het eerste en grote gebod is: “Hebt Uw naaste lief als U zelf en
het tweede daaraan gelijk is…….. “
In 2 avonden kan er uitgebreid op deze materie worden ingegaan. De heer
Bruggink zal gedurende de 1e avond een met een indelingsvoorstel komen.
Dhr. Alle Bruggink is gepensioneerd hoogleraar en oud medewerker van
DSM. Hij is actief op het gebied van duurzaamheid en de ontwikkeling van
de groene economie. Hij is bekend om zijn prikkelende visies op de raakvlakken van wetenschap, geloof en maatschappij.
Data: 11 en 12 februari 2020 (bij voorkeur voor beide data inschrijven).
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Trinitas
Kosten: geen/koffie en thee tijdens de lezing zijn voor eigen rekening
Contact: Commissie Duurzaamheid / taakgroep Groene Kerk,
Marion Bloemendaal
e-mail: of tel. 06-23877220 en/of
Dick Kleinhesselink
e-mail: of tel. 0513-62950
Alle datums11-02-2020 19:30
12-02-2020 12:00