info

Groene Kerk
fairtrade kerk
wij zijn een groene kerk logo transparant


Uitnodiging GroeneKerkendag 2019

groen kerkdsg 2019

Blog:  DICK KLEINHESSELINK
30 nov.2018


JAARPLAN SEIZOEN DOELEN 2018-2019 / Cie DUURZAAMHEID PG-Heerenveen Mission statement van de Protestantse Gemeente Heerenveen (van zomer 2017) stelt: een diaconale instelling, leefwijze en betrokkenheid. Bij sleutelwoord nr.3 staat: BEWOGENHEID: “
vanuit het evangelie willen we betrokken zijn bij mensen en bij de aarde, die ons is toevertrouwd”.
Doelstelling van de Cie-Duurzaamheid (Groene en FairTrade Kerk Prot. Gem. Heerenveen):

We zijn een aanjaaggroep en ‘luis-in-de-pels’, een TAAKGROEP, in het leven geroepen door de diaconie/CvD (in 2012/13), die ideeën signaleert, ventileert, oproept en aanreikt. En die bij de beide wijkgemeenten (= leden met haar bestuurders) bewustwording en actie hoopt te bewerkstellingen voor wat betreft verantwoorde (circulaire) bestedingen, houdbare duurzaamheid, milieu, zorg voor Gods’ Schepping en dergelijke. We hanteren daarbij o.a. de 6 ‘werkvelden’ van de Groene Kerk actie.

Terwijl het nieuwe kerkelijke seizoen al even is begonnen komen we tot het volgende jaarplan:

 
Jaarplan 2018-2019 (12 maanden-doelen):

1)      Regelmatig informeren van
 kerkleden op het gebied van Duurzaamheid (De Kern / de website en (web-)blogs activiteiten Prot.gem. Heerenveen),     
2)      Regelmatig aandacht vragen voor Duurzaamheid rondom beheer van de gebouwen en terreinen bij bestuurders en beleidsmakers van de wijkgemeenten Trinitas en Hrnvn-Zd.                                                                         

3)      contacten onderhouden met Repair Café, en Duurzame Maaltijdengroep, en anderen, zoals ook deelnemen in de FT-stuurgroep burgerlijke Gemeente Heerenveen, o.d.,
4)      uitwerken van de 3 activitei
ten voor het winterseizoen, zoals genoemd in het Bouwsteen-gidsje 2018-2019. En mogelijk ook nog andere activiteiten of acties inlassen.                                             
5)      samen met voorgangers o.a. aandacht in preken voor vieringen rondom ‘de Scheppingszondag’, ‘het Jubeljaar’, bv. te verwerken op Bid- en Dankdag, of andere kerkelijke ‘vierdagen’.  

6)      Opnieuw contact zoeken met Jeugd/C4Y en Jeugdkerk-Zuid over iets met ‘milieu’. 

7)      Kijken naar mogelijkheden voor het terrein en de tuin rondom Trinitas en Sionskerk          (plannen?) om aandacht te vragen voor een grotere biodiversiteit, zoals bv.: vlinders-, bijen en insecten. Denk aan sedum- of houtsnipper dak, en meer lavendel.

8)      In het algemeen: aandacht vragen voor meer (coöperatieve) zonne-energie, energie-besparing en bewustwording. Daarvoor enthousiaste vrijwilligers, en deskundigen, traceren en die (6)weken laten meedenken. Nb: denken om contact zoeken met beleidmakers, de CvKR en ‘de buurt? ‘, en beide wijkgemeenten (kerkleden).

9)      Aankaarten van kerkelijk duurzaam sparen en beleggen,  gesprekken over bewuste(re) spaarrekeningen en eerlijk(er) bankieren.


Aan het begin van het winterseizoen 2018-2019 bestaat de Taakgroep uit de volgende leden: Martha Veldboom (diaken), Mathijs Langenberg (diaken), Roel Nijwening (lid / Repair Café) Wim Bloemendaal (adv./ondersteuning) en Dick Kleinhesselink (samenroeper).

                                                                                                                                                                         
Cie-DUURZAAMHEID Prot.Gem. Heerenveen / Dick K / definitieve versie dd. 30 nov.2018