Skip to content

Boottocht Wijkgemeente Trinitas op 15 juni 2017

Boot gemist??
Donderdag 15 juni 2017. Een strakke blauwe lucht. Vandaag is de boottocht van PKN Heerenveen wijk Trinitas en de buitendorpen.
Er zal gevaren worden met de rondvaartboot “De Waterpoort” uit Sneek, die afgemeerd ligt aan de kade van de Industriehaven Kanaal Noord in Heerenveen. Om 8.20 uur arriveren de eerste gasten. Zij worden hartelijk begroet door Margreet, Mieke, Ietsje, Jaap en Nelleke. Er stappen 144 passagiers aan boord. Sommigen zijn slecht ter been en worden ondersteund, zodat zij niet tussen wal en schip vallen. Voor wijk Trinitas zal Ds. Pieterjan de Buck inschepen en voor buitendorpen zijn dit Ds. Eize van der Sluis en pastor Koos Dijkshoorn. Om 9.00 uur gaan de trossen los.
De tocht begint in het Heerenveens Kanaal, langs het Industrieterrein en Jachthaven De Welle.
Aan de oevers staan waterplanten en daarachter zijn weilanden waarin vee loopt te grazen. Een zwerm zeemeeuwen vliegt over.
De tocht gaat via de Goingarypster Poelen en de Terkaplester Poelen langs het Kameleondorp. Bij Terhorne komt het schip in het Prinses Margrietkanaal, de hoofdvaarweg van Groningen naar Amsterdam. Dit kanaal loopt dwars door het Sneekermeer. Het is aan de Noordzijde afgescheiden door een sluis, die vrijwel altijd openstaat en waar het schip doorvaart.
Het water spat omhoog tegen de zijkanten van het schip waardoor er deining (reuring) ontstaat.
De ene passagier vaart mee een omdat hij/zij een dagje uit wil, andere mensen ontmoeten en een ander om even alles te vergeten en rust te vinden of over het water te turen.
Sommige mensen zijn in gesprek met elkaar, anderen zitten in de zon op het achterdek. Er wordt gepraat en geluisterd. Over alledaagse dingen in je leven, vreugde, verdriet, een onzekere toekomst. Opeens een arm om je heen in een troostend gebaar.
In Sneek wordt er afgemeerd aan de Oosterkade. Wie de boot in Heerenveen gemist heeft, kan hier nog opstappen. Het eten wordt aan boord gebracht door de cateraar. Voor het eten wordt een zegen gevraagd en een stukje uit de Bijbel gelezen in het Nederlands en in het Fries. Na de maaltijd wordt er een dankgebed uitgesproken.
Dan is er voor wie dat wil gelegenheid voor een wandeling in Sneek. De één gaat even shoppen, een ander zoekt drabbelkoeken, pakt een terrasje of loopt naar de oude Waterpoort , die dateert uit het jaar 1663.
Om half drie is iedereen weer aan boord en worden de trossen losgegooid.
Het schip vaart over de Houkesloot, langs verschillende recreatiehavens richting Het Sneekermeer.
Er varen zeilboten, skûtsjes en recreatiebakken met een punt. Kleine zeilbootjes met kinderen, voorzien van een zwemvest.
Ondertussen steekt een stevig windje op. Witte koppen op de golven die schitteren in de zon alsof er parels omhoog spatten. Aan boord gaat het er vrolijk aan toe. Lammert en Myrian spelen accordeon en Eize op zijn gitaar. De bekende liedjes worden meegezongen.
De boot vaart alweer richting Heerenveen. In de verte, verscholen tussen de bomen zie je de Kapelle in Haskerdijke. De haven is alweer in zicht. Het schip wordt afgemeerd. De passagiers worden uitgescheept en nemen afscheid, de een met een hand en een ander met een knuffel. Het was een fijne dag. Een dag vol parels. Parels in Gods hand.
Boot gemist? In 2018 zijn de data woensdag 13 juni en donderdag 14 juni. Alvast noteren.
Namens de boottochtcommissie
Alle foto's van deze dag staan in het FOTOALBUM
Verslag; Mieke van Ginkel-Karsemeijer. Foto: Nelleke de Raaf-Baijense


Zie ons Team naar Reddingmuseum in Den Helder

Zaterdag 24 juni vormde de afsluiting van het seizoen Zie ons Team. Het thema was Travel en de reis voerde naar Den Helder. Met totaal 19 personen gingen we op bezoek bij het Reddingmuseum. Aangezien het ook Sail was en tevens de Marinedagen werden georganiseerd, was het extra druk. Ca 10 km voor Den Helder moesten we overstappen in een pendelbus die ons naar de gezellige drukte bracht. Vervolgens moesten we nog een stevige wandeling maken, waarna we bij het museum kwamen. Een mooi interactief museum waar de kids hun eigen gang konden gaan. Een aantal belandde zelfs in de top 10 van beste redders! Zowel in het museum als buiten was dus genoeg te beleven zodat de tijd voorbij vloog. Tot slot natuurlijk nog even langs de Mac om het compleet te maken. Al met al een geslaagde dag! Bekijk de foto’s in het FOTOALBUM of op de facebookpagina van de kerk.
Jan Ots

Vrijwilligersavond Wijkgemeente Heerenveen-Zuid

Vrijwilligersavond druk bezochtVrijdag 23 juni werd een leuke avond georganiseerd voor alle vrijwilligers van onze wijkgemeente Heerenveen-Zuid. De organisatie was in handen van de jeugdraad. De jeugdraad heeft jaarlijks een eigen afsluiting, maar vanuit de kleine kerkenraad kwam de vraag of het dit jaar iets breder aangepakt kon worden. Dat was natuurlijk geen probleem en zo werd iedereen uitgenodigd die vrijwilliger is, in welke mate dan ook. Dit resulteerde in ruim 100 aanmeldingen, die allemaal van harte welkom waren in de MFA in Oudeschoot. Na inloop met een kopje koffie of thee was er rond 19.00 uur een heerlijk en uitgebreid koud- en warm buffet van Plaza Snackpaleis. Dat liet menigeen smaken! De muzikale omlijsting werd verzorgd door duo Tekke & Lucia. Al snel zat de sfeer er goed in en leek iedereen in een opperbeste stemming. Alle aanwezigen, bedankt!
Foto’s van deze avond zijn te zien in het FOTOALBUM van wijkgemeente Heerenveen-Zuid.
De jeugdraad

Boottocht 2017 Heerenveen-Zuid.

Op woensdag 14 juni jl. lag in de haven van Heerenveen de Waterpoort weer klaar. Want ja het was weer de dag voor de bootreis van de 70 plussers van wijkgemeente Heerenveen-Zuid. Nadat iedereen de controle was gepasseerd en bleek dat er geen verstekelingen aan boord waren kon de reis beginnen. Of toch nog niet, Minne was er nog niet met een lift. Dus wachten geblazen maar er kon natuurlijk al we heel wat afgepraat worden tijdens het wachten. Uiteindelijk is alles weer goed gekomen en koos de boot het ruime sop. Ludze sprak een hartelijk woord van welkom aan alle opvarenden. Speciaal welkom was er voor Heleen Koekoek onze dominee vandaag, Lammert en Mirjam als muzikanten en Jan Zwep die 14 jaar deze bootreis heeft mee georganiseerd en vandaag als gast mee mocht.
En wat is dan het volgende onderdeel van het programma, juist koffie. Inmiddels was er ook al wat duidelijkheid over de route van vandaag.
We gingen richting Langweer. Onder een stralende hemel was het achterdek al gauw gevuld met zonaanbidders. Daar en binnen werd heel veel besproken, serieuze, maar ook vrolijke onderwerpen vlogen over de tafel. Inmiddels waren onze muzikanten aan hun muzikale rondreis begonnen. En zoals het hoort op zo’n dag met heel veel bekende liedjes. Dus meezingen geblazen, wat is er nog een zangtalent in onze wijkgemeente.
Inmiddels waren we in Langweer aangeland en daar stond de cateraar klaar om aan boord te komen. Aardappelen, groente van allerlei soort en een schnitzel die door de schipper persoonlijk op ieders bord werd gedeponeerd. Wat niemand voor mogelijk had gehouden, gebeurde nu: het was bijna stil aan boord, want er moest genoten worden van de maaltijd.
Daarna werd de reis hervat via het Sneekermeer, Uitwellingerga en de sluizen van Terhorne. De dames van de catering kwamen langs met thee en daarna als een extra verrassing ook nog met ijs. Grote sorbets, kleine ijsjes voor iedereen was er wel wat in de aanbieding.
Maar ja aan alles komt een einde en zo ook aan deze boottocht. Heerenveen kwam weer in zicht en dus was het uitstappen of hoe het van boord gaan ook maar heet.
Voor de bediening en de kapitein werd nog even met muts rondgegaan en het hartelijke dankwoord voor die mensen werd ondersteund met een warm applaus. En dit gold uiteraard ook voor de organisatie van de tocht.
Zeer terecht, het was prima voor elkaar. Volgend jaar maar weer!

Bedankt...

Bedankt al die vrijwilligers die zich deze keer weer hebben ingezet tijdens de actie op het kerkplein en tijdens de Open Kerk afgelopen pinkstermaandag. Of diegene die cake hebben gebakken of zich op een andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor deze actie. Het was hartverwarmend te ervaren dat wij als commissie op zoveel mensen mogen rekenen, die zich willen inzetten voor het slagen van deze actie. En dat de inzet van zovelen resultaat heeft gehad blijkt wel uit de prachtige netto opbrengst van € 3.400.00. Dit geweldige bedrag is bestemd voor de Voedselbank van Heerenveen.
Heel erg bedankt iedereen namens de werkgroep Diaconie en de Missionaire werkgroep.

Liturgische Bloemschikking Pinksteren


Schikking Sionskerk.


De Geest blijft niet alleen actief binnenin de mens (de cirkel), maar breekt naar buiten en gaat verder (de gerbera’s).
De Geest laat zich niet opsluiten in de mens.
De apostelen en alle andere leerlingen werden vervuld van de Heilige Geest.
Niet om het voor zichzelf te houden en verder te zwijgen, maar om het met luide stem door te geven.


Schikking Verpleeghuis Anna Schotanus.

‘Samen aan Tafel’ gaat met vakantie.

Vrijdag 9 juni is de laatste maaltijd van ‘Samen aan Tafel’ voor de vakantie.
Daarna gaan we weer los op 8 september a.s.
En de volgende data zijn ook al bekend: 13 oktober, 10 november en 8 december.
In de afgelopen periode hebben we elke maand weer kunnen genieten van een lekkere warme maaltijd en gezelligheid, met heel veel gasten.
Zo voor de vakantie is het goed om even terug te kijken en heel veel mensen en commissies te bedanken.
De Sionskerk voor het steeds weer beschikbaar stellen van de ruimte, het gebruik van de keuken, de verwarming enz.
Plaatselijk Belang en de commissie Parkeren voor hun mooie financiële bijdragen.
De feestcommissie voor het beschikbaar stellen van het vlees dat overgebleven was van de afsluitende barbecue bij het dorpsfeest. De buurtsuper die het vlees zo lang voor ons wilde bewaren in hun vriezer.
Alle vrijwilligers die zich inzetten als kokers, gastvrouw of commissielid.
En natuurlijk al die mensen die elke keer weer komen eten.
Al met al kunnen we terug kijken op een heel mooie periode.
Na de vakantie gaan we weer vol energie aan de slag. Tot ziens!

Pasen in de Sionskerk

Na een gezellig en smakelijk paasontbijt, met ruim 50 deelnemers, een prachtige paasdienst meegemaakt.
Mede dankzij de medewerking van de Lords Moor Singers.
Een ieder mag het weten:
De Heer is waarlijk opgestaan!
Alle foto's van deze dag staan in het FOTOALBUM