Skip to content

Boottocht op 13 juni

Boottocht 2018 van de wijkgemeente Heerenveen-Zuid.

Op woensdag 13 juni jl. lag in de haven van Heerenveen de rondvaartboot van de familie van Dijk met de naam “Waterpoort” al op ons te wachten.
De deelname was dit jaar overweldigend. 102 mensen hadden dit jaar aangegeven mee te willen. Nu dat wordt dan even deskundig geregeld
door onze diaconie. De gasten kwamen uit Anna Schotanus, Heremastate en uiteraard uit de wijkgemeente Heerenveen-Zuid.
Nadat iedereen een plekje gevonden had en er nauwkeuring was gecontroleerd of inderdaad iedereen aan boord was, konden we vertrekken.
Met een blik op een deel van de industrie van Heerenveen zetten we vaart richting Vegelinsoord en zo verder. Ludze heette ons namens de diaconie van harte welkom en sprak de wens uit dat we er een mooie dag van zouden maken. Een dag in het teken van Mienskip, dus met elkaar praten, zingen en eten en wat nog meer. Inmiddels was iedereen ook voorzien van koffie met cake.
Lammert Mink en Myrijam Lindemann waren weer aanwezig voor de muzikale noot. En dat is deze beide mensen wel toevertrouwd.
Wat was er weer veel te zien onderweg, De Oude Schouw, Terhorne en noem maar op. Paarden en koeien in de wei, vogels aan land en in het water. Andere recreanten die met een hartelijk handopsteken ons groeten. Wat is het toch mooi op het water.
Inmiddels waren we al in Grou aanbeland en daar werd een maaltijd aan boord gebracht. Aardappelen, groente, het vlees gebracht door de schipper zelf, en noem maar op. Na een gebed door Genoveva kon er heerlijk gegeten worden. En met ook nog ijs als toetje, nou wat wil je dan nog meer. Ja een knippertje misschien. Maar daar kwam deze dag niets van. Want vanuit Grou het Pikmeer op door de Alde Feanen, en zo verder dan komt er van even slapen niets. Daarvoor is er teveel te zien. Wat een geweldig grote boten afgeladen met containers en weet ik veel. Dat ze onder dat gewicht niet zinken zal wel voor velen een raadsel blijven.
O ja en er werd ook weer gemusiceerd en volop meegezongen. En tijdens de thee een geweldig optreden van onze topartiest Sjoerd van Dijk. Want ja als je de beste bent bij een zangwedstrijd, dan kun je vandaag niet achterblijven. Geweldig wat deze man allemaal nog ten gehore kan brengen. Zijn topper was uiteraard “Ketelbinkie”, waarbij iedereen volop mee kon zingen.
En ja dan is daar alweer Heerenveen in zicht en komt er een einde aan deze dag. Wat was het weer mooi en wat was alles goed geregeld. Na dankwoorden aan iedereen, trokken we dankbaar en tevreden huiswaarts. Nu al uitziende naar volgend jaar.

Help! ik ruik gas

Bij de funderingswerkzaamheden werd een gasleiding, die niet op tekening stond, geraakt. Dit gaf wel enige hilariteit omdat politie en brandweer ter plaatse kwamen en dat trekt natuurlijk publiek.
De buis, midden in beeld was de boosdoener en zal nu helemaal buiten de fundering worden omgelegd.

Er wordt hard gewerkt en hier wordt nauwkeurig de plaats van de staalconstructie bepaald.

Liturgische bloemschikking bevestiging ambtsdragers

Uitleg bloemschikking Ambtsdragers zondag 27 mei 2018:


Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.

Opbrengst Pinkstermarkt

BEDANKT.
Bedankt al die vrijwilligers die zich deze keer weer hebben ingezet tijdens de actie op het kerkplein en tijdens de Open Kerk afgelopen pinkstermaandag. Of diegene die cake hebben gebakken of zich op een andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor deze actie. Het was hartverwarmend te ervaren dat wij als commissie op zoveel mensen mogen rekenen, die zich willen inzetten voor het slagen van deze actie. En dat de inzet van zovelen resultaat heeft gehad blijkt wel uit de prachtige netto opbrengst van € 3.000.00. Dit geweldige bedrag is bestemd voor Stichting Lichtpunt te Kollumerzwaag.
Heel erg bedankt iedereen.
De commissie.

Pinkstermarkt rondom Sionskerk

Ook dit jaar was het voorplein van de Sionskerk weer omgetoverd tot koffieplein en een giga grote boekenkraam.
Een groep vrijwilligers was al heel vroeg in de weer om het terras en de stands klaar te maken voor het publiek dat vanaf 10 uur massaal toestroomde.
Vanaf die tijd zat het koffieterras al vol en hadden de “boekverkopers” hun handen vol aan het geven van adviezen.
De kassa rinkelde, ondanks dat elk verkocht boek slechts 1 euro opbracht was aan het gezicht van Douwe Annema ongeveer de stand af te lezen dat het een record opbrengst zou worden voor Stichting Lichtpunt uit Kollumerzwaag.
Ook de koffiehoek deed erg goede zaken zodat er zelfs een tekort dreigde aan koffiebekers!
Zelfs het toilet was in trek. Ik denk dat veel standhouders de kerk op deze manier hebben leren kennen!
We hebben kunnen genieten van een zonovergoten dag waarin alles mee zat.
Wat het uiteindelijk opgebracht heeft, leest u in een volgend artikel.
Cees.

Liturgische bloemschikking VAS Pinksteren 2018

Uitleg bloemschikking voor Pinksteren zondag 20 mei 2018

In naam van ons geloof
hebben we het recht en de plicht
in vuur te raken voor dingen van deze aarde.

De 11 rode bloemen geven de leerlingen weer
die in de windstreken worden heen gezonden.
Het in bogen geschikte gras stelt de aarde voor.

Liturgische bloemschikking Pinksteren 2018

Uitleg bloemschikking voor Pinksteren zondag 20 mei 2018In naam van ons geloof
hebben we het recht en de plicht
in vuur te raken voor dingen van deze aarde.
De 11 rode bloemen geven de leerlingen weer
die in de windstreken worden heen gezonden.
Het in bogen geschikte gras stelt de aarde voor.