SMPR, het meldpunt seksueel misbruik in de kerk.


SMPR is er voor professionele begeleiding in situaties van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie in de kerk, zowel van volwassenen als van minderjarigen.

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met seksuele toespelingen of seksuele handelingen in een contact binnen de kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen van uw eigen kerkelijke gemeente, maar dat kan ook met SMPR. Dat mag ook anoniem.

In de media is momenteel veel aandacht voor seksueel misbruik. Dat is goed. Hoe meer ogen er open gaan, hoe beter. Bij seksueel misbruik worden macht en vertrouwen misbruikt voor het bevredigen van eigen behoeften, meestal onder druk van geheimhouding.

De kerken bij het meldpunt SMPR spreken zich daar duidelijk over uit: 'Seksueel misbruik is zonde: kwaad in Gods ogen en misbruik tegenover de medemens. De kerk dient onomwonden te kiezen voor de slachtoffers van seksueel misbruik.'

SMPR meldpunt seksueel misbruik in de kerk is telefonisch bereikbaar via 030-3038590. Maar het kan ook via de site van SMPR: https://www.smpr.nl/ . Daar is een  formulier te vinden, ook als u liever anoniem blijft. Neemt u via het formulier contact op, dan wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld of gemaild.

Copyright © 2014 All Rights Reserved