info

Beroepingswerk

Profielschets voor predikant voor Wijk Zuid

 

Wij zoeken een predikant (m/v) die

  • aan de barmhartigheid van God woorden, handen en voeten wil geven, in verbondenheid met Jezus Christus en te midden van onze gemeente van harte wil bijdragen aan de opbouw van de gemeente.
  • in gesprek met de beroepingscommissie laat horen waar voor hem/haar het hart van het evangelie klopt.
  • nadrukkelijk werk wil maken van het pastoraat, en daarbij beseft dat de gemiddelde leeftijd van mensen in wijk Zuid wat hoger is.
  • wil bouwen aan het missionaire werk in onze gemeente en affiniteit heeft met buurtwerk (filmavonden, maaltijden, enz.).
  • in het predikantenteam samenwerking en collegialiteit hoog in het vaandel heeft.
  • een warme gemeenschap wil versterken en houdt van korte lijnen.
  • aandacht heeft voor goed verzorgde vieringen met een gevarieerde liturgie.
  • het pastorale team en vrijwilligers kan stimuleren en motiveren.
  • positief staat t.o.v. mensen die hem/haar in het Fries aanspreken.
  • kan werken met moderne communicatiemiddelen.

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved
Wat wordt bedoeld met “de kerk midden in het dorp”?

Een beknopte, historische terugblik
 
 

Oudeschoot 

Het huidige adres van de Sionskerk is de Marktweg in Oudeschoot (Aldskoat).

Oudeschoot was de hoofdplaats van Schoterland, dat tot 1934 het grootste deel van de huidige gemeente Heerenveen besloeg. Er werd recht gesproken (gebouw “De Drie Pilaren”), er was al eeuwenlang een jaarmarkt en er stond een klooster. In de dertiende eeuw stond er in Oudeschoot al een kerk. In de tijd dat er van Heerenveen nog lang geen sprake was. In de oude Skoattertsjerke liggen notabelen begraven die in Heerenveen woonden.

Waarom is er sprake van “Zuid”?

Tijdens de laatste helft van de vorige eeuw is de plaats Heerenveen zo gegroeid dat ze aan de zuidkant dermate dicht bij het dorp Oudeschoot kwam, dat de gemeente Heerenveen besloot tot naamsverandering (Heerenveen-Zuid). Dat er rondom het dorp Oudeschoot nogal wat industrie ontstond met o.a. Batavus en Smilde heeft er mede toe geleid dat de naam veranderde in Heerenveen i.v.m. de veel grotere landelijke naamsbekendheid. Nu ook nog liggen de panden van Thialf (ijsstadion) en Jongbloed (uitgever) “in Heerenveen”.

Afgezien van de naam veranderde er aan het dorp zelf niet veel. De onvrede over de naamsverandering resulteerde erin dat in 2003 de oude naam Oudeschoot weer werd hersteld.

Kerk “midden in het dorp”

In 1894 kwam er op de plaats van de huidige Sionskerk een gebouwtje “voor Christelijke belangen”. In 1925 werd het een kerkje met als geveltekst “Sion zal door recht verlost worden”.
En in 1965 werd de huidige kerk gebouwd.

Na het samengaan van Hervormd en Gereformeerd werd besloten voornamelijk te kerken in het gebouw in het centrum van het dorp. Het gebouw is ook functioneler en groter.

De kerk, d.w.z. de Wijkgemeente Zuid, wil kerk zijn in het midden van de gemeente, maar ook in het midden van het dorp. In het verleden was het grootste deel van de bevolking kerkelijk betrokken en meerdere families zijn ook al generaties lang sterk bij “onze” kerk betrokken.

Bovendien is er in “Zuid” sprake van een missionaire visie.
Dat wil niet zeggen dat “de wereld” zich tot de kerk moet bekeren, maar dat de kerk midden in “de wereld” wil staan. En in dit geval dus ook midden in het dorp.
Als variatie op het bekende kerkelijk gezegde: “in dit dorp, maar ook van dit dorp”. En met activiteiten die voor de hele bevolking bedoeld en hopelijk geschikt en aantrekkelijk zijn, zoals b.v. “Samen aan tafel”, filmavonden en “preek van de leek”.

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved